Hallå där! Sabine Jordan, ny koordinator för miljöanalysprogram Klimat 
Sabine Jordan mäter emissionen av växthusgaserna CO2, N2O och CH4 från en återvätad torvmark efter avslutat torvproduktion. Foto: Eva Weber

Hallå där! Sabine Jordan, ny koordinator för miljöanalysprogram Klimat 

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 30 april 2021
Sabine Jordan, forskare på institutionen för mark och miljö, är sedan den första januari ny koordinator för program Klimat inom SLU:s miljöanalys. Hon efterträder Johan Stendahl.

Vad ser du fram emot i din nya roll som miljöanalyskoordinator?

– Möjligheten att stödja och vidareutveckla SLU:s fortlöpande miljöanalys genom samverkan med andra aktörer, men även genom att kunna använda min egen vetenskapliga expertis inom markanvändning och klimatforskning. Att kommunicera miljöproblem- och lösningar med våra intressenter och allmänheten är en utmaning som jag gillar att ta på mig. För att kunna nå de nationella miljömålen måste vi samarbeta och utnyttja de synergier som finns i samhället.

Har du några speciella frågeställningar inom klimatområdet som du skulle vilja lyfta lite extra?

– Behovet av en mer heltäckande inventering av växthusgasbalansen på nationell nivå. Det behövs fler långliggande försök och kompletterande mätprogram. Här tänker jag både på underrepresenterade ekosystem som torv- och våtmarker, men också på ekosystem som har eller kommer att ändra sin användningsform, till exempel återvätning av torvmarker där det idag produceras skog. Fler mätningar ger ett säkrare underlag både för svensk och internationell klimatrapportering, och för politiska beslut som syftar till att nå klimatmålen utan att drabba andra ekosystem.

Vad gör du på institutionen för mark och miljö?

– Som agronom och markvetare forskar jag om hur man kan använda produktiv mark på klimat- och miljömässigt bästa sätt. Jag och mina kollegor undersöker markfysik och markkemi i mineraljordar och torvmarker, för att till exempel kunna anpassa val av växter och användning av gödselmedel och därmed minska risken för utlakning av kväve och fosfor till andra ekosystem. Ett annat fokus i mitt arbete är efterbehandling av dränerade torvmarker. För att de dränerade torvmarkerna ska kunna bli en kolsänka igen behöver de återställas till ett så naturligt tillstånd som möjligt. Återvätning kan vara en sådan efterbehandling av mark.

Sabine Jordans CV-sida. 

Program Klimat.

30 april 2021 8
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan