Institutionen för människa och samhälle – nytt namn från 1 januari 2021

Text: Marianne Persson Publicerad: 9 december 2020
Vårt nya, starka institutionsnamn leder oss vidare in i 20-talet. Från och med årsskiftet heter vi: Institutionen för människa och samhälle – vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning.

Vid årsskiftet byter Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi namn. Fram ur vintermörkret träder istället Institutionen för människa och samhälle, efter en intensiv process som på djupet involverat medarbetarna.

– Redan förra årsskiftet sådde vi ett frö till att ett namnbyte väntade. Och under hösten har vi tillsammans arbetat med att processa fram ett nytt namn som speglar den fantastiska mångfalden som vi arbetar med, säger prefekt Christina Lunner Kolstrup.

Kartan ritades om

Christina Lunner Kolstrup. Foto: Marianne Persson, SLU

Det tidigare namnet omfattade de ursprungliga tre ämnesområdena vid institutionen. Under 2020 förändrades verksamheten till att omfatta miljöpsykologi, det nya ämnet företagsledning samt SLU Kompetenscentrum företagsledning. SLU RådNu i Skara införlivades i institutionen och Alnarps rehabiliteringsträdgård flyttades över till fakulteten för Landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktionsvetenskap, LTV.

– När kartan ritades om 1 januari 2020 så blev det även dags att förändra ett långt och svårhanterligt institutionsnamn – som översatt till engelska blev ännu svårare att kommunicera, säger Christina Lunner Kolstrup.

Tog in proffshjälp

Frågan var dock hur vägen till ett nytt namn för en tämligen diversifierad institution skulle se ut? Hur hittar man ett namn som alla kan känna sig som en del av och identifiera sig med? Frågan var absolut känsloladdad och fylld av olika åsikter.

För att engagera och involvera medarbetarna i arbetet valde institutionens ledning att ta in proffshjälp. Kommunikationsbyrån Södra tornet med Jonas Pertoft och Sofia Utterbäck engagerades och under årets digitala institutionsinternat startade arbetet med en inspirationsföreläsning. Syftet var att lyfta medarbetarnas blickar, uppmuntra till att tänka annorlunda eller ”utifrån och in”

Hjälp av ordmoln

Under två efterföljande workshops mejslades sedan olika namnförslag fram. Frågorna ”vad jobbar du med”, ”vad jobbar dina målindivider med” och ”vårt gemensamma – varför jobbar vi med det vi gör” gav upphov till ett antal ordmoln på svenska och engelska. Genom omröstning med hjälp av Mentimeter genererades ett antal preliminära förslag som processades till nästa workshop, där medarbetarna återigen fick tycka till.

– Alla medarbetare har haft möjlighet att vara med i processen, de som inte kunde delta i workshoparbetet har istället gett bidrag direkt till institutionsledningen, säger Christina Lunner Kolstrup.

Dekanbeslut

I slutet av arbetet intervjuades 12 av institutionens främsta externa intressenter om namnförslagen. Representanter för SLU Varumärkesarbete och SLU:s språkkoordinator har fått lämna synpunkter, innan dekan efter samråd med rektor fattade beslut om det nya namnet.

Håkan Schroeder. Foto: Annamia Olvmyr, SLU

Dekan Håkan Schroeder, på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), är positiv till det nya namnet.

– Institutionen står för viktiga pusselbitar i fakultetens verksamhetsprofil. Människan står i fokus på olika sätt inom institutionen vilket det nya namnet tydliggör. Namnet kan kritiseras för att det är brett men som jag ser det signalerar det nytänkande för den fortsatta utvecklingen av institutionen. Att namnet nu blir möjligt att komma ihåg för en bredare krets utan att tänka efter får ses som en betydande förbättring.

Etablering väntar

Nu fortsätter arbetet med att implementera det nya namnet på bland annat SLU:s webb, i våra ekonomisystem, på bibliotekets plattform, mot alla externa samarbetspartners, i den akademiska världen och på många andra ställen. Det nya institutionsnamnet kommer efterhand att etableras och bli en naturlig del av arbetslivet för medarbetarna. Så nästa gång du stöter på någon av oss, digitalt eller i verkliga livet, kommer det att låta så här:

– Hej, jag kommer från institutionen för människa och samhälle, vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning.

Och skulle det bli fel i början får du ha lite överseende…det är inte varje dag man byter namn på en institution!

Fakta

Så här blir det

På svenska: Institutionen för människa och samhälle – vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning.

På engelska: Department of People and Society – we research and teach environmental psychology, business management and advisory services

 

9 december 2020 4
SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Utmärkelse I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 6 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan