Gedigen infrastruktur förbättras med nya odlingsskåp

Text: Mårten Granert Publicerad: 24 januari 2018
Odlingsfaciliteter för forskning om växter utvecklas i Biocentrum i Uppsala. Gamla odlingsskåp byts nu ut mot nya moderna. Odlingsenheten har fått ekonomiskt stöd av NJ-fakulteten för att inhandla åtta nya odlingsskåp.

– De nya skåpen har givetvis en rad förbättringar. De har LED-belysning, vi kan ändra våglängden på ljuset, är lätta att programmera temperatur, luftfuktighet och ljus. Vi kan ha så kallt som –20 grader med ljus i skåpen, säger Per Linden som arbetar på intendenturen i Biocentrum på Ultuna.

Fytotronen vid Biocentrum har fyra avdelningar. Hela anläggningen är GMO-säkrad vilket innebär att det inte finns någon risk att material från försöken kan sprida sig utanför anläggningen.

– Allt spillvatten värms upp till 80 grader. Vid så hög temperaturen avdödas alla frön och kan inte längre gro. När det gäller luften filtreras all frånluft ner till minsta partikel, säger Urban Pettersson, försökstekniker på institutionen för växtbiologi.

En stor fördel att utföra försöken i fytotroner i stället för utomhus är att klimatet kan styras med stor precision. Årstiderna kan koncentreras så att ett år endast tar några månader. Det är viktigt att man kan göra vinter med låga temperaturer eftersom många växter behöver en kall period.

Det är ett trettiotal forskare vid SLU som nu har försök i fytotronerna eller i det närliggande växthuset.

– Det är bra beläggning i våra utrymmen men vi skulle gärna se att fler externa forskare skulle upptäcka vår utmärkta anläggning eller att vi kunde utföra uppdragsforskning i högre utsträckning. Vi har bland annat haft forskare från Stockholms och Uppsalauniversitet här och ser gärna fler externa kunder. Vi kan erbjuda en väldigt bra service, säger Urban.

Forskningsingenjör Per Linden (t.v) och försökstekniker Urban Pettersson. Foto samtliga bilder: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU

De nya skåpen har givetvis en rad förbättringar. De har LED-belysning, det går att ändra våglängden på ljuset, är lätta att programmera temperatur, luftfuktighet och ljus. Det går att ha så kallt som –20 grader i skåpen.


Försök med tidig kottsättning.

Fytotronen innehåller många olika anläggningar för försök. Detta är en klimatkammare.

Hela anläggningen är GMO-säkrad. Allt spillvatten värms upp till 80 grader för att avdöda alla frön så att de inte kan gro. Vattnet värms upp i dessa tankar.

Fakta

Odlingsanläggningen i Biocentrum

En fytotron är en anläggning där man gör växtförsök under kontrollerade former. Ordet fyto kommer från grekiskan och betyder just växt. Detta finns för forskare att tillgå i fytotronen i Biocentrum på Ultuna:

  • klimatkammare, 12 st
  • odlingsrum, 17 st
  • odlingsskåp, 29 st
  • växthusavdelningar, 32 st
  • nätgård
  • lysimeter

Kontakt och förfrågningar
Per Linden, forskningsingenjör vid Biocentrum, intendentur
Telefon: 018-67 27 22. E-post: per.linden@slu.se

Urban Pettersson, försökstekniker vid institutionen för växtbiologi
Telefon: 018-67 24 15, 072-211 48 82 E-post: urban.pettersson@slu.se
24 januari 2018 2
Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Gränslöst Ofta är forskare inriktade mot en viss typ av landskap men kanske borde de vara lite mer som vildsvin och röra sig mellan skogen och jordbrukslandskapet. Samma ekologiska teorier gäller överallt! Projektet Unifying Ecology på institutionen för ekologi är ett försök att öka kontakten mellan forskare inom olika ämnen. Det har lett till nya samarbeten och spännande forskning. Två postdoktorer har också knutits till projektet. De studerar just nu hur vildsvin påverkar jorden – och i förlängningen olika ekologiska samspel.
14 mars 2018

Twitter

Sista dagen för anmälan till sommarkurser, första dagen för anmälan till höstens program. I bägge fallen: anmäl dig… https://t.co/QPvXI8kgP9 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Sex nya professorer installeras vid SLU i år. Fredag 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i… https://t.co/eXVLyoYRmv @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
New #paleoecology discovery: Ancient insect outbreaks can be traced in lake sediments https://t.co/AB8rNtfjrJ See… https://t.co/xHKqDRpMYE @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Sjöbottnarnas sediment speglar hur miljön har förändrats genom årtusendena, och nu har det visat sig att det även g… https://t.co/doDG5AxnWE @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Trädknopparnas vintervila förklaras i detalj i tidskriften Science https://t.co/HWFi4GLEEK https://t.co/YacO6NkUoq @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
SLU fyra i världsrankning https://t.co/qHv3yrqv2R @_SLU via Twitter 11 dagar sedan