Genomförandet tar vid efter UDS-utredning
Universitetsdjursjukhuset vid SLU Foto: Viktor Wrange

Genomförandet tar vid efter UDS-utredning

Text: Tarja Onegård Publicerad: 18 april 2017
Mot bakgrund av att man från SLU:s sida sett att samarbetet mellan djursjukvården och behovet av att ha Universitetsdjursjukhuset (UDS) som plattform för utbildning och forskning inte har fungerat optimalt, utfördes under hösten och vintern 2016-2017 en utredning på uppdrag av rektor. Syftet var att utreda verksamheten vid UDS.

Man ville utreda hur verksamheten fungerar nu, hur den ska kunna fungera på bästa sätt i framtiden sätt och även belysa vilka konsekvenser åtgärderna skulle kunna få. Uppdraget gick till professor emeritus Bengt Gerdin från Uppsala universitet, och Tarja Onegård inhyrd konsult från Poolia som fick uppdraget att vara biträdande projektledare.

I korthet konstaterade utredningen att problemen på UDS belysts i flera olika utredningar tidigare, men att ingen av dessa hade gått på djupet i organisationen, för att hitta var mekanismerna till den bristande samverkan mellan djursjukvård och akademi fanns, eller var grunden till problemen inom UDS interna organisation låg.

Totalt intervjuades 70 personer från alla olika nivåer inom UDS, såväl som personer från institutionen för kliniska vetenskaper (KV), fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och även tidigare rektorer och dekaner för att få en så heltäckande bild som möjligt. Åtgärdsförslagen som presenterades avsågs ha sådan karaktär att de skulle kunna vara möjliga att genomföra inom SLUs nuvarande organisation.

Nödvändigt med tät samverkan

Utredningen tog fasta på att UDS uppdrag måste ändras, för att framhålla kopplingen till utbildning och forskning. En tät samverkan mellan UDS och KV/VH är också alldeles nödvändig för att UDS ska kunna vara SLU:s resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården. Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för framtida akademiska lärare och forskare i kliniska ämnen att behålla sin kliniska kompetens, genom att införa förenade anställningar, där en del av arbetstiden är avsatt för klinisk djursjukvård skild från undervisning. Hur ska en lärare i smådjurskirurgi t.ex. kunna undervisa i ämnet med trovärdighet, utan att själv vara aktiv smådjurskirurg?

Verksamheten inom UDS fungerar i många avseenden mycket bra, men för att kunna förbättras ännu mer, behövs en närmare koppling till de senaste kliniska forskningsrönen och en tydligare ekonomiuppföljning med analyser av verksamheten, vilket är bristfälligt idag.

Processledare på plats efter sommaren

Utredningen presenterades i mars och rektor framhöll att det är många förutsättningar som är positiva. Studenterna är ambitiösa och duktiga, den samlade kompetensen är imponerande, vi har moderna lokaler och intresset för djursjukvård är stort.

Efter sommaren kommer en processledare ta över genomförandeprocessen av utredningens olika punkter, men fram till att hen är på plats, påbörjar utredarna arbetet med att genomföra utredningens förslag. Utredningen går att läsa i sin helhet på medarbetarwebben och där kan även den som vill följa processens olika steg framåt.

18 april 2017
Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Vilt Hur påverkas den uppväxande skogen av bete från klövdjur? Det var frågan som Holmen skog hoppades att samarbetet med SLU skulle ge svar på. På en lyckad exkursion till ett älghägn utanför Gideå i Västernorrland visade doktoranden Michelle Nordkvist att samarbetet kan ge svar på hur insekterna påverkas också. – Roligt att vi kan skapa ytor för en viss typ av forskning som sedan leder till ny forskning som vi inte hade förutsett men kan ha nytta av, säger Peter Christoffersson på Holmen Skog.
8 december 2017 2

Twitter

I #lucka12 tipsar vi om ett nytt flöde för kunskapen om Sveriges arter och naturvård. https://t.co/bRoWfzpKeK @_SLU via Twitter 4 timmar sedan
I #lucka11 får veta mer om vikten av balans mellan täthet och rymlighet i stadsmiljöer. #SDG11 https://t.co/2A4COqe6iu @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Andra advent och dags för #lucka10 i vår julkalender! Titta på prisbelönt film om minskad påverkan av skogsbruket p… https://t.co/iHfyOkaP5I @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
#Annadagen till ära så tillägnar vi #lucka9 i julkalendern till kunskap om #julbak. https://t.co/qsbVYHX3pP @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och… https://t.co/q1b2m1UBCN @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Har du koll på skogsresurserna? Öppna #lucka8 och se efter. #Riksskogstaxeringen https://t.co/mg3liepye3 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan