Genomförandet tar vid efter UDS-utredning
Universitetsdjursjukhuset vid SLU Foto: Viktor Wrange

Genomförandet tar vid efter UDS-utredning

Text: Tarja Onegård Publicerad: 18 april 2017
Mot bakgrund av att man från SLU:s sida sett att samarbetet mellan djursjukvården och behovet av att ha Universitetsdjursjukhuset (UDS) som plattform för utbildning och forskning inte har fungerat optimalt, utfördes under hösten och vintern 2016-2017 en utredning på uppdrag av rektor. Syftet var att utreda verksamheten vid UDS.

Man ville utreda hur verksamheten fungerar nu, hur den ska kunna fungera på bästa sätt i framtiden sätt och även belysa vilka konsekvenser åtgärderna skulle kunna få. Uppdraget gick till professor emeritus Bengt Gerdin från Uppsala universitet, och Tarja Onegård inhyrd konsult från Poolia som fick uppdraget att vara biträdande projektledare.

I korthet konstaterade utredningen att problemen på UDS belysts i flera olika utredningar tidigare, men att ingen av dessa hade gått på djupet i organisationen, för att hitta var mekanismerna till den bristande samverkan mellan djursjukvård och akademi fanns, eller var grunden till problemen inom UDS interna organisation låg.

Totalt intervjuades 70 personer från alla olika nivåer inom UDS, såväl som personer från institutionen för kliniska vetenskaper (KV), fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och även tidigare rektorer och dekaner för att få en så heltäckande bild som möjligt. Åtgärdsförslagen som presenterades avsågs ha sådan karaktär att de skulle kunna vara möjliga att genomföra inom SLUs nuvarande organisation.

Nödvändigt med tät samverkan

Utredningen tog fasta på att UDS uppdrag måste ändras, för att framhålla kopplingen till utbildning och forskning. En tät samverkan mellan UDS och KV/VH är också alldeles nödvändig för att UDS ska kunna vara SLU:s resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården. Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för framtida akademiska lärare och forskare i kliniska ämnen att behålla sin kliniska kompetens, genom att införa förenade anställningar, där en del av arbetstiden är avsatt för klinisk djursjukvård skild från undervisning. Hur ska en lärare i smådjurskirurgi t.ex. kunna undervisa i ämnet med trovärdighet, utan att själv vara aktiv smådjurskirurg?

Verksamheten inom UDS fungerar i många avseenden mycket bra, men för att kunna förbättras ännu mer, behövs en närmare koppling till de senaste kliniska forskningsrönen och en tydligare ekonomiuppföljning med analyser av verksamheten, vilket är bristfälligt idag.

Processledare på plats efter sommaren

Utredningen presenterades i mars och rektor framhöll att det är många förutsättningar som är positiva. Studenterna är ambitiösa och duktiga, den samlade kompetensen är imponerande, vi har moderna lokaler och intresset för djursjukvård är stort.

Efter sommaren kommer en processledare ta över genomförandeprocessen av utredningens olika punkter, men fram till att hen är på plats, påbörjar utredarna arbetet med att genomföra utredningens förslag. Utredningen går att läsa i sin helhet på medarbetarwebben och där kan även den som vill följa processens olika steg framåt.

18 april 2017
Möjligheter i brandens fotspår

Möjligheter i brandens fotspår

Möjligheter I september för tre år sedan var branden i Västmanland fortfarande inte helt släckt. En person hade omkommit och många hade drabbats, fysiskt, personligt och ekonomiskt, sedan dagen i slutet av juli då en gnista från en skogsmaskin startade den största skogsbranden i Sverige i mannaminne. Nu, några år senare, går det trots allt att summera ihop en hel del positiva effekter av det som till en början inte kunde ses på något annat sätt än en katastrof. Området är numera en unik resurs för forskning och den speciella miljön lockar årligen mängder av turister.
15 september 2017 3
Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Blädning ett bra alternativ för att kombinera bevarande av artmångfald och... https://t.co/hnJeSdL7RB https://t.co/20ce4x6iCN @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Four new Master’s programmes at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU https://t.co/7tuZEEEwMj @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Sparris och tomat i framtidens grönsaksdisk (SLU-studie) https://t.co/KxT9KvU7qk @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
SLU söker hjälp från livsmedelsbranschen. Vilka utmaningar ska de nya... https://t.co/XCbhal9aPA https://t.co/gZvWCsBCjk @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Tonfiskmärkningen avslutad, med riktigt lyckat resultat! Om ett år får vi veta hur... https://t.co/OhrEytvVbf https://t.co/HUMKWdojKN @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya rön om arvsanlag som påverkar hästars gångarter och prestationer. https://t.co/sHLvQD87kQ https://t.co/yFham2BGK9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan