Grön omsorg

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 26 oktober 2016
Sveriges första konferens i ämnet Green Care har hållits i Skara. Green Care handlar om att använda lantbruksgårdar eller gröna miljöer för att främja människors hälsa och livskvalitet.

– Olika kunskaper fanns samlad, från forskning till företagande. Vi har mycket att lära från Norge som ligger i framkant med certifiering av gårdar, säger VH-fakultetens dekan Kristina Dahlborn.

Foto: Vanja Sandgren

Kristina Dahlborn. Foto: Vanja Sandgren

– Nu ska vi gå vidare med att finna bra metodik för att beforska området som passar bra in i SLU:s nya forskningsplattform Framtidens djur och hälsa. En fråga att uppmärksamma är djurens upplevelser i sammanhanget.

Lena Lidfors, professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, och medarrangör reflekterar;

– Vi bjöd in föredragshållare från Grekland, Norge, Finland och olika universitet och organisationer i Sverige, de höll mycket inspirerande föredrag vilket stimulerade till frågor och diskussioner. Exempel är dr. Eva Sahlin från SLU som i sin doktorsavhandling visade att vistelse i en rehabiliteringsträdgård för långtidssjukskrivna gav positiva effekter för deltagarna och förkortade sjukskrivningstiden.

Dr. Bente Berget från Universitetet i Agder i Norge visade i sin doktorsavhandling att vistelse på lantgård för personer från psykiatrin gav positiva upplevelser och att de mådde bättre än de som inte fick besöka en lantgård även vid en uppföljning sex månader efter vistelsen.

– Bente Berget har också i en publicerad artikel visat att läkare har positiva erfarenheter av att skicka personer till gårdar, men samtidigt att många läkare inte känner till möjligheten eller de resultat som finns.

Strukturerad vård

Huvudtalare var dr. Christos Gallis från Grekland. Han har arbetat och forskat multidisciplinärt med natur och människors hälsa, och menar att;

– Green Care är en växande rörelse, fokus ligger på att hälsa, sociala eller pedagogiska aktiviteter drar fördelar av att finnas på ett normalt jordbruk och/eller skogsbruk. Deltagarna får en regelbunden och strukturerad vård, terapi, rehabilitering eller får genomgå ett utbildningsprogram.

Blandningen av personer, från forskare till deltagare från kommuner, samordningsförbund, vård och omsorg och från dem som erbjuder Green Care-tjänster gjorde att diskussionerna gick höga, enligt Lena Lidfors diskuterades bland annat;

– Att många missbruksproblem beror på psykisk ohälsa och att psykiatrin i Sverige behöver bli bättre på att erbjuda grön omsorg som ett komplement till den klassiska vården även för dem med missbruksproblem.

Mässa

Foto: Vanja Sandgren

Sara Karlberg arbetar med sociala tjänstehundar och representerar Svenska Terapihundskolan. Foto: Vanja Sandgren

I Smedjan hölls en mässa med ”Speakers corner”. Det var varierande företag som erbjöd Green Care-tjänster, en gård använder till exempel lamor i sin verksamhet. Terapihundsförbundet var representerat, man finns i Sverige, Norge och Finland. Även Nordens Ark och Skara kommun fanns på plats.

Nordiskt nätverk

Det är lagom att hålla en nationell Green Care-konferens ungefär vartannat år. Då hinner det utvecklas och forskas mer inom området så att det finns ny kunskap att förmedla.

– Vi har dessutom ett nordiskt nätverk som har fått pengar från Nordiska Kontaktorganet för Jordbruksforskning (NKJ). Vi kommer att ordna en nordisk konferens i Norge nästa höst. Målet är att få till en svensk konferens vartannat år och en nordisk konferens vartannat år så att de går omlott, berättar Lena Lidfors.

– Det finns dessutom mycket att lära av deltagarna från näringsliv, utbildningar, vård och omsorg. Nästa gång vill vi lära oss mer från dem.

Fakta

Om Green Care

Vid Green Care används lantbruksgårdar eller gröna miljöer för att främja människors hälsa och livskvalité.

Verksamheten kan delas in i fyra olika områden: djur, natur, trädgård och lantgårdar. Green Care vänder sig till en varierad målgrupp, allt från skolelever, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens.

Föregångare är Inn på Tunet och forskning från Norge och Grön Arena, ett koncept inom Hushållningssällskapen för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.

Västra Götalandsregionen startade 2006 ”Gröna Rehab” i Göteborgs Botaniska trädgård för att erbjuda ytterligare rehabilitering för sina anställda som var långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och där konventionell rehabilitering inte hade varit tillräcklig.

Alnarps Rehabiliteringsträdgård (ART) startade forskning på effekter av trädgårdsvistelse för personer med utmattningsdepression för många år sedan och har utfört forskning på denna grupp. På senare år har de ändrat inriktning till att ta emot deltagare med hjärtproblem och nyanlända, samtidigt som de har använt gårdar runtom i Skåne till den tidigare gruppen. De har därmed mest erfarenhet av forskning inom detta område.
Fakta

Samarrangemang

Konferensen samlade ca 120 deltagare, från köpare av grön omsorg, till exempel kommuner och samordningsförbund, till den ”vita sektorn” med sjukvårds- och behandlingspersonal och den ”gröna sektorn” med mindre företag som erbjuder tjänster inom djur och natur.

Konferensen var ett samarrangemang mellan SLU i Skara (Lena Lidfors) och Hushållningssällskapet i Skaraborg (Malin Fahlesson).

 

Summary in English

Health and quality of life

In September, Sweden's first conference on the topic Green Care was held in Skara. The hosts were the Department of Animal Environment and Health together with the Agricultural Society.

Green Care is about using agricultural farms or green environments to promote health and quality of life. The conference brought together about 120 participants from the "white sector" with medical and treatment staff and the "green sector" with the people who work with animals and nature.

– Various skills were gathered, from research to business. We have much to learn from Norway, a country in the forefront concerning certification of farms, VH Faculty Dean Kristina Dahlborn says.

– Now, let's continue with finding good methodology for researching this area, that fits well with SLU's new research platform Future animal and health. One issue to pay attention to is the animals' experience in this context.

26 oktober 2016 3

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 18 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 20 dagar sedan