Genomförandet tar vid efter UDS-utredning
Universitetsdjursjukhuset vid SLU Foto: Viktor Wrange

Genomförandet tar vid efter UDS-utredning

Text: Tarja Onegård Publicerad: 18 april 2017
Mot bakgrund av att man från SLU:s sida sett att samarbetet mellan djursjukvården och behovet av att ha Universitetsdjursjukhuset (UDS) som plattform för utbildning och forskning inte har fungerat optimalt, utfördes under hösten och vintern 2016-2017 en utredning på uppdrag av rektor. Syftet var att utreda verksamheten vid UDS.

Man ville utreda hur verksamheten fungerar nu, hur den ska kunna fungera på bästa sätt i framtiden sätt och även belysa vilka konsekvenser åtgärderna skulle kunna få. Uppdraget gick till professor emeritus Bengt Gerdin från Uppsala universitet, och Tarja Onegård inhyrd konsult från Poolia som fick uppdraget att vara biträdande projektledare.

I korthet konstaterade utredningen att problemen på UDS belysts i flera olika utredningar tidigare, men att ingen av dessa hade gått på djupet i organisationen, för att hitta var mekanismerna till den bristande samverkan mellan djursjukvård och akademi fanns, eller var grunden till problemen inom UDS interna organisation låg.

Totalt intervjuades 70 personer från alla olika nivåer inom UDS, såväl som personer från institutionen för kliniska vetenskaper (KV), fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och även tidigare rektorer och dekaner för att få en så heltäckande bild som möjligt. Åtgärdsförslagen som presenterades avsågs ha sådan karaktär att de skulle kunna vara möjliga att genomföra inom SLUs nuvarande organisation.

Nödvändigt med tät samverkan

Utredningen tog fasta på att UDS uppdrag måste ändras, för att framhålla kopplingen till utbildning och forskning. En tät samverkan mellan UDS och KV/VH är också alldeles nödvändig för att UDS ska kunna vara SLU:s resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården. Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för framtida akademiska lärare och forskare i kliniska ämnen att behålla sin kliniska kompetens, genom att införa förenade anställningar, där en del av arbetstiden är avsatt för klinisk djursjukvård skild från undervisning. Hur ska en lärare i smådjurskirurgi t.ex. kunna undervisa i ämnet med trovärdighet, utan att själv vara aktiv smådjurskirurg?

Verksamheten inom UDS fungerar i många avseenden mycket bra, men för att kunna förbättras ännu mer, behövs en närmare koppling till de senaste kliniska forskningsrönen och en tydligare ekonomiuppföljning med analyser av verksamheten, vilket är bristfälligt idag.

Processledare på plats efter sommaren

Utredningen presenterades i mars och rektor framhöll att det är många förutsättningar som är positiva. Studenterna är ambitiösa och duktiga, den samlade kompetensen är imponerande, vi har moderna lokaler och intresset för djursjukvård är stort.

Efter sommaren kommer en processledare ta över genomförandeprocessen av utredningens olika punkter, men fram till att hen är på plats, påbörjar utredarna arbetet med att genomföra utredningens förslag. Utredningen går att läsa i sin helhet på medarbetarwebben och där kan även den som vill följa processens olika steg framåt.

18 april 2017
Klimatsmart narkos ger mervärden

Klimatsmart narkos ger mervärden

Miljöarbete Tjugo procents minskning av koldioxidutsläpp är målet för ett av de tre projekt som fick medel från miljöfondens första utlysning för snart två år sedan. Det är Universitetsdjursjukhuset (UDS) som med hjälp av utbildning och ny utrustning har lyckats minska användningen av inhalationsläkemedlet isofluran vid operationer. Den årliga förbrukningen av isofluran vid UDS motsvarar ett koldioxidutsläpp från 25.000 mil i bil, vilket är fram och tillbaka mellan Uppsala och Sundsvall varje dag i ett år.
2 juni 2017
Vi har en vinnare!

Vi har en vinnare!

Rätt svar Grattis till er som svarat rätt i tävlingen om brandsäkerhet vid SLU. Nu dragningen av vinnarna klar, Christine Jakobsson vann första pris, en brandsläckare. Och hon har egna erfarenheter av brandtillbud. – Jag har för ett antal år sedan hindrat en brand hemma då jag kände att det luktade en svag kryddig röklukt när jag kom in i huset från stallet. Trots att jag var osäker på om det verkligen var något ringde jag brandkåren. Det visade sig vara en pyrande skorstenbrand som tack och lov aldrig tog sig.
7 juni 2017
Det handlar om helheten

Det handlar om helheten

Krönika Livsmedelsproduktionens hållbarhet diskuteras flitigt vid SLU och på andra ställen. I SLU:s miljöpolicy nämns ”ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling”. Vi pratar också om etiskt hållbar utveckling och vid VH-fakulteten har vi stor tonvikt vid etik inom djurhållning. Det finns stor kunskap, men även behov av ny kunskap, för att lösa respektive mål. Det är dock när flera faktorer skall vägas samman till en helhet som utmaningarna blir riktigt stora. Är det möjligt att producera riskfria, nyttiga och goda animala livsmedel med hänsyn till såväl djurvälfärd, klimat- och miljöeffekter på ett sätt som gör att lantbrukaren kan erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö och samtidigt ta ut lön till sig själv?
2 juni 2017

Twitter

Vita älgar DNA-testas vid SLU. https://t.co/pkuJpIPxmb https://t.co/MWDEKkPC5d @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
På fredag släpps Mistra Biotechs nya podcast om växtförädling och djuravel – Shaping our food! Det ser vi fram emot! https://t.co/S4dQSQOiqQ @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Barriär för växtförädlare förklarad i detalj https://t.co/5mvu2adXmB @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
RT @CORDIS_EU: @_SLU Please retweet and like the following post on a project to which you participate https://t.co/vud5fqA5Bo @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
Så blir kräftfångsterna i år https://t.co/xBZOh9a5FL https://t.co/yXoPKnMWNZ @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
SLU bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske https://t.co/tBsEcsZZmn @_SLU via Twitter 23 dagar sedan