Genbank invigd med pompa och ståt!
Foto: Anette Neldestam Larsson

Genbank invigd med pompa och ståt!

Text: Anette Neldestam Publicerad: 17 juni 2016

På över ett fyra hektar stort område ska bortemot 2 200 olika växtsorter bevaras för framtiden. Växterna har samlats in efter inkomna tips, eller donerats av hängivna växtälskare. Alla växterna i genbanken är botaniskt och kulturhistoriskt dokumenterade.

Landets nya genbank för vegetativt förökade trädgårdsväxter vid SLU i Alnarp invigdes den 15 juni av landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. Genbanken är resultatet av ett mångårigt samarbete inom det nationella Programmet för odlad mångfald, POM, på uppdrag av regeringen.

En huvuduppgift för genbanken blir att arbeta med användning av växterna, till bland annat odling, forskning och pedagogisk verksamhet. Tanken är att växterna ska bli efterfrågade bland forskare, växtförädlare, yrkesodlare, fritidsodlare och anläggare av offentliga och kulturhistoriska miljöer.

Bilden: Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht planterar ett Sannahedspäronträd assisterad av Inger Hjalmarsson, POM.

Fakta

Läs mer om POM och Genbanken

17 juni 2016 2

Twitter

Ny marin snäckart i svenska vatten https://t.co/oZDD02o9Pq https://t.co/ayuleoOWnH @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper. https://t.co/zFplNYQO4A https://t.co/oYZLQzIxWy @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Käk för kris eller krig – för 50 år sen och nu. Hur kan vi bygga beredskap på ett sätt som samtidigt skulle göra Sv… https://t.co/Jr5poTLL9T @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art https://t.co/SV74GFKOSd https://t.co/hT9at2mPMp @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
SLU höjer sin röst i Almedalen https://t.co/T0RBSip5Pj @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018 https://t.co/meGuBiiglw https://t.co/YQSPpsQUFq @_SLU via Twitter 12 dagar sedan