Initialförkortningar

Text: Melody Sefton Publicerad: 24 oktober 2019
Initialförkortningar är förkortningar som bildas av första bokstaven i de ord eller led som ingår. Ett exempel är SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med initialförkortningar är att undvika att skriva ut alla orden i ett uttryck/namn flera gånger i samma text. De kan vara användbara, men det finns några saker att tänka på.
  • Använd inte initialförkortningar i onödan. Om ett ord/namn endast förekommer någon enstaka gång i en text är det onödigt att introducera en förkortning.
  • Anta aldrig att läsaren förstår vad förkortningen betyder. Första gången en initialförkortning förekommer i en text måste du alltid skriva ut det fullständiga ordet/namnet.
  • Om en initialförkortning uttalas bokstav för bokstav skrivs den med stora bokstäver. Exempel: SLU, CBM. Sådana förkortningar skrivs med kolon i genitiv: SLU:s forskning, CBM:s arbete.
  • Om en initialförkortning av ett namn uttalas som ett ord är det bara den första bokstaven som är stor. Exempel: Sluss, Fomar.

Läs mer om förkortningar i SLU:s stilguide.

Från och med nästa Resurs-utskick kommer språkspalten inte alltid att vara tvåspråkig. Anledningen är att vi vill kunna skriva om sådant som bara rör det ena språket. Beroende på ämnet kommer spalten därför att ibland vara på svenska, ibland på engelska och ibland på båda språken.

Är det någon särskild språkfråga du skulle vilja läsa om? Hör gärna av dig till sprakkoordinator@slu.se.

Summary in English

Acronyms and initialisms

Acronyms and initialisms are abbreviations that consist of the first letters of the words included in the abbreviation. One example is SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. The purpose of these abbreviations is to avoid writing a long word/name several times in the same text. They can be useful, but there are some things you must consider.

  • Do not use abbreviations needlessly. If a word/name only appears one time, there is no need to introduce an abbreviation.
  • Never assume that the reader understands the abbreviation. Always write the complete word/name the first time it appears in a text.
  • Abbreviations pronounced letter by letter, initialisms, are written in capital letters. Example: SLU, CBM. As usual for the genitive, use an apostrophe: SLU’s research, CBM’s work.
  • Abbreviations pronounced as a word, acronyms, are written in lowercase with only the first letter in uppercase. Example: Sluss, Fomar.

Read more about abbreviations in the SLU style guide.

As of the next issue of Resurs, the language column won’t always be bilingual. The reason for this is that we want to be able to write about matters that concern only one of the languages. Depending on the subject, the language column will sometimes be in English, sometimes in Swedish, and sometimes in both languages.

Is there anything language-related you would like to read about? Send your suggestions to sprakkoordinator@slu.se.

24 oktober 2019 13
Framtid för samverkanshjältar

Framtid för samverkanshjältar

Framgång Hur fungerar samverkan mellan forskare, rådgivare i gröna näringar och lantbrukare? För att uttrycka det diplomatiskt: ofta inte så väldigt bra. Ändå är ju samverkan nästan alltid nyckeln till utveckling och framgång – och lyckligtvis finns det stor förbättringspotential. Det är slutsatser ur rapporten Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling från RådNu, SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning inom de gröna näringarna.
29 oktober 2019 5

Twitter

Ny bok för ännu bättre naturvägledning i Norden https://t.co/6HIMn8SjcU https://t.co/gtx00MINS2 @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Viktigt lyssna på djurägarnas syn på skyddsåtgärder mot rovdjur https://t.co/WiQh8g5Vn1 https://t.co/2X0ImZueoj @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
Utökat samarbete i Norden för kunskapsbyggande om biologisk mångfald https://t.co/bV1Uu42Odf https://t.co/ma0lfaR05z @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
"Jag är mycket glad över det utvidgade samarbetet eftersom alla tre länder delar samma artstock" kommenterar Lena S… https://t.co/Xr8DIWiYdR @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
Betande älgar påverkar skadeinsekten röd tallstekel. https://t.co/uAtLNSAhSu https://t.co/cEmczc80Zm @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt https://t.co/kztYa4lxUl @_SLU via Twitter 22 dagar sedan