Full fart på forskningen på Lövsta
Foto: Pereric Öberg, Aerobilder

Full fart på forskningen på Lövsta

Text: Mårten Granert Publicerad: 4 maj 2021
Just nu pågår det fler forskningsprojekt än det någonsin har gjort tidigare på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Det är nio i kostallet, fem i grisstallet och tre i fågelstallen. Dessutom har omvärlden upptäckt Lövsta och fler externa forskare väljer Lövsta.

Det är en lång räcka faktorer som spelar in för att lyckas. Det är ingen tillfällighet, även om Lövsta kanske inte har så många konkurrenter, att forskningen där går så bra.

– Den långsiktiga framgången stavas förankring, dialog och uppföljning. Förankring att alla som har med djuren att göra vet vad som ska göras, en dialog mellan Lövsta och forskaren samt en ordentlig uppföljning när projektet är avslutat. Vi var väldigt tidiga att definiera rutiner och skriva avvikelserapporter. Vi var faktiskt ISO-certifierade bara ett år efter invigningen, säger Lövstas driftchef Mats Pehrsson.

Det är forskningssamordnarna som mycket av arbetet kretsar kring. På Lövsta finns det tre. Det är de som forskarna främst har kontakt med och de som planerar hur försöket praktiskt kan genomföras.

– För oss handlar mycket av forskningen om att fixa en massa praktikaliteter. Forskarna har en mängd önskemål om antal djur, ålder, ras, uppstallning, foderblandningar, extrautrustningar och så mycket annat. Men vi fixar, förstås. Genom hela försöket har vi en ständig dialog med forskaren och stallpersonalen. Innan själva försöket ska starta försöker vi ha alla eventuella svårigheter lösta, säger forskningssamordnaren Ann-Charlotte Karlsson, som hann jobba ett halvår innan coronabestämmelserna i princip hemförlovade henne.

På Lövsta pågår det forskning dygnet runt i så måtto att det pågår en ständig datainsamling som registreras i de system som kallas Bas-reg. Många uppgifter registreras per automatik men en del uppgifter samlas in manuellt.

– Systemet med Bas-reg har utvecklats avsevärt samtidigt som teknikutvecklingen också har utvecklats och vi använder utrustning som kan mäta och väga. När det gäller mjölkkorna kan de Lavals mjölkningsrobotar vid varje mjölkning bland annat, förutom registrera mängden mjölk per fjärdedel, registrera celltal och automatiskt ta prover för fett- och proteinanalys, säger Mats.

En helt central betydelse har stallpersonalen. Det är de som i slutändan praktiskt ska tillgodose många av forskarnas önskemål.

– Man kan nästan säga att försökens framgång står och faller med djurskötarna. Deras engagemang och kunnande, blicken för djuren och deras sätt att behandla dem är helt avgörande. De måste förstå sammanhanget och vara införstådda med försöket, säger Bengt-Ove Rustas som är en erfaren mjölkkoforskare vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Han poängterar att personalen gör ett mycket bra arbete, de är tillmötesgående och har stort tålamod. Och, säger Bengt-Ove, man får inte glömma att stallpersonalen även hjälper till i undervisningen, att en lärare kan vilja ha en speciell grupp djur på en speciell plats för att genomföra en föreläsning.

– De goda forskningsförhållandena här på Lövsta beror i mångt och mycket på de utarbetade och välfungerande rutinerna – att kommunikationen inte stannar på halva vägen. En fungerande dialog mellan forskare, forskningssamordnare och stallpersonal är oskattbar, fortsätter Bengt-Ove.

Fakta

Pågående forskningsprojekt

Grisstallet

 • Bobyggnad, sugga. Följer 40 gyltor under tre grisningar för att titta på bobyggnad och modersegenskaper.
 • Ensilage till smågrisar. Utvärdera effekten (på beteende och tillväxt) av att ge ensilage till smågrisar runt avvänjning.
 • Optimerad kullstorlek för resurseffektiv ekologisk smågrisproduktion. Korsningsstrategier.
 • Skillnader i beteende hos sugga och smågrisarna under de olika laktationsveckorna.

Kostallet

 • Ko och kalv tillsammans. Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet?
 • Mjölkfettsyror – verktyg för att hitta kor med ökad risk för ämnesomsättningssjukdomar och reproduktionsstörningar.
 • Utvärdera aspspån och aspbark som ersättning för en del av grovfodret till mjölkkor.
 • Strategier för mastitbehandling i besättningar med automatiska mjölkningssystem.

Fågelstallet

 • Mitokondrieförsök i samarbete med Uppsala Universitet. Identifiera orsaker till mitokondriell dysfunktion, vilket associeras med ett flertal sjukdomstillstånd.
Fakta

Forsknings- och utbildningssamordnare på Lövsta


 • Lotta Jönsson
 • Julia Österberg
 • Ann-Charlotte Karlsson
4 maj 2021 2
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan