Gör din forskning tillgänglig för mänskligheten
Olle Terenius, Linnea Asplund, Ulf Nilsson och Anna Lundmark vid Wikifika i Ekologicentrum. Foto Li Gessbo.

Gör din forskning tillgänglig för mänskligheten

Text: Li Gessbo Publicerad: 16 juni 2014
Våren 2013 startade ett unikt samarbete mellan SLU och WikiMedia Sverige. Syftet är att göra forskningen och kunskapen hos SLU-forskare tillgänglig för människor via Wikipedia på webben. Projektet har rullat på och idag finns 70-100 SLU-wikipedianer. Det syns ett samband mellan utskick av pressmeddelanden och ett ökat antal sökningar på Wikipedia om det aktuella ämnet.

Om man som forskare sprider sina rön genom utskick av pressmeddelanden så har man redan gjort jobbet med att skriva en lättförståelig text för en bred målgrupp. Då krävs det inte stor insats för att även lägga ut informationen på Wikipedia – och därmed sprida kunskapen till ännu fler! På samma sätt kan den som blivit klar med sin avhandling använda den förkortade och förenklade sammanfattningen som underlag till informationsspridning på Wikipedia.

Det finns flera tydliga exempel på att när ett pressmeddelande skickats ut så har sökfrekvensen på det ämnet ökat ordentligt på Wikipedia. Tre exempel:

  1. Den 24 mars 2014 skickades nyheten ”Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor” ut. Samma dag mer än fördubblades antal sökningar på ”talltita” på Wikipedia: http://stats.grok.se/sv/201403/Talltita
  2. Den 17 februari 2014 skickades nyheten ”Rävens dvärgbandmask hittad hos vattensork i nytt område” ut. Samma dag kunde man se cirka tio gånger så många sökningar än annars på ”rävens dvärgbandmask” på Wikipedia: http://stats.grok.se/sv/201402/R%C3%A4vens_dv%C3%A4rgbandmask
  3. Den 16 december 2013 skickades nyheten ”Ökad risk för sorkfeber” ut. På Wikipedia kan man samma dag se en kraftig ökning av antal sökningar på ”sorkfeber”: http://stats.grok.se/sv/201312/Sorkfeber

Kunskapsförmedling via Wikipedia gör att man involveras i en dialog och diskussion med användare/läsare och det är ett sätt för forskaren att uppfylla ”den tredje uppgiften”.

Initiativtagare, och en fortsatt engagerad kraft i projektet, är Olle Terenius vid institutionen vid ekologi. Han och Anna Lundmark, kommunikatör vid Ekologicentrum, har bjudit in till flera workshops och wikifika under våren, öppna för alla intresserade som vill komma igång eller få hjälp vidare med att sprida sin kunskap på Wikipedia.

Vill du veta mer? Kolla in sidan på Medarbetarwebben, där finns en beskrivning av projektet, bakgrund och starthjälp samt lathund för att starta ett konto. Ett enkelt sätt att sprida din kunskap till världen!

Summary in English

Make your research available to the world

In spring 2013, SLU and Wikimedia Sweden launched a unique cooperation project. The aim is to make the research and knowledge at SLU available to the world through Wikipedia on the web. The project is still very active, and to date 70–100 SLU researchers have signed up as Wikipedians. We can see a clear link between press releases issued and the number of Wikipedia searches on the subject of these press releases.

If you distribute your research results by sending out a press release, you have already done the work of presenting your research in an easy-to-read text, adapted to a broad audience. To add the information to Wikipedia as well only involves a minimum amount of work and allows you to distribute your work to an even wider audience. In the same way, you can use the short and simplified summary of a doctoral thesis as a basis for sharing information on Wikipedia.

There are several examples of a press release leading to an increase in the number of searches on the same topic on Wikipedia. Here are three examples:

  1. On 24 March 2014, the press release ”Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor” was sent out. The same day, the number of searches for ”talltita” (willow tit) on Wikipedia more than doubled: http://stats.grok.se/sv/201403/Talltita
  2. On 17 February 2014, the press release ”Rävens dvärgbandmask hittad hos vattensork i nytt område” was sent out. The same day, the number of searches for ”rävens dvärgbandmask” (tapeworm in foxes) in Wikipedia increased tenfold: http://stats.grok.se/sv/201402/R%C3%A4vens_dv%C3%A4rgbandmask
  3. On 16 December 2013, the press release ”Ökad risk för sorkfeber” was sent out. On Wikipedia, the number of searches for ”sorkfeber” (epidemic nephropathy) increased dramatically: http://stats.grok.se/sv/201312/Sorkfeber

Knowledge distribution through Wikipedia presents an opportunity to get involved in dialogue and discussion with your readers, and is a way for researchers to fulfil third stream obligations.

Initiator of the project, and still very much involved in it, is Olle Terenius at the Department of Ecology. Together with Anna Lundmark, communications officer at the Ecology Centre, he has organised several workshops and wiki meetups during spring. The meetups are open to anyone interested in getting started with knowledge dissemination on Wikipedia, or those who want to take their Wikipedia contributions to the next level.

Interested in finding out more? Have a look at the Wikipedia page on the staff web, where you will find a project description, some background information and a quick guide to setting up an account and getting started. A simple way of making your knowledge available to the world!

16 juni 2014 23
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan