Guldläge för fältforskningen i Uppsala
John Löfkvist, ny föreståndare för Lövsta fältforskningsstation. Foto: Anna Lundmark

Guldläge för fältforskningen i Uppsala

Text: Anna Lundmark Publicerad: 18 september 2018
Nu har Lövsta fältforskningsstation i Uppsala fått en föreståndare. John Löfkvist är entusiastisk när han pratar om sitt uppdrag. Med nya moderna maskiner och kunnig personal finns alla möjligheter att leverera säkra och bra resultat från fältförsöken.

Det finns också potential att ta emot ännu fler fältförsök. John understryker att han och hans kollegor gärna ger råd till forskare om hur försöken kan utformas.

– Det går inte att direkt beställa ett fältförsök utan vi planerar tillsammans. Ibland kanske vi inte har möjlighet att ta emot ett försök utan hänvisar någon annanstans. Vi kan också föreslå ändringar i upplägget.

Det finns goda möjligheter att öka antalet försök. Mark finns tillgänglig via Ultuna egendom, både vid Ultuna, Lövsta, Säby och Krusenberg. Lövsta fältforskningsstation har också tillgång till moderna utrustning, NJ-fakulteten har nyligen köpt in vallmaskin, skördetröska, såmaskin och traktor.

– Vi vill inte bara nå ut till forskare utan också externa aktörer och gärna internationella projekt, säger John Löfkvist.

Fyra fältforskningsstationer

Lövsta fältforskningsstation är en av SLU:s fyra fältstationer för växtodling – de övriga är Lanna i Västergötland, Lönnstorp i Skåne och Röbäcksdalen i Västerbotten.

– Vi och de andra fältforskningsstationerna är en resurs inom SLU. Självklart ska vi samordna oss och inte konkurrera med varandra utan utnyttja det faktum att vi har olika styrkor, säger John Löfkvist.

Mätbar gröda. Foto: Anna Lundmark

Speciellt för Lövsta fältforskningsstation är att den ligger i Mellansverige och marken består av styva leror och mellanleror, specifika för regionen. Det är ett tuffare vinterklimat än de sydliga fältstationerna samtidigt som den ligger i en aktiv jordbruksregion med stor produktion av brödvete. Inom fältstationen finns också tillgång till mark för både konventionell och ekologisk odling.

Rådgivare

John har egen erfarenhet av fältförsök. Han disputerade på jordbearbetning, närmare bestämt biologisk alvluckring. Försöken visade att man kan motverka markpackning med hjälp av vallväxter med stort rotsystem tex luzern, cikoria och lupin.

Han har också arbetat många år som rådgivare till lantbrukare (på företaget AgriFocus). Och han brinner verkligen för är att den forskning som fältförsöken är en del av kommer rådgivarna och lantbrukarna till del.

– Det var stundtals frustrerande att vara rådgivare. Lantbrukare hade många frågor som kräver sitt svar men det var inte lätt att hitta information från SLU, säger John som saknar faktabladen om jordbruk som SLU gav ut tidigare.

Ibland är problemet att ingen forskar på de problem lantbrukare behöver kunskap om men ofta handlar det om att rådgivarna helt enkelt inte hittar den kunskap som finns, tror John.

– Nu är det ju inte min roll att kommunicera forskningen – det måste forskarna göra. Men under åren som rådgivare har jag fått ett brett kontaktnät, med lantbrukare och andra aktörer inom näringen. Förhoppningsvis kan jag bidra med nya problemställningar från lantbruksnäringen till forskningen. Kanske rentav kunna koppla ihop lantbrukare med en lämplig forskare som eventuellt kan utforma ett projekt utifrån lantbrukarens problemställning., säger John.

Nya rutiner

Han har också planer på utåtriktade aktiviteter som fältdagar och seminarier om försöken på Lövsta, samt att använda webb och sociala medier. Men det första han ska göra är att tillsammans med de andra i fältpatrullen skapa nya rutiner så att allt arbete genomförs på bästa sätt.

– En nackdel med erfaren personal är att flera snart ska gå i pension. Tidigare har dessa kunniga personer varit en garant för att verksamheten fungerar men nu har arbetslivet förändrats och man kan inte förvänta sig att de som kommer nu ska stanna i 40-50 år. Då krävs det god dokumentation och system för kvalitetssäkring, säger John.

Han kommer också att arbeta upp kontakterna med de forskare som har fältförsök på Lövsta i dag och via dem kanske hitta fler forskare som skulle kunna utnyttja Lövsta fältforskningsstation i framtiden.

John började i maj. Hans första säsong på Lövsta fältforskningsstation blev ganska speciell – framtiden får utvisa hur extrem sommaren 2018 var i jämförelse med andra somrar.

– Jag är fascinerad över grödornas härdighet, att det överhuvudtaget blev något att skörda. Men vi fick ägna oss en del åt räddningsaktioner och tyvärr blev en del försök förstörda. Vi har också fleråriga försök som vi håller på att reparera nu, säger John Löfkvist.

Fakta

SLU:s fyra fältforskningsstationer för växtodling

 

 

18 september 2018 2

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan