Pris till innovativt användande av blomflugor
Förstapriset för SLU Alnarps och Sparbanken Skånes Innovationspris gick till Paul Becher (t.h) och Guillermo Rehermann, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi i Alnarp. Foto: privat

Pris till innovativt användande av blomflugor

Text: Nicholas Jakobsson Publicerad: 28 april 2020
SLU Alnarps och Sparbanken Skånes Innovationspris som arrangerats av SLU Holding instiftades under vintern 2020. Priset ska främja idéer med potential att förändra den gröna näringen och livsmedelskedjan. Nu är de första pristagarna beslutade och rektor Mia Knutson Wedel överräckte priset på 100 000 kronor vid en digital ceremoni den 20 april.

Förstapriset gick till Paul Becher och Guillermo Rehermann, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi på Alnarp med bidraget ”Flying Agents – Hoverflies for pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes”.

Priset, med en total prissumma om 150 000 kronor (förstapriset på 100 000 och två tillväxtpriser på 25 000) är personligt och delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Att tänka utanför lådan

Hållbarhet och att tänka långt utanför den traditionella lådan utmärker många av de sammanlagt 25 bidrag som kommit in från både forskare och studenter. Det bidrag som vann juryns röster är att använda naturens egna små drönare, blomflugor, till pollinering och även i förlängningen med precision kunna tillföra olika nyttiga mikroorganismer och även kemikalier.

”Unikt, innovativt, relevant och med goda möjligheter att bli framgångsrikt”, sammanfattar juryn sitt omdöme med. I juryn ingick Annica Karlsson från Inter Ikea, Agneta Påander från Orkla Foods och Lennart Wikström från Tejarps Förlag.

SLU:s nyckelroll

SLU har en nyckelroll i att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom innovationer på olika plan. SLU är mycket aktivt i denna frågeställning och levererar kontinuerligt nya rön från forskningen som bidrar till en hållbarare näring.

Som komplement till nya forskningsrön behövs det dock drivkraft att implementera dem, att utveckla nya affärsmodeller och nya företag för att verkligen driva förändringen i hamn.

– Utöver resultaten från forskningen tror vi därför att den entreprenöriella drivkraften hos våra forskare och studenter är viktiga i den omställning som näringen står inför, förklarar Nicholas Jakobsson, innovations- och affärsrådgivare vid SLU Holding.

28 april 2020 5
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 11 dagar sedan