Insekter, klimat och människor – ämnen för nytt forskningscenter
Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, Martin Stratmann, president Max Planck Society och Maria Knutson Wedel, rektor SLU signerade kontraktet för det nya centrat next Generation Insect Chemical Ecology, nGICE. I bakgrunden Bill S Hansson. Foto: Mårten Svensson

Insekter, klimat och människor – ämnen för nytt forskningscenter

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 3 februari 2020
Hur temperaturförändringar, växthusgaser och luftföroreningar påverkar insekters doftsinne och vilken förmåga insekterna har att anpassa sig till dessa förändringar är fokus för det nya Max Planck Center.

Centrat Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE) invigdes i slutet av januari 2020.

Centrat finansieras med 75 miljoner kronor de närmaste fem åren av Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet. I samverkansprojektet drar svenska och tyska spjutspetsforskare nytta av varandras kunskap, utrustning och nätverk. Projektet ska också kunna fungera som en språngbräda för doktorander och unga forskare.

I klimatförändringarnas spår

Under de senaste 100 åren har människans påverkan på klimatet och ekosystemen blivit allt mer kännbar. Utsläppen av koldioxid i atmosfären ökar och temperaturerna och havsnivåerna stiger. I klimatförändringarnas spår har barkborrarnas härjningar blivit allvarligare och insektsburna sjukdomar har börjat sprida sig till helt nya områden. Detta samtidigt som förekomsten av de nyttiga pollinatörerna minskar.

Med kunskap som nås genom projektet hoppas forskarna få viktiga nycklar till vad kommande generationer har att vänta i frågor som rör livsmedel, klimat och hälsa.

Ledare för det nya institutet är Bill S Hansson, direktör vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Rickard Ignell, professor i växtskyddsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och Christer Löfstedt, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Läs mer på SLU:s webb.

De tre ledarna för det nya institutet: Bill S Hansson, Rickard Ignell och Christer Löfstedt. Foto: SLU

3 februari 2020 3
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan