Fri geodata för alla SLU-are
Karta från Lantmäteriet.

Fri geodata för alla SLU-are

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 17 juni 2015
Sjökort och mycket annan geodata finns nu tillgängliga för dig som undervisar, studerar och forskar vid SLU. Detta förutom Lantmäteriets kartor och flygbilder.

Det var för tre år sedan som SLU, först för egna behov och sedan med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet, utvecklade den webbaserade nedladdningstjänsten Geodata Extraction Tool (GET). GET används i dag av 30 svenska lärosäten.

MatsHogstrom-UAhlgren

Mats Högström.
Foto: Ulla Ahlgren

– Bakgrunden var att vi ville hitta ett enkelt och bra sätt att kostnadsfritt tillgängliggöra geografiska data för forskning och undervisning, säger Mats Högström, som tillsammans med Jakob Lagerstedt arbetar med att underhålla och vidareutveckla tjänsten.

Jord, hav och befolkning – här finns mycket att hämta

Via GET-tjänsten kan du som anställd eller student nå geografiska data från fyra svenska myndigheter: Lantmäteriet, SCB, SGU och Sjöfartsverket. Du kan även få ett användarkonto till Trafikverkets tjänst Lastkajen där det finns en stor mängd trafikrelaterade data. Via GET kan du bland annat ladda ner:

  • Lantmäteriets nya höjddata med en geometrisk upplösning i markplanet på två meter mot tidigare 50 meter, och därigenom en betydligt större detaljrikedom.
  • Laserdata som kan användas för att skapa tredimensionella bilder av till exempel byggnader och vegetation. Lantmäteriet har i dagsläget laserskannat mer än 90 procent av Sveriges yta.
  • Lantmäteriets flygbilder (ortofoton) i färg med 1 meters upplösning.
  • SCB:s befolkningsstatistik fördelad på geografisk nivå (rutor eller små områden). Här kan du bland annat se åldersfördelning, sysselsättning, inkomster, in- och utflyttning med mera.
  • Sjöfartsverkets sjökort.
  • SGU:s data om berg, jord och grundvatten.

Geodata som ingår i GET se: https://www.geodata.se/sv/Hur/Distributionstjansten-GET/Geodata-som-ingar/. Här finns länkar till respektive myndighets information.

Hämta geodata på olika sätt

jakob_lagerstedt-fotoSLU

Jakob Lagerstedt.
Foto: SLU

Som SLU-are når du geodata både via GET-tjänsten och direkt via SLU:s kartserver. Dataseten uppdateras cirka två gånger per år.

– Vill du ändra i de geodata du jobbar med är det bra att hämta hem det och göra analyserna lokalt på den egna datorn. Nästa gång som du går till servern kan informationen ha ändrats på den, säger Jakob Lagerstedt.

Hämta via GET-tjänsten:

I GET-tjänsten markerar du det område som du är intresserad av i en Sverigekarta och väljer därefter ett eller flera kartskikt. GET-tjänsten har en storleksbegränsning, vilket innebär att du inte kan ladda hem hur stora filer som helst. Är du intresserad av riktigt stora områden är det bättre att använda kartservern.

Hämta via kartservern:

SLU:s kartserver har ingen begränsning för hur stora datafiler som du kan hämta. Här kan du även, i vissa fall, hitta äldre dataset. Allt material på kartservern är skrivskyddat.

Via SLU:s kartserver når du även vissa av Lantmäteriets webbaserade karttjänster. Här finns bland annat zoomningsbara Sverigekartor som fungerar bra som bakgrundskarta i ditt gis-program och för webbvisning. Du kan även se ortofoton från olika fotograferingsår.

Kan ge teknisk support av geodatatjänsterna

Mats Högström, Jakob Lagerstedt och Mats Söderström arbetar alla vid SLU:s GIS-stöd.

– Det går bra att vända sig till någon av oss för teknisk support av GET-tjänsten eller kartservern, säger Mats Högström.

Han tipsar även om den GIS-stöds-wiki, som de tagit fram och som kontinuerligt fylls på med information.

Mats med hatt

Mats Söderström.
Foto: privat

– Enklaste sättet att hitta information i wikin är att söka i sök-rutan, säger Mats Söderström.

Du hittar även GIS-stöd på Medarbetarwebben under stöd och service/IT/Geografisk IT

Läs mer om GET-tjänsten i en pdf: GET_informationsblad

 

Fakta

Framtida utveckling av GET

Kartservern är endast nåbar för SLU-are, medan GET-tjänsten används av 30 svenska universitet och högskolor. I dagsläget sker omkring 1500 nedladdningar per vecka. De data som är populärast att ladda ner är Lantmäteriets ortofoton, fastighetskartans topografi samt höjddata med två meters upplösning.

GIS-stöd arbetar för tillfället med att ge GET-tjänsten en ännu stabilare infrastruktur, främst genom en dubblering av antalet servrar. GET kommer även att i högre utsträckning integreras i den nationella infrastrukturen för geodata – http://www.geodata.se.

Geodataportalen är en så kallad metadatakatalog, som innehåller information om en stor del av Sveriges geodata. Ett mål är att GET ska länka direkt till aktuell metadatainformation i portalen.

SLU är även engagerad i den framtida infrastrukturen för geodata som används i forskning och utbildning via en arbetsgrupp inom SUHF, där Göran Adelsköld vid Planeringsavdelningen ingår.

 

17 juni 2015 4

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan