Hallå där, Mats Jonsell!
Mats Jonsell Foto: Jenny Svennås-Gillner

Hallå där, Mats Jonsell!

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 12 mars 2019
Tre frågor till Mats Jonsell som efterträder fältentomolog Åke Lindelöw som går i pension.

Du efterträder fältentomolog Åke Lindelöw som går i pension, hur känns det?
– Det är en stor rock att fylla ut, men det är en inspirerande och trevlig miljö med många bra personer vid institutionen för ekologi och enheten för skogsentomologi, som jag samarbetar med.

Har du några speciella planer med ditt arbete framöver?
– Eftersom jag tidigare har sysslat mest med naturvårdsfrågor så är en tanke att använda den kunskapen för att jobba med både skadefrågor och naturvårdsfrågor på samma gång: Perspektiven kan både komma i konflikt med varandra, men ibland också samarbeta. Oftast har man bara tittat på en sak i taget.

Vad ser du mest fram emot med arbetet?
– Det är alltid inspirerande när den kunskap som vi har och som vi forskar fram efterfrågas av omvärlden. Att dela med sig av den och att i gengäld få insyn i vilka praktiska problem som är aktuella för användare av kunskapen är något som jag ser fram emot.

 

12 mars 2019 4
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan