Green Innovation Park i Alnarp flyttar till egna lokaler
Foto: Lovisa Jones

Green Innovation Park i Alnarp flyttar till egna lokaler

Text: Lovisa Jones Publicerad: 7 juni 2019
SLU och Akademiska hus gemensamma satsning Green Innovation Park (GIP) etablerades i Alnarp för drygt två år sedan, för att precis som i Uppsala, skapa en kreativ miljö och mötesplats för framgångsrik samverkan mellan akademi och näringsliv. Nu inleds nästa utvecklingsfas när GIP i Alnarp gör adressändring.

Sedan starten har Niclas Östlund, verksamhetsledare på GIP i Alnarp, arbetat intensivt med att sätta företagsparken på den skånska kartan, som en framträdande innovationsaktör i regionen. Utmaningen har varit låg vakansgrad på campus och därför har fokus i förstahand lagts på att etablera och utveckla innovationskulturen, och arrangera olika former av nätverksträffar och frukostmingel på och kring campus Alnarp.

– Dessa träffar är ett viktigt steg i uppbyggandet av vår kultur, för att vi ska kunna etablera de värderingar vi vill jobba utifrån och som vi vill att våra företag ska stötta, berättar Niclas Östlund.

Niclas Östlund är verksamhetsledare på Green Innovation Park i Alnarp. Foto: Mårten Svensson

Ett tjugotal företag återkommer till eventen och bland deltagarna finns såväl forskare och studenter från SLU. För att utveckla frukostkonceptet arrangerar GIP s k pop-up-frukostar, ett slags hembesök hos företagen och SLU:s institutioner på campus:

– På så sätt får man en geografisk koppling till verksamheten här i Alnarp och företagen som finns här. Det är svårt för företagen att hitta rätt till kunskaperna inom akademin och förstå hur vi – universitetet – kategoriserar världen.


Nya lokaler öppnar nya dörrar

Avsaknaden av en fysisk mötesplats har självklart försvårat arbetet med att sälja in hela GIP:s medlemskoncept fullt ut, särskilt de varianter som inkluderar plats- och kontorsuthyrning – fram tills nu. I februari i år lämnade SLU Alnarps serviceenhet de lokaler som går under beteckningen Teknicum, på Slottsvägen 1, mitt emot undervisningshuset Agricum.

– Vi behöver något fysiskt, en plats dit man som forskare, företag och samarbetspartner kan komma, och både ta del av och bli en del av den unika innovationskultur som vi vill förmedla. Teknicum ligger centralt på campus, nära Alnarpsparken, så läget är marknadsmässigt mycket bra, då det passerar mycket folk här under dagarna. Tanken är att inflyttning sker redan i november–december, efter att första delen av renoveringen är genomförd. Vi vill kunna växa organiskt och utvecklar därför efter hand, berättar Niclas Östlund.

I samarbete med fastighetsägaren Akademiska hus och arkitektbyrån Kanozi Arkitekter i Göteborg har Niclas Östlund tittat på olika lösningar på hur lokalernas kan renoveras och anpassas efter GIP:s behov. I april blev förstudien klar som visar hur Teknicum kan omvandlas till ett kontorslandskap, som också ger möjlighet till konferens- och möteslokaluthyrning.

– Det råder en brist på den typen av mötesplats i de omgivande kommunerna. För oss blir detta också ett sätt att marknadsföra vår verksamhet när företag och människor kan komma hit och uppleva vår idé och hur de kan arbeta här, berättar Niclas Östlund.

Fakta

Green Innovation Park

Green Innovation Park (GIP) är en företagspark och inkubator för gröna företag och erbjuder kreativa mötesplatser nära SLU:s verksamheter, som ska bidra till samverkan mellan forskare, studenter och entreprenörer. GIP tillhandahåller uthyrning av kontorslokaler, mötesrum och forskningslaboratorier, konferensarrangemang, samt konsultstöd inom organisationsutveckling. GIP drivs av SLU och Akademiska Hus med stöd av Region Uppsala och Lomma kommun och har hittills etablerats på SLU Ultuna och SLU Alnarp.

Läs mer om Green Innovation Park.
7 juni 2019

Twitter

?? Vi tar en paus med @_SLU och bevakar för tillfället inte detta konto aktivt. Pressmeddelanden hittar du även van… https://t.co/FeGbI7uNza @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Friska rötter ger friska grödor! https://t.co/Vj3dRQFRLm https://t.co/BkEnWaC3io @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
RT @_NKfV: Delta i lunch-webbinarium imorgon onsdag! Om vattenbruk i jordbrukslandskapet - hur det kan minimera miljöpåverkan och skapa la… @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet https://t.co/GJV9amLffT https://t.co/FqjN3nlVyL @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
SLU-forskning om biogas och om varroakvalster hos bin får prestigefyllda europeiska bidrag https://t.co/ihltguCbQ0 https://t.co/BLcEEL0HKg @_SLU via Twitter 16 dagar sedan
Ny webbinarieserie inom One Health i höst! I serien kommer forskare att presentera forskningsresultat inom olika om… https://t.co/yah9xwZh3e @_SLU via Twitter 16 dagar sedan