Guldläge för fältforskningen i Uppsala
John Löfkvist, ny föreståndare för Lövsta fältforskningsstation. Foto: Anna Lundmark

Guldläge för fältforskningen i Uppsala

Text: Anna Lundmark Publicerad: 18 september 2018
Nu har Lövsta fältforskningsstation i Uppsala fått en föreståndare. John Löfkvist är entusiastisk när han pratar om sitt uppdrag. Med nya moderna maskiner och kunnig personal finns alla möjligheter att leverera säkra och bra resultat från fältförsöken.

Det finns också potential att ta emot ännu fler fältförsök. John understryker att han och hans kollegor gärna ger råd till forskare om hur försöken kan utformas.

– Det går inte att direkt beställa ett fältförsök utan vi planerar tillsammans. Ibland kanske vi inte har möjlighet att ta emot ett försök utan hänvisar någon annanstans. Vi kan också föreslå ändringar i upplägget.

Det finns goda möjligheter att öka antalet försök. Mark finns tillgänglig via Ultuna egendom, både vid Ultuna, Lövsta, Säby och Krusenberg. Lövsta fältforskningsstation har också tillgång till moderna utrustning, NJ-fakulteten har nyligen köpt in vallmaskin, skördetröska, såmaskin och traktor.

– Vi vill inte bara nå ut till forskare utan också externa aktörer och gärna internationella projekt, säger John Löfkvist.

Fyra fältforskningsstationer

Lövsta fältforskningsstation är en av SLU:s fyra fältstationer för växtodling – de övriga är Lanna i Västergötland, Lönnstorp i Skåne och Röbäcksdalen i Västerbotten.

– Vi och de andra fältforskningsstationerna är en resurs inom SLU. Självklart ska vi samordna oss och inte konkurrera med varandra utan utnyttja det faktum att vi har olika styrkor, säger John Löfkvist.

Mätbar gröda. Foto: Anna Lundmark

Speciellt för Lövsta fältforskningsstation är att den ligger i Mellansverige och marken består av styva leror och mellanleror, specifika för regionen. Det är ett tuffare vinterklimat än de sydliga fältstationerna samtidigt som den ligger i en aktiv jordbruksregion med stor produktion av brödvete. Inom fältstationen finns också tillgång till mark för både konventionell och ekologisk odling.

Rådgivare

John har egen erfarenhet av fältförsök. Han disputerade på jordbearbetning, närmare bestämt biologisk alvluckring. Försöken visade att man kan motverka markpackning med hjälp av vallväxter med stort rotsystem tex luzern, cikoria och lupin.

Han har också arbetat många år som rådgivare till lantbrukare (på företaget AgriFocus). Och han brinner verkligen för är att den forskning som fältförsöken är en del av kommer rådgivarna och lantbrukarna till del.

– Det var stundtals frustrerande att vara rådgivare. Lantbrukare hade många frågor som kräver sitt svar men det var inte lätt att hitta information från SLU, säger John som saknar faktabladen om jordbruk som SLU gav ut tidigare.

Ibland är problemet att ingen forskar på de problem lantbrukare behöver kunskap om men ofta handlar det om att rådgivarna helt enkelt inte hittar den kunskap som finns, tror John.

– Nu är det ju inte min roll att kommunicera forskningen – det måste forskarna göra. Men under åren som rådgivare har jag fått ett brett kontaktnät, med lantbrukare och andra aktörer inom näringen. Förhoppningsvis kan jag bidra med nya problemställningar från lantbruksnäringen till forskningen. Kanske rentav kunna koppla ihop lantbrukare med en lämplig forskare som eventuellt kan utforma ett projekt utifrån lantbrukarens problemställning., säger John.

Nya rutiner

Han har också planer på utåtriktade aktiviteter som fältdagar och seminarier om försöken på Lövsta, samt att använda webb och sociala medier. Men det första han ska göra är att tillsammans med de andra i fältpatrullen skapa nya rutiner så att allt arbete genomförs på bästa sätt.

– En nackdel med erfaren personal är att flera snart ska gå i pension. Tidigare har dessa kunniga personer varit en garant för att verksamheten fungerar men nu har arbetslivet förändrats och man kan inte förvänta sig att de som kommer nu ska stanna i 40-50 år. Då krävs det god dokumentation och system för kvalitetssäkring, säger John.

Han kommer också att arbeta upp kontakterna med de forskare som har fältförsök på Lövsta i dag och via dem kanske hitta fler forskare som skulle kunna utnyttja Lövsta fältforskningsstation i framtiden.

John började i maj. Hans första säsong på Lövsta fältforskningsstation blev ganska speciell – framtiden får utvisa hur extrem sommaren 2018 var i jämförelse med andra somrar.

– Jag är fascinerad över grödornas härdighet, att det överhuvudtaget blev något att skörda. Men vi fick ägna oss en del åt räddningsaktioner och tyvärr blev en del försök förstörda. Vi har också fleråriga försök som vi håller på att reparera nu, säger John Löfkvist.

Fakta

SLU:s fyra fältforskningsstationer för växtodling

 

 

18 september 2018 2
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan