Green Innovation Park ger företag plats att växa
Framtidsvision av Ultuna med Green Innovation Park, bostäder och service. Foto: GIP

Green Innovation Park ger företag plats att växa

Text: Vendela Roos Publicerad: 25 november 2015
Tvåhundra företag inom de gröna näringarna och en kreativ innovationsmiljö i världsklass. Det kan bli verklighet när Green Innovation Park i Ultuna är fullt utvecklat 2025. I januari flyttar det första företaget in på företagshotellet.

Green Innovation Park är en gemensam satsning av SLU och Akademiska Hus för att öppna Ultuna för andra verksamheter, framförallt för företag som vill etablera sig här. Här ska akademi, näringsliv och offentlig sektor kunna dra nytta av varandra, utveckla idéer, knyta kontakter och bli ännu mer framgångsrika. Grundidén är att Akademiska Hus erbjuder den fysiska miljön med lokaler medan SLU fyller platsen med innehåll och skapar mervärden, som till exempel samverkansaktiviteter med SLU:s forskare.

– Innovationer kommer ofta genom tvärvetenskapliga och ibland oförutsägbara möten. Vi vill stimulera människor och företag att utvecklas genom gränsöverskridande samarbeten, säger Sara Brännström, SLU:s projektledare för Green Innovation Park.

Välkomnar gröna företag av alla storlekar

Tanken är att Green Innovation Park ska växa både genom att forskning vid SLU knoppas av till bolag och genom att mer mogna företag flyttar in för att ta del av innovationsmiljön. Företagen behöver inte ha någon direkt koppling till SLU:s verksamhet men ska verka inom en bred definition av de ”gröna näringarna”.

– Det här är en bransch som växer snabbt idag, men som inte är särskilt tongivande i Uppsala. Det vill vi ändra på, säger Sara Brännström. De gröna näringarna samverkar också ofta med life science-branschen som är stor i Uppsala.

En företagsinkubator och ett företagshotell ska härbärgera små och medelstora verksamheter i flexibla lokaler med gott om gemensamma utrymmen. Lokalerna ligger centralt på området och här finns till exempel SLU Holding på plats för att vägleda. De senaste årens nybyggnationer och omflyttningar på Ultuna har lämnat 20 000 kvadratmeter lokaler lediga, som nu byggs om för företag.

– Green Innovation Park ska ge företag och företagare utrymme att växa, säger Per Nilsson, fastighetschef på Akademiska Hus. Från inkubatorsmiljön när man kanske bara är en eller två personer, till företagshotellet när man är omkring femton anställda. När företaget växer ytterligare bygger man något eget i företagsparken.

Växa Sverige först ut i Green Innovation Park Ultuna

Möjligheterna till givande samarbeten står i fokus för företagshotellets första hyresgäst. I januari 2016 flyttar Växa Sveriges Upplandsavdelning in med omkring 25 personer. Växa Sverige är landets största husdjursförening och arbetar med rådgivning och service, främst mot mjölk- och köttföretagare.

– Vi vill kunna träffa SLU:s forskare, studenter och ledning i vardagen, inte bara i olika möteskonstellationer, säger Jakob Söderberg som är vice VD på Växa Sverige. Det blir spännande att vara en del av det här innovationsforumet.

Med flytten till Green Innovation Park hoppas Jakob Söderberg på ett fördjupat samarbete mellan Växa Sverige och SLU:s tillämpade forskning:
– Vi har en gemensam utmaning i hur vi ska kunna producera mjölk och kött till det pris marknaden vill betala. Ultuna kan bli det forum som behövs för att förena ekologisk och ekonomisk hållbarhet i lantbruket.

Ultuna ny stadsdel för innovation och företagande

Forskningsinfrastrukturen vid SLU och SVA är en attraktiv del av Green Innovation Park. Foto: Ola Kjelbye och Jenny Svennås-Gillner

Forskningsinfrastrukturen vid SLU och SVA är en attraktiv del av Green Innovation Park. Foto: Ola Kjelbye och Jenny Svennås-Gillner

En viktig komponent som erbjuds företagen är tillgång till SLU:s och SVA:s forskningsinfrastrukturer som apparatur och databaser. Det finns även planer på ett labbhotell.

– Unga eller små företag har sällan resurser till egna forskningsavdelningar eller ens möjlighet att utrusta ett labb för sin verksamhet, säger Sara Brännström. SLU och SVA har däremot en mängd unika och högteknologiska forskningstillgångar som kan göras tillgängliga även för externa användare.

Förutom satsningen på företagande kommer Ultuna också utvecklas inom Uppsala kommuns satsning på vad man kallar Södra staden, området omkring och väster om Ultuna. Med uppåt 50 000 fler boende ökar behovet kraftigt av service som butiker, gym, caféer och restauranger. En del bostäder och serviceställen kan placeras på Ultuna, vilket breddar erbjudandet till företagen i Green Innovation Park.

– Med fler bostäder och service blir Ultuna en levande plats under hela dygnet, säger Per Nilsson.

Gemensamt koncept för flera SLU-orter

Utvecklingen av Green Innovation Park har kommit längst i Ultuna, men visionen är att det ska vara ett gemensamt koncept för flera SLU-orter. I Alnarp är en förstudie om Green Innovation Park Alnarp klar till årsskiftet, och här kommer ett företagshotell stå redo för inflyttning under våren 2016.

– Vi har sedan tidigare ett fyrtiotal företag etablerade inom campus, berättar Bengt Persson, som är SLU:s projektledare för förstudien. Men vi har inte lika mycket friställda lokaler som på Ultuna, så för att få volym på Green Innovation Park i Alnarp måste vi förlita oss mer på nybyggnation, och det tar förstås längre tid.

Lunchseminarium

Vill du veta mer om Green Innovation Park? Välkommen till lunchseminarium den 7 december i Tanngrisner, VHC/Campus Ultuna.

Anmäl dig senast den 3 december till sara.brannstrom@slu.se för en lunchmacka och en inspirerande presentation.

Fakta

Övriga SLU-orter


  • Green Innovation Park på Ultuna campus kommer erbjuda innovationsstöd, samverkan, forskningsinfrastruktur och lokaler till företag av alla storlekar inom de gröna näringarna. http://greeninnovationpark.se/
  • Visionen från SLU och Akademiska Hus är att konceptet Green Innovation Park ska utvecklas på flera SLU-orter. Alnarp står näst på tur.
  • På SLU campus i Skara finns sedan 2009 samverkansforumet Green Tech Park som idag inhyser ett tjugotal företag. http://greentechpark.se/
25 november 2015 2
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan