Genomförandet tar vid efter UDS-utredning
Universitetsdjursjukhuset vid SLU Foto: Viktor Wrange

Genomförandet tar vid efter UDS-utredning

Text: Tarja Onegård Publicerad: 18 april 2017
Mot bakgrund av att man från SLU:s sida sett att samarbetet mellan djursjukvården och behovet av att ha Universitetsdjursjukhuset (UDS) som plattform för utbildning och forskning inte har fungerat optimalt, utfördes under hösten och vintern 2016-2017 en utredning på uppdrag av rektor. Syftet var att utreda verksamheten vid UDS.

Man ville utreda hur verksamheten fungerar nu, hur den ska kunna fungera på bästa sätt i framtiden sätt och även belysa vilka konsekvenser åtgärderna skulle kunna få. Uppdraget gick till professor emeritus Bengt Gerdin från Uppsala universitet, och Tarja Onegård inhyrd konsult från Poolia som fick uppdraget att vara biträdande projektledare.

I korthet konstaterade utredningen att problemen på UDS belysts i flera olika utredningar tidigare, men att ingen av dessa hade gått på djupet i organisationen, för att hitta var mekanismerna till den bristande samverkan mellan djursjukvård och akademi fanns, eller var grunden till problemen inom UDS interna organisation låg.

Totalt intervjuades 70 personer från alla olika nivåer inom UDS, såväl som personer från institutionen för kliniska vetenskaper (KV), fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och även tidigare rektorer och dekaner för att få en så heltäckande bild som möjligt. Åtgärdsförslagen som presenterades avsågs ha sådan karaktär att de skulle kunna vara möjliga att genomföra inom SLUs nuvarande organisation.

Nödvändigt med tät samverkan

Utredningen tog fasta på att UDS uppdrag måste ändras, för att framhålla kopplingen till utbildning och forskning. En tät samverkan mellan UDS och KV/VH är också alldeles nödvändig för att UDS ska kunna vara SLU:s resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården. Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för framtida akademiska lärare och forskare i kliniska ämnen att behålla sin kliniska kompetens, genom att införa förenade anställningar, där en del av arbetstiden är avsatt för klinisk djursjukvård skild från undervisning. Hur ska en lärare i smådjurskirurgi t.ex. kunna undervisa i ämnet med trovärdighet, utan att själv vara aktiv smådjurskirurg?

Verksamheten inom UDS fungerar i många avseenden mycket bra, men för att kunna förbättras ännu mer, behövs en närmare koppling till de senaste kliniska forskningsrönen och en tydligare ekonomiuppföljning med analyser av verksamheten, vilket är bristfälligt idag.

Processledare på plats efter sommaren

Utredningen presenterades i mars och rektor framhöll att det är många förutsättningar som är positiva. Studenterna är ambitiösa och duktiga, den samlade kompetensen är imponerande, vi har moderna lokaler och intresset för djursjukvård är stort.

Efter sommaren kommer en processledare ta över genomförandeprocessen av utredningens olika punkter, men fram till att hen är på plats, påbörjar utredarna arbetet med att genomföra utredningens förslag. Utredningen går att läsa i sin helhet på medarbetarwebben och där kan även den som vill följa processens olika steg framåt.

18 april 2017
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan