Gödsla med hjälp av satellit

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 14 maj 2014
Nu finns en webbplats som hjälper lantbrukaren att gödsla fältet på bästa sätt för att få högre skördar och minskade förluster av kväve.

Med satellitbilder kan man nu på enskilda fält, jordbruksblock, undersöka variationen i hur det växer på fälten och med utgångspunkt från det skapa kvävebehovskartor. Kartorna kan användas för att variera spridning av gödseln inom fält för att grödorna ska kunna växa på bästa sätt. En förutsättning för att kunna utnyttja satellitbilder är dock att det är molnfritt.

Här berättar lantbrukare om hur det går till verkligheten. 

Webbapplikationen

För att förstå vad man talar om inom området precisionsodling finns  Precisionsskolan. Förutom den nya webbapplikationen finns också Precisionskalkylen, som hjälper lantbrukaren att vad man kan tjäna på odlingen  genom att  platsanpassa den.

Precisionsskolan

Fakta

På väg mot det nya jordbruket

Utvecklingen har skett inom ramen för projektet ”På väg mot det nya jordbruket - kväverekommendationer och grödstatuskartering inom fält genom en kombination av satellitdata och N-sensorer”  http://www.lantbruksforskning.se/?id=10848).

14 maj 2014

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan