Fundraising – viktigt för forskningen

Text: LUCY KIBWOTA Publicerad: 31 oktober 2018
De senaste tio åren har statens forskningsanslag minskat vilket har lett till att fundraising har blivit mer populärt. Christine Jakobsson är fundraising director vid VH-fakulteten och jobbar med att få in pengar till olika forskningsprojekt.

Fundraising är ett vedertaget uttryck för gåvobaserade donationer till forskning och på fyra till fem år har VH-fakulteten fått in hela 100 miljoner kronor. Framgångsrik fundraising är beroende av ett väl fungerande samarbete med VH:s forskare likväl som av personliga kontakter med donatorerna.

VH har valt att fokusera på tre temaområden; djurs och människors hälsa, hästen i rörelse samt framtidens livsmedel. Flera projekt har handlat om olika sjukdomar på hund, katt och häst. Även projekt om mobilslakt, mjölkproduktion, foder och djurvälfärd har fått donationer, säger Christine Jakobsson.

Inte bara för djurändamål

Inom veterinärmedicinsk forskning för hund-, katt- och hästhälsa är donationerna oerhört viktiga då forskningen annars har mycket små resurser. SLU har nytta av donationerna då de öppnar dörrar för näringslivssamverkan och samtidigt stärker SLU:s varumärke. Djur och djurhälsa är ämnen som många känner för vilket bidrar till donationer just till SLU.

Men även andra universitet utan koppling till djur har haft stora framgångar med fundraising, vilket kan ses som exempel.

– SLU jobbar med många av mänsklighetens framtidsutmaningar – livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, vattenkvalité och vattentillgång samt hållbar utveckling och framtidens energiförsörjning. Till dessa områden går det säkert också att finna donatorer till, säger Christine.

Koordinerar fakulteterna

Christine jobbar även med att koordinera fundraising för SLU:s fyra fakulteter.

– Intresse finns från de övriga fakulteterna, men vi saknar fortfarande en kandidat från fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Möjligheten finns att fundraisingprojektet i framtiden kommer att ingå in SLU Samverkan.

Stora donatorer

Svensk Travsport och Svenska djurskyddsföreningen är de största donatorerna till VH-fakulteten, men även stiftelser och privatpersoner och företag finns med. Vid ingången till VHC finns en tavla som tackar alla donatorer som också nämns vid namn.

– Vår fakultet är liten och har tidigare haft väldigt dåligt med pengar, men nu har vi fått donationer för att möjliggöra projekt som vi annars inte skulle kunna genomföra, säger Christine Jakobsson.

– Vi hoppades men vågade aldrig tro att det skulle vara möjligt att få så många och stora donationer på så kort tid. Detta visar att det finns ett stort intresse för vår forskning och en vilja att stödja, kommenterar tidigare dekan Kerstin Svennersten Sjaunja och fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.

Hästprojekt

VH:s fundraising är just nu i fas med att säkra donationer för sitt projekt SciMoves, vilket är ett rörelselaboratorium för hästar som kommer att byggas på SLU i Uppsala.

Laboratoriet kommer att möjliggöra rörelseanalys på ett kvantifierbart sätt för att diagnosticera hältor. Detta är viktigt då felbedömningar är vanliga idag och kan få allvarliga konsekvenser och ge upphov till stora kostnader. I planerna ingår att kunna studera hästars rörelser i full trav, galopp eller pass i en höghastighetstunnel eller på en kraftmätande rullmatta samt studera dressyr- eller hopphästar i det befintliga ridhuset på Ultuna eller i löpargången.

Hästens rörelser analyseras. Forskning och Framsteg, Nr 10, 2014.

 

Fakta

Fundraising på VH-fakulteten

Christine Jakobsson har det yttersta ansvaret för fundraising på VH-fakulteten. Fundraisingprojektet startade hösten 2011 på dåvarande dekan Kerstin Svennersten Sjaunjas initiativ då Christine anställdes. I slutet av 2013 satsades det mer på projektet som då kopplade in Johan Wennström från konsultbolaget Brakeley Nordic för att skapa ett mer framgångsrikt arbetssätt med att få in donationer. Idag arbetar också Åsa Formo i projektet.

Styrgruppen består av senior advisor Karin Östensson som är ordförande, senior advisor Göran Dalin, prodekan Henrik Rönnberg, kanslichef Magnus Rosenquist, Christine Jakobsson och Johan Wennström. Åsa Formo är sekreterare.

Kontaktpersoner för ytterligare frågor om fundraising. 
31 oktober 2018 1
  1. Kommentar från Dag Lindgren 8 november 2018:

    Hästar och hundar tillhör vad som ökar Sveriges klimatutsläpp och inkräktar på de marker som kan användas för direkt human konsumtion i en värld där energi för t ex traktorer och gödsel förutses bli knappare och därmed arealavkastningen något lägre. Det har kommit önskemål från forskare (inkl SLU) att universiteten i sin egna verksamhet skall verka för att sänka utsläppen. Jag tycker SLU borde tydliggöra detta bättre i ord och handling

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan