Gedigen infrastruktur förbättras med nya odlingsskåp

Text: Mårten Granert Publicerad: 24 januari 2018
Odlingsfaciliteter för forskning om växter utvecklas i Biocentrum i Uppsala. Gamla odlingsskåp byts nu ut mot nya moderna. Odlingsenheten har fått ekonomiskt stöd av NJ-fakulteten för att inhandla åtta nya odlingsskåp.

– De nya skåpen har givetvis en rad förbättringar. De har LED-belysning, vi kan ändra våglängden på ljuset, är lätta att programmera temperatur, luftfuktighet och ljus. Vi kan ha så kallt som –20 grader med ljus i skåpen, säger Per Linden som arbetar på intendenturen i Biocentrum på Ultuna.

Fytotronen vid Biocentrum har fyra avdelningar. Hela anläggningen är GMO-säkrad vilket innebär att det inte finns någon risk att material från försöken kan sprida sig utanför anläggningen.

– Allt spillvatten värms upp till 80 grader. Vid så hög temperaturen avdödas alla frön och kan inte längre gro. När det gäller luften filtreras all frånluft ner till minsta partikel, säger Urban Pettersson, försökstekniker på institutionen för växtbiologi.

En stor fördel att utföra försöken i fytotroner i stället för utomhus är att klimatet kan styras med stor precision. Årstiderna kan koncentreras så att ett år endast tar några månader. Det är viktigt att man kan göra vinter med låga temperaturer eftersom många växter behöver en kall period.

Det är ett trettiotal forskare vid SLU som nu har försök i fytotronerna eller i det närliggande växthuset.

– Det är bra beläggning i våra utrymmen men vi skulle gärna se att fler externa forskare skulle upptäcka vår utmärkta anläggning eller att vi kunde utföra uppdragsforskning i högre utsträckning. Vi har bland annat haft forskare från Stockholms och Uppsalauniversitet här och ser gärna fler externa kunder. Vi kan erbjuda en väldigt bra service, säger Urban.

Forskningsingenjör Per Linden (t.v) och försökstekniker Urban Pettersson. Foto samtliga bilder: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU

De nya skåpen har givetvis en rad förbättringar. De har LED-belysning, det går att ändra våglängden på ljuset, är lätta att programmera temperatur, luftfuktighet och ljus. Det går att ha så kallt som –20 grader i skåpen.


Försök med tidig kottsättning.

Fytotronen innehåller många olika anläggningar för försök. Detta är en klimatkammare.

Hela anläggningen är GMO-säkrad. Allt spillvatten värms upp till 80 grader för att avdöda alla frön så att de inte kan gro. Vattnet värms upp i dessa tankar.

Fakta

Odlingsanläggningen i Biocentrum

En fytotron är en anläggning där man gör växtförsök under kontrollerade former. Ordet fyto kommer från grekiskan och betyder just växt. Detta finns för forskare att tillgå i fytotronen i Biocentrum på Ultuna:

  • klimatkammare, 12 st
  • odlingsrum, 17 st
  • odlingsskåp, 29 st
  • växthusavdelningar, 32 st
  • nätgård
  • lysimeter

Kontakt och förfrågningar
Per Linden, forskningsingenjör vid Biocentrum, intendentur
Telefon: 018-67 27 22. E-post: per.linden@slu.se

Urban Pettersson, försökstekniker vid institutionen för växtbiologi
Telefon: 018-67 24 15, 072-211 48 82 E-post: urban.pettersson@slu.se
24 januari 2018 6
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan