Ge en gåva eller visa vem du är med SLU:s profilprodukter

Text: Li Gessbo Publicerad: 18 november 2016
Du ska ut i fält och det är viktigt att det syns att du är från SLU eller du har ett möte med företrädare från ett utländskt universitet och vill ge något som tack. Det finns många tillfällen när en profilprodukt från SLU är användbar. Här får du veta mer om SLU:s profilprodukter och hur du gör för att beställa.

Synlighet och tillhörighet

För den som arbetar vid SLU finns det många tillfällen när det är viktigt eller bra att visa sin tillhörighet till SLU. Självklart vid mässdeltagande när det gäller att synas bland många andra aktörer med till exempel kläder och produkter som tydligt signalerar ”SLU”.

Ibland vill man i mindre sammanhang mer diskret visa sin tillhörighet med en pin, en penna eller en ryggsäck. Och det finns även mindre sammanhang där det ändå är viktigt att det stort och tydligt framgår att du kommer från SLU, till exempel för att ge legitimitet vid provtagning i fält. Då kan det behövas en bildekal eller arbetskläder med tydlig märkning.

Gåvor

Du kanske vill ge en gåva som tack till gäster eller efter ett besök hos andra. En bra profilprodukt blir ett minne och i bästa fall något att prata om. Ett exempel på snackis är SLU:s äppelmust av årets skörd som är en unik produkt.

Andra bra exempel är fröpennorna som först används som en vanlig blyertspenna och sedan sticker man ner änden i en kruka med jord, vattnar och får en planta som växer upp! Ett tips är att ge fröpennorna som ett presentkit tillsammans med vattenkannan från SLU.

SLU-reflexerna är billiga, enkla och uppskattade – inte minst av utländska gäster som påminns om vårt nordiska klimat och vintermörkret.

Klassiker som många gillar och som funnits länge som profilprodukt är skärbrädan av flera olika träslag. Även hästsmycket med sin historia är en uppskattad present.

Profilprodukterna

Syftet med SLU:s profilprodukter är att på ett positivt sätt synliggöra, exponera och visa tillhörighet till universitetet och dess värden. Det är därför viktigt att produkterna avspeglar det SLU står för genom schyssta tillverkningsförfaranden och miljömärkning.

Ett tydligt exempel på miljöprofil i produkten är bambuprodukterna (penna, pennfodral och usb), som är gjorda i ett material som odlas helt utan bekämpningsmedel eller konstbevattning.

Till de populäraste produkterna hör usb-minnet och skärbrädan. Nytt för 2016 är mössan med brodyr och halsduken.

Köpa profilprodukt

Infrastrukturavdelningen (Infra) ansvarar för att tillhandahålla på webben och i våra servicecenter samt att lagerhålla produkterna:

Eventuella frågor kan ställas till Camilla Stenberg: 018-67 1027, camilla.stenberg@slu.se

I dagsläget är det kommunikationsavdelningen som ansvarar för att de produkter som tas in i sortimentet följer SLU:s profil och ger den bild av SLU som vi vill förmedla. Om du vill ta fram en egen profilprodukt, kontakta Maria Widén eller Daniel Westergren för att stämma av att produkten följer riktlinjerna för den grafiska profilen och förmedlar SLU:s varumärkeslöfte.

Summary in English

Give a gift or show who you are with SLU’s promotional items

You are out in the field and it’s important to show that you are from SLU, or you have a meeting with representatives from a foreign university and want to give something as thanks. There are many occasions when promotional and gift items from SLU are useful. Find out more about SLU’s promo items and how to order them below.

For us at SLU, there are many occasions when it’s important or useful to show our affiliation with the university. Or perhaps you want to give a gift as a thank you to guests or after visiting someone. A good promotional item is a nice souvenir and will hopefully invite conversation. For example, a hot topic right now is SLU’s apple juice – a unique product – from apples harvested this year.

Other fine examples are the seed pens which are used as regular pencils, but if you put the stub in a pot with soil and water it, you will have a growing plant! Tip: include the seed pen in a gift kit together with the SLU watering can.

The promotional items

The purpose of SLU’s promo and gift items is to highlight, expose and show affiliation with our university and its values in a positive way.

A clear example of environmental profiles are the bamboo products (pens, pen cases and flash drives) which are made out of a material that is grown completely without biocides or artificial irrigation.

New products in 2016: an embroidered hat and scarf.

Buying promotional items

If you have any questions, please contact Camilla Stenberg: 018-67 1027, camilla.stenberg@slu.se

If you want to develop your own promotional item, please contact Maria Widen or Daniel Westergren at the Division of Communication to ensure that the product meets the graphic profile guidelines and conveys SLU’s brand promise.

Facts

More on promotional and gift items at SLU

The SLU logotype

18 november 2016 4
Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Vilt Hur påverkas den uppväxande skogen av bete från klövdjur? Det var frågan som Holmen skog hoppades att samarbetet med SLU skulle ge svar på. På en lyckad exkursion till ett älghägn utanför Gideå i Västernorrland visade doktoranden Michelle Nordkvist att samarbetet kan ge svar på hur insekterna påverkas också. – Roligt att vi kan skapa ytor för en viss typ av forskning som sedan leder till ny forskning som vi inte hade förutsett men kan ha nytta av, säger Peter Christoffersson på Holmen Skog.
8 december 2017 7

Twitter

Den nordamerikanska vattenpesten fortsätter att sprida sig norrut och in i skogslänen. En ny avhandling ger en förk… https://t.co/7mX0eotUqa @_SLU via Twitter 10 timmar sedan
RT @stdysustainably: SLU had the honour to host the President of Iceland, Guðni Th. Jóhannesson and the First Lady of Iceland during their… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: The President of Iceland asks how one can make people eat insects. Dr Annsofie Wahlström answers that you either can op… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
RT @SLUUrbanFutures: Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och det svenska kungaparet besöker @_SLU för att höra om SLU:s fyra fra… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett hur den förädlats https://t.co/0j02EnsJ11 https://t.co/76pm6AgCdL @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter.… https://t.co/bsB5eedaBn @_SLU via Twitter 12 dagar sedan