Fundraising – viktigt för forskningen

Text: LUCY KIBWOTA Publicerad: 31 oktober 2018
De senaste tio åren har statens forskningsanslag minskat vilket har lett till att fundraising har blivit mer populärt. Christine Jakobsson är fundraising director vid VH-fakulteten och jobbar med att få in pengar till olika forskningsprojekt.

Fundraising är ett vedertaget uttryck för gåvobaserade donationer till forskning och på fyra till fem år har VH-fakulteten fått in hela 100 miljoner kronor. Framgångsrik fundraising är beroende av ett väl fungerande samarbete med VH:s forskare likväl som av personliga kontakter med donatorerna.

VH har valt att fokusera på tre temaområden; djurs och människors hälsa, hästen i rörelse samt framtidens livsmedel. Flera projekt har handlat om olika sjukdomar på hund, katt och häst. Även projekt om mobilslakt, mjölkproduktion, foder och djurvälfärd har fått donationer, säger Christine Jakobsson.

Inte bara för djurändamål

Inom veterinärmedicinsk forskning för hund-, katt- och hästhälsa är donationerna oerhört viktiga då forskningen annars har mycket små resurser. SLU har nytta av donationerna då de öppnar dörrar för näringslivssamverkan och samtidigt stärker SLU:s varumärke. Djur och djurhälsa är ämnen som många känner för vilket bidrar till donationer just till SLU.

Men även andra universitet utan koppling till djur har haft stora framgångar med fundraising, vilket kan ses som exempel.

– SLU jobbar med många av mänsklighetens framtidsutmaningar – livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, vattenkvalité och vattentillgång samt hållbar utveckling och framtidens energiförsörjning. Till dessa områden går det säkert också att finna donatorer till, säger Christine.

Koordinerar fakulteterna

Christine jobbar även med att koordinera fundraising för SLU:s fyra fakulteter.

– Intresse finns från de övriga fakulteterna, men vi saknar fortfarande en kandidat från fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Möjligheten finns att fundraisingprojektet i framtiden kommer att ingå in SLU Samverkan.

Stora donatorer

Svensk Travsport och Svenska djurskyddsföreningen är de största donatorerna till VH-fakulteten, men även stiftelser och privatpersoner och företag finns med. Vid ingången till VHC finns en tavla som tackar alla donatorer som också nämns vid namn.

– Vår fakultet är liten och har tidigare haft väldigt dåligt med pengar, men nu har vi fått donationer för att möjliggöra projekt som vi annars inte skulle kunna genomföra, säger Christine Jakobsson.

– Vi hoppades men vågade aldrig tro att det skulle vara möjligt att få så många och stora donationer på så kort tid. Detta visar att det finns ett stort intresse för vår forskning och en vilja att stödja, kommenterar tidigare dekan Kerstin Svennersten Sjaunja och fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.

Hästprojekt

VH:s fundraising är just nu i fas med att säkra donationer för sitt projekt SciMoves, vilket är ett rörelselaboratorium för hästar som kommer att byggas på SLU i Uppsala.

Laboratoriet kommer att möjliggöra rörelseanalys på ett kvantifierbart sätt för att diagnosticera hältor. Detta är viktigt då felbedömningar är vanliga idag och kan få allvarliga konsekvenser och ge upphov till stora kostnader. I planerna ingår att kunna studera hästars rörelser i full trav, galopp eller pass i en höghastighetstunnel eller på en kraftmätande rullmatta samt studera dressyr- eller hopphästar i det befintliga ridhuset på Ultuna eller i löpargången.

Hästens rörelser analyseras. Forskning och Framsteg, Nr 10, 2014.

 

Fakta

Fundraising på VH-fakulteten

Christine Jakobsson har det yttersta ansvaret för fundraising på VH-fakulteten. Fundraisingprojektet startade hösten 2011 på dåvarande dekan Kerstin Svennersten Sjaunjas initiativ då Christine anställdes. I slutet av 2013 satsades det mer på projektet som då kopplade in Johan Wennström från konsultbolaget Brakeley Nordic för att skapa ett mer framgångsrikt arbetssätt med att få in donationer. Idag arbetar också Åsa Formo i projektet.

Styrgruppen består av senior advisor Karin Östensson som är ordförande, senior advisor Göran Dalin, prodekan Henrik Rönnberg, kanslichef Magnus Rosenquist, Christine Jakobsson och Johan Wennström. Åsa Formo är sekreterare.

Kontaktpersoner för ytterligare frågor om fundraising. 
31 oktober 2018 1
  1. Kommentar från Dag Lindgren 8 november 2018:

    Hästar och hundar tillhör vad som ökar Sveriges klimatutsläpp och inkräktar på de marker som kan användas för direkt human konsumtion i en värld där energi för t ex traktorer och gödsel förutses bli knappare och därmed arealavkastningen något lägre. Det har kommit önskemål från forskare (inkl SLU) att universiteten i sin egna verksamhet skall verka för att sänka utsläppen. Jag tycker SLU borde tydliggöra detta bättre i ord och handling

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 14 dagar sedan