I skog och park
Foto: Pär Fornling

I skog och park

Text: Pär Fornling Publicerad: 5 december 2019
En ny utbildning som befolkar gränslandet mellan stadens parker och det produktiva skogsbruket är på gång. Det öppnar för anpassat skogsbruk in mot tätorterna...och att göra de omgivande produktionsskogarna mer tilltalande.

I grunden handlar det om ett giftermål mellan två olika kompetenser, skogsvetenskap och landskapsarkitektur.

– Vi har mycket att lära av varandra. Den omgivande naturen blir allt mer betydelsefull för folks välbefinnande när städerna växer. Samtidigt blir det produktiva skogsbruket allt viktigare både för att mota klimateffekten och få fram miljövänliga produkter. Det behövs folk som behärskar bägge världarna, säger Vilis Brukas, prefekt och initiativtagare till den nya utbildningen.

Landscape forester?

Arbetsnamnet på den tänkta utbildningen på 180 poäng är ”Forest & Landscape Mangement”. Innehållet är tänkt att vara en blandning av ren skogskunskap och landskapsplanering för att få ett lönsamt skogsbruk och ett trivsamt landskap för rekreation och estetiska värden.

Jaime Uria Diez

Projektet leds av Jaime Uria Diez på institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap och är en fortsättning på ett långvarigt samarbete mellan institutionen för sydsvensk skogsvetenskap och Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) i Alnarp.

Med gemensamma krafter har man anlagt två landskapslaboratorier som visar hur vanliga skogsträd kan användas i parklika miljöer och hur produktion och rekreation kan kombineras.

I den nya utbildningen är även det nederländska universitetet Wageningen involverat och det finns möjligheter att gå kurser i Nederländerna med inriktning mot skogsbruk med sociala värden.

Helena Mellqvist

Helena Mellqvist, landskapsarkitekt och universitetsadjunkt, konstaterar att det handlar om att överbrygga flera olika intressen och nå många mål.

– Vi vill ge verktyg för att kombinera avkastning i skogen med ansvar för klimatförändring och rekreationsvärden. En viktig del i utbildningen är det vi kallar governance, om hur förvaltningen ska gå till med flera olika ägare av skogen, om hur man motiverar och involverar alla berörda.

Thomas Randrup, professor i ”urban landscape management’”, tror att utbildningen kan leda vidare till ett fördjupat samarbete med gemensamma forskningsprojekt om skog och landskap.

– Det är ett angeläget område. Vi landskapsarkitekter har rört oss inåt städerna och stadskärnorna. Nu vänds fokus ut mot landskapet och vidare in i skogen. Då är det viktigt att också lära om ekonomi och produktion av skog, vilket inte finns med i vår traditionella utbildning.

– Vi får väl se vilken yrkestitel de tre åren leder till, kanske kan de kallas ”landscape forester”, det speglar ett behov inför framtiden.

5 december 2019 3

Twitter

RT @Landsbygdsnatve: Valet av foder har stor betydelse för produktionen av sjömat och dess miljöpåverkan. I webbinariet den 14 oktober berä… @_SLU via Twitter 9 timmar sedan
RT @Landsbygdsnatve: Valet av foder har stor betydelse för produktionen av sjömat och dess miljöpåverkan. I vårt webbinarium den 7 oktober… @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
RT @_NKfV: Missade du Vetenskapens värld om Framtidens mat? Se här: https://t.co/wBz22WRJkD Från svenskt vattenbruk visas akvaponisk odlin… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
?? Vi tar en paus med @_SLU och bevakar för tillfället inte detta konto aktivt. Pressmeddelanden hittar du även van… https://t.co/FeGbI7uNza @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Friska rötter ger friska grödor! https://t.co/Vj3dRQFRLm https://t.co/BkEnWaC3io @_SLU via Twitter 22 dagar sedan
RT @_NKfV: Delta i lunch-webbinarium imorgon onsdag! Om vattenbruk i jordbrukslandskapet - hur det kan minimera miljöpåverkan och skapa la… @_SLU via Twitter 23 dagar sedan