Hitta det rätta ordet – om termer

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 16 mars 2018
Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska. The grammar police are here to help! Get writing tips for English and Swedish in our regular language column.

”Bad terminology is the enemy of good thinking.” (Warren Buffett).

Termerna är fackspråkets byggstenar, och att använda väl definierade termer på ett konsekvent sätt är en förutsättning för att en text ska bli användbar.

Det finns gott om termsamlingar på nätet som kan vara till hjälp när du skriver. Nedan får du exempel på några.

Vår egen SLU-ordlista: Här samlar vi SLU-specifik terminologi och annat som kan vara till hjälp för dig som skriver om SLU och vår verksamhet.

Universitets- och högskolerådets ordbok innehåller utbildningsadministrativ terminologi på svenska med motsvarigheter på engelska. UHR-ordboken uppdateras en gång om året. Det mesta av innehållet i den hittar du även i SLU-ordlistan.

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Det mesta av innehållet är på svenska, men det finns även termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.

Iate (Interactive Terminology for Europe) är EU-institutionernas gemensamma termbas. Den täcker många olika fackområden och är användbar inte minst när du skriver om EU-relaterade frågor.

Många internationella organisationer publicerar terminologi inom sina områden. Ett exempel är FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Deras terminologiportal har termer inom flera områden på samtliga officiella FN-språk (arabiska, engelska, spanska, franska, ryska och kinesiska).

Standarder innehåller normalt definitioner av centrala begrepp, och flerspråkiga standarder är bra termkällor. Skriver du till exempel om miljöledning hittar du översättning av många centrala begrepp i den tvåspråkiga ISO 14001:2015, som du når via SLU-bibliotekets e-nav.

Även en del myndigheter publicerar central terminologi inom sitt område. Ett exempel är Jordbruksverkets ordlista på engelska och svenska med termer inom bland annat slakt och foder.

Har du själv sammanställt term- eller begreppslistor, enspråkiga på svenska eller flerspråkiga, som du vill dela med dig av? Kontakta sprakkoordinator@slu.se så får du hjälp att vidarebefordra ditt material till Rikstermbanken för publicering där.

Du är också välkommen att höra av dig om du har tips på bra termkällor att lägga till på medarbetarwebbens sida om språkhjälpmedel.

 

Summary in English

Finding the right word - about terms

”Bad terminology is the enemy of good thinking.” (Warren Buffett).

Terms are the building blocks of specialised, field-specific texts. For a text to be useful, you need to use terms that are well defined, and you need to use them in a consistent manner.

There are plenty of terminological resources on the web that can be of help. Below you will find a selection.

Our own SLU glossary is where we collect SLU-specific terminology you may need when you write about our university.

The glossary of the Swedish Council for Higher Education contains administrative terminology in the field of higher education, in Swedish and English. The glossary is updated once a year. Most of the content of this glossary is also included in the SLU glossary.

Rikstermbanken is Sweden’s national term bank. It contains concepts and terms from a large number of fields. Most of the content is in Swedish, but you will also find terminology in several of Sweden’s national minority languages as well as English, French, German and Russian.

Iate (Interactive Terminology for Europe) is the joint terminology database of the European Union institutions. It covers a number of fields and is particularly useful if you are writing about EU-related subjects.

Many international organisations publish terminology within their field. One example is the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. Their term portal covers a large number of subjects in all the UN languages (Arabic, English, Spanish, French, Russian and Chinese).

Standards contain definitions of key concepts, and multilingual standards are good sources of terminology. If, for example, you are writing about environmental management, you will find a number of concepts defined and translated in the bilingual ISO 14001:2015, available via the SLU Library.

Some public authorities also publish terminology within their fields. One example is the bilingual (Swedish/English) glossary of the Swedish Board of Agriculture with terminology related to for example slaughter and feed (interface in Swedish only).

Do you have a favourite terminology resource that could be of use to others? Send an email to sprakkoordinator@slu.se and we’ll include it on the staff web page on language tools.

16 mars 2018 3
Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Unifying ecology – tar fram vildsvinet i forskaren

Gränslöst Ofta är forskare inriktade mot en viss typ av landskap men kanske borde de vara lite mer som vildsvin och röra sig mellan skogen och jordbrukslandskapet. Samma ekologiska teorier gäller överallt! Projektet Unifying Ecology på institutionen för ekologi är ett försök att öka kontakten mellan forskare inom olika ämnen. Det har lett till nya samarbeten och spännande forskning. Två postdoktorer har också knutits till projektet. De studerar just nu hur vildsvin påverkar jorden – och i förlängningen olika ekologiska samspel.
14 mars 2018 7

Twitter

Naturvårdspriset 2018 för skapandet av forum för vargfrågor https://t.co/u91GHUwPyU https://t.co/Vy5a4GsFb7 @_SLU via Twitter 35 minuter sedan
SLU och Dataväxt utvecklar framtidens smarta växtodling https://t.co/mE9y914rfb https://t.co/mgBsTIw4c5 @_SLU via Twitter 2 timmar sedan
Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig? Håll ögona öppna under Valborgshelgen och rapportera in en handfull… https://t.co/8MIU2P1iBe @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Miljöministern besöker SLU Alnarp https://t.co/3aDxfeG3Dm @_SLU via Twitter 22 timmar sedan
Att bevara torvmarker borde vara en viktigare åtgärd i det globala klimatarbetet. Det kan vara en relativt billig o… https://t.co/DPGJOVeFd5 @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Från biokol till hamburgare https://t.co/hXvT1tsZyt https://t.co/uI24juvpzn @_SLU via Twitter 5 dagar sedan