Insekter, klimat och människor – ämnen för nytt forskningscenter
Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, Martin Stratmann, president Max Planck Society och Maria Knutson Wedel, rektor SLU signerade kontraktet för det nya centrat next Generation Insect Chemical Ecology, nGICE. I bakgrunden Bill S Hansson. Foto: Mårten Svensson

Insekter, klimat och människor – ämnen för nytt forskningscenter

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 3 februari 2020
Hur temperaturförändringar, växthusgaser och luftföroreningar påverkar insekters doftsinne och vilken förmåga insekterna har att anpassa sig till dessa förändringar är fokus för det nya Max Planck Center.

Centrat Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE) invigdes i slutet av januari 2020.

Centrat finansieras med 75 miljoner kronor de närmaste fem åren av Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet. I samverkansprojektet drar svenska och tyska spjutspetsforskare nytta av varandras kunskap, utrustning och nätverk. Projektet ska också kunna fungera som en språngbräda för doktorander och unga forskare.

I klimatförändringarnas spår

Under de senaste 100 åren har människans påverkan på klimatet och ekosystemen blivit allt mer kännbar. Utsläppen av koldioxid i atmosfären ökar och temperaturerna och havsnivåerna stiger. I klimatförändringarnas spår har barkborrarnas härjningar blivit allvarligare och insektsburna sjukdomar har börjat sprida sig till helt nya områden. Detta samtidigt som förekomsten av de nyttiga pollinatörerna minskar.

Med kunskap som nås genom projektet hoppas forskarna få viktiga nycklar till vad kommande generationer har att vänta i frågor som rör livsmedel, klimat och hälsa.

Ledare för det nya institutet är Bill S Hansson, direktör vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Rickard Ignell, professor i växtskyddsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och Christer Löfstedt, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Läs mer på SLU:s webb.

De tre ledarna för det nya institutet: Bill S Hansson, Rickard Ignell och Christer Löfstedt. Foto: SLU

3 februari 2020 3
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan