Giulias modeller rustar oss för framtiden – får våra barnbarn mat?
Giulia Vico tar emot blommor och tack efter sin docentföreläsning från Barbara Ekbom , dåvarande dekan vid NJ-fakulteten. Foto: Carolyn Glynn, SLU

Giulias modeller rustar oss för framtiden – får våra barnbarn mat?

Text: Anna Lundmark Publicerad: 6 oktober 2016
Vi kan förvänta oss större variationer i klimatet i framtiden och därmed större variation i skördarna. Hur ska vi hantera det? Giulia Vicos docentföreläsning borde ha varit intressant för många på SLU men ändå var det bara ca 20 personer där – ungefär som vanligt på docentföreläsningar. Nu instiftar fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) ett pris till bästa docentföreläsare för att locka fler att gå på föreläsningarna.
Giulia Vico. Foto: Stefano Manzoni

Giulia Vico. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

– Det är synd att det är så få som går för man anstränger sig för att göra sin forskning tillgänglig för en stor publik och visa varför det är intressant, säger Giulia.

I ett större perspektiv arbetar hon med hur vi ska kunna säkra tillgången på mat i ett förändrat klimat. Att göra experiment under framtida förhållanden går inte men med hjälp av Giulias modeller kan vi se vad som är det troligaste scenariot 50, 70 eller kanske 1000 år in i framtiden.

Extremt klimat ger variationer i skörd

Att skördarna kommer att variera mer eftersom klimatet kommer att bli mer extremt är ett faktum. Det innebär att även om vi vissa år kan förvänta oss bra skördar så finns det också risk för att skörden slår fel oftare på grund av för mycket regn, för lite regn, extrem hetta, stormar och så vidare.

Giulia kan i sina modeller se vad som händer om vi ändrar på något, till exempel skötseln (bevattning, tid för sådd) eller val av grödor och sorter. Det är underlag som både myndigheter, politiker, rådgivare och lantbrukare behöver för att kunna ta bra beslut.

En möjlig förändring är att odla mer perenna grödor där man kan förvänta sig en lägre men mer stabil skörd. Till exempel har perenna grödor djupare rötter och kan förväntas klara av torka bättre. Fleråriga grödor kan också minska belastningen på miljön genom att hålla kvar näringen i marken och minska erosionen.

Människor inkluderas i modellerna

Vilka strategier vi än kommer fram till så krävs det att människor använder dem. Giulia och hennes kollegor har frågat lantbrukarna om de kan tänka sig att odla perenna grödor.

– Det var intressant att lantbrukarna var så villiga att acceptera en mindre skörd om också kostnaden blir lägre, till exempel att de sparar bränsle till traktorn, säger Giulia.

Det viktiga för dem var att gården – företaget – skulle överleva. Lantbrukare i Sverige är inte beroende av skördarna för att få mat på bordet eftersom de åker till mataffären och handlar. Men globalt kommer man till en punkt där det inte finns någon mataffär längre. Även om inte de enskilda bönderna förlorar pengar på att skördarna minskar så måste någon tillhandahålla maten.

Modellering handlar om att föreställa sig det mest troliga scenariot men också se hur stor variationen är mellan möjliga utgångar. Samhället måste förhålla sig till båda delarna. Vi bör anpassa oss efter de förhållanden som troligtvis råder i framtiden men också försöka avvärja de största hoten även om de inte är lika sannolika.

Hur framtiden blir kommer att bero på hur riskbenägna människor är.

– Accepterar du hög grad av risk kan du få höga skördar men risken att det slår fel är också större. Om du inte är villig att ta stora risker kan du aldrig förvänta dig riktiga toppskördar men kommer för det mesta inte att stå helt utan heller.

Lyssna på Giulia!

Har du blivit nyfiken på att veta mer om Giulias forskning? Då har du chansen på NJ-fakultetens fakultetsdag den 23 november (om du tillhör NJ-fakulteten eller jobbar på en institution som är delad mellan fakulteterna). Giulia håller då en kortversion av sin docentföreläsning: Predicting crop yield variability: a stochastic approach.

Sara Hallin, ordförande i NJ-fakultetens docentnämnd, berättar att de infört priset för att uppmärksamma docentföreläsningarna. Varje år kommer en docentföreläsare att prisas och nästa pris går till någon som föreläst hösten 2016 eller våren 2017.

– Varje år har vi många fina föreläsningar som få går och lyssnar på. Det här är ett sätt att skapa uppmärksamhet kring föreläsningarna. Vi valde Giulias föreläsning för att den var intressant och genomfördes på ett så bra sätt. Vi hade flera namn på förslag, men var eniga om att hon var bäst när man vägde in alla aspekter.

Summary in English

Giulia’s models equip us for the future – will our grandchildren have food?

We can expect greater climate variations in the future, and therefore greater crop variation. How do we handle this? Giulia Vico’s trial lecture for appointment as a docent should have been interesting to many at SLU, yet there were only 20 people there – normal for a docent lecture. The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (NJ) will now be presenting an award to the best docent lecture to attract more people to them.

“It’s a shame that so few show up, because you really make an effort to make your research available to a larger audience, and explain why it’s interesting,” says Giulia.

From a larger perspective, she works on how we can ensure access to food in a changing climate. Performing experiments under future conditions is not possible, but with the help of Giulia’s models, we can see what the likeliest scenario is 50, 70 or perhaps 1,000 years into the future.

The future depends on how much people are willing to risk.

“If you accept a high risk, you may have large crops, but the risk of something going wrong is also larger. If you aren’t willing to take big risks, you can never expect great crops, but mostly won’t be completely without, either.”

Curious to find out more about Giulia’s research? If you work at the NJ Faculty or at an inter-faculty department, you can find out more on NJ’s Faculty Day on 23 November. Giulia will be presenting a shorter version of her praised lecture: Predicting crop yield variability: a stochastic approach.

The NJ Faculty has instituted an award to acknowledge the docent lectures. An award will be presented every year to a docent lecturer, and the next one will be given to someone who has lectured during autumn 2016 or spring 2017.

6 oktober 2016 11
Intensivt skede för Fördubblingsprojektet

Intensivt skede för Fördubblingsprojektet

Fördubblingsprojektet I Fördubblingsprojektet pågår ett intensivt arbete: I slutet av januari ska alla skarpa förslag om nya och omarbetade program lämnas till utbildningsnämnden. Målet är att styrelsen i juni ska kunna fatta beslut om SLU:s utbildningsutbud från och med 2021. Tidigare under hösten lämnade konsult-företaget Ernst & Young sin rapport som analyserar ett urval av SLU:s utbildningar. Just nu jobbas det särskilt med bland annat programnamnen i form av fokusgrupper med ungdomar i flera städer.
10 december 2019 3

Twitter

Fåglar kan missgynnas när äldre hus renoveras, till exempel för att bli mer energisnåla. https://t.co/OtCaaR3l4i https://t.co/n4tESY6qwW @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Världsunikt center för insektsforskning, Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology invigs. Det ha… https://t.co/CFWbK0Ru1q @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU:s nya ämnesområde viktigt för gröna företagare https://t.co/xmu1FXNlvz https://t.co/oe3Jm4dBrM @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Pressinbjudan: Vallkonferens – från klimatnytta till ostkvalitet https://t.co/ntIoBEKS7d https://t.co/JEdirvH06n @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Övningar med stridsflyg hindrar renar från att undkomma insekter https://t.co/wamK36R9Bp https://t.co/kHAEN0Yexv @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Today’s the day! This is the last day to apply for the First admission round for autumn semester 2020. We recommen… https://t.co/vBACWJS0br @_SLU via Twitter 10 dagar sedan