Initialförkortningar

Text: Melody Sefton Publicerad: 24 oktober 2019
Initialförkortningar är förkortningar som bildas av första bokstaven i de ord eller led som ingår. Ett exempel är SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med initialförkortningar är att undvika att skriva ut alla orden i ett uttryck/namn flera gånger i samma text. De kan vara användbara, men det finns några saker att tänka på.
  • Använd inte initialförkortningar i onödan. Om ett ord/namn endast förekommer någon enstaka gång i en text är det onödigt att introducera en förkortning.
  • Anta aldrig att läsaren förstår vad förkortningen betyder. Första gången en initialförkortning förekommer i en text måste du alltid skriva ut det fullständiga ordet/namnet.
  • Om en initialförkortning uttalas bokstav för bokstav skrivs den med stora bokstäver. Exempel: SLU, CBM. Sådana förkortningar skrivs med kolon i genitiv: SLU:s forskning, CBM:s arbete.
  • Om en initialförkortning av ett namn uttalas som ett ord är det bara den första bokstaven som är stor. Exempel: Sluss, Fomar.

Läs mer om förkortningar i SLU:s stilguide.

Från och med nästa Resurs-utskick kommer språkspalten inte alltid att vara tvåspråkig. Anledningen är att vi vill kunna skriva om sådant som bara rör det ena språket. Beroende på ämnet kommer spalten därför att ibland vara på svenska, ibland på engelska och ibland på båda språken.

Är det någon särskild språkfråga du skulle vilja läsa om? Hör gärna av dig till sprakkoordinator@slu.se.

Summary in English

Acronyms and initialisms

Acronyms and initialisms are abbreviations that consist of the first letters of the words included in the abbreviation. One example is SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. The purpose of these abbreviations is to avoid writing a long word/name several times in the same text. They can be useful, but there are some things you must consider.

  • Do not use abbreviations needlessly. If a word/name only appears one time, there is no need to introduce an abbreviation.
  • Never assume that the reader understands the abbreviation. Always write the complete word/name the first time it appears in a text.
  • Abbreviations pronounced letter by letter, initialisms, are written in capital letters. Example: SLU, CBM. As usual for the genitive, use an apostrophe: SLU’s research, CBM’s work.
  • Abbreviations pronounced as a word, acronyms, are written in lowercase with only the first letter in uppercase. Example: Sluss, Fomar.

Read more about abbreviations in the SLU style guide.

As of the next issue of Resurs, the language column won’t always be bilingual. The reason for this is that we want to be able to write about matters that concern only one of the languages. Depending on the subject, the language column will sometimes be in English, sometimes in Swedish, and sometimes in both languages.

Is there anything language-related you would like to read about? Send your suggestions to sprakkoordinator@slu.se.

24 oktober 2019 15

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan