Grön väg för nyanlända

Text: Olof Bergvall Publicerad: 22 mars 2016
Kan de gröna näringarna vara en väg in i samhället för nyanlända? Ann Dolling vid SLU i Umeå jobbar med ett regeringsuppdrag tillsammans med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Regeringen beslöt i slutet av 2015 att ge i uppdrag åt Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och SLU att sammanställa goda erfarenheter och identifiera hur olika myndigheter kan samarbeta för att främja anställningar inom de gröna näringarna för nyanställda.

Ann Dolling, SLU

Ann Dolling. Foto: privat

Ann Dolling, forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, utsågs att ingå i projektledningen för SLU:s del.

– Den delrapport vi lämnade till regeringen den 15 mars innehåller bland annat en översikt över de befintliga integrationsinsatser som bedrivs inom de gröna näringarna, men vi lyfter också fram vad vi ser som de största problemen som behöver lösas för att få till en bättre och snabbare grön väg in i arbetslivet för de nyanlända.

Integrationsfrågorna har sedan länge varit viktiga för Ann Dolling. Hon startade tillsammans med Kim Wickman (numera Umeå universitet) ett projekt med Dorotea kommun, länsstyrelsen i Västerbotten och Burträsk naturbruksgymnasium.

– Utbildningskonceptet kallas ”Skogen som integrationsarena” och erbjuder en skogsutbildning och praktik som är anpassad efter varje individ och som ger förutsättningar för att kunna läsa vidare på de skogliga utbildningar som finns och i en del fall att gå direkt ut i arbete.

Målet är att utbildningen och praktiken ska vara en kontinuerlig rekryteringsväg till arbete i skogssektorn på alla nivåer och att utbildningen ska ges av naturbruksgymnasier.

– Vi anser att konceptet enkelt kan ändras till att omfatta alla de gröna näringarna. Naturbruksgymnasier finns ju i hela Sverige och kan gott och väl ta emot fler elever.

Regler skapar hinder

Det finns dock ett stort ”men”: upphandlingsregler. All praktik, utbildning, instegsjobb med mera ska upphandlas av Arbetsförmedlingen och enligt deras regler är alla insatser begränsade till sex månader vilket diskvalificerar ”integrationsarenan”. Ska integrationsarenan upphandlas blir utbildning för kort, oflexibel och det blir ett enstaka naturbruksgymnasium som vinner upphandlingen vilket gör att omfattningen av utbildningen blir begränsad.

– Reglerna innebär också att många utbildningsprojekt som syftar till integration vinns av privata utbildningsföretag när de upphandlas. Dessa utbildningsföretag har inte alltid de kompetenser som efterfrågas vilket de då köper i sin tur av myndigheterna. Ett ineffektivt sätt att handskas med resurser kan jag tycka.

En positiv effekt av arbetet i projektgruppen är att det nu har formerats en grupp inom SLU kring integrationsfrågor.

– SLU och de gröna näringarna har ett gemensamt intresse av att få in människor med olika bakgrunder i utbildning och arbete. Med en ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet ökar både kreativitet och effektivitet inom sektorn.

Fakta

Projekt vid SLU med integrationsfokus


  • Skogen som integrationsarena har hittills bedrivits som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Burträsk naturbruksgymnasium (Skellefteå kommun), Dorotea kommun, Jägarförbundet i Västerbotten, Umeå universitet och SLU. Projektet har finansierats med medel från fakulteten för skogsvetenskap och regionala tillväxtmedel från Länsstyrelsen i Västerbotten.
  • I Alnarp bedriver SLU Naturbaserad rehabilitering av individer i Etableringsfasen, ett forsknings- och utvecklingsprojekt för målgruppen i etableringsfasen som bedöms ha en funktionsnedsättning vilket leder till svårigheter till en lyckad etablering. Målgruppen har psykiskt ohälsa som genom en intervention i Alnarps Rehabiliteringsträdgård antas förbättra sin funktion och hälsa samt arbetsförmåga. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU, Arbetsförmedlingen och Region Skåne (landstinget), där målet är att hitta metoder för en hållbar integrering av flyktingar.
  • Mozhgan Zachrison, SLU Alnarp forskar om Migration och etnicitet. Hennes av handling handlade om att svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen. Hon har dessutom, tillsammans med Peter Lundqvist, studerat situationen för migrantarbetare och har sammanställt en handbok med syfte att förbättra de utländska arbetarnas villkor. Arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft inom gröna näringar som lantbruk och trädgård behöver mer stöd. De behöver veta hur de ska gå tillväga när de anlitar utländsk arbetskraft, hur de ska kommunicera arbetsinstruktioner, arbetsmiljöfrågor, säkerhet och hygieniska frågor.
  • Djursjukskötare är klassat som bristyrke och utbildning kan komma att upphandlas för nyanlända. Margareta Stigson (SLU:s uppdragsutbildning) koordinerar arbetet med Arbetsförmedlingen, VH-fakulteten och Jordbruksverket eftersom detta är ett legitimationsyrke.
22 mars 2016 6
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan