Inte rådlös i Skara
Sophie Helander, RådNu. Foto: Vanja Sandgren

Inte rådlös i Skara

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 28 april 2015
SLU i Skara byter inriktning. Ett av initiativen är ett kompetenscentrum för rådgivning, RådNu.

– För att lantbruksföretag ska bli lönsamma och stå sig i konkurrensen med lantbrukare i Europa och världen har rådgivningen en central roll.  I Västra Götaland finns det många lantbruksföretag och därför är SLU i Skara en perfekt utgångspunkt för detta kompetenscentrum, säger Sophie Helander, projektkoordinator på RådNu.

Sophie blev klar husdjursagronom 2010 och har sedan dess bland annat genomfört ett utvecklingsprojekt för mjölkföretagare. Nu ska hon arbeta med verktyg som ska ge effekt hos lantbrukare för att få ett lönsamt lantbruk i Sverige. Sophie är också verksamhetsledare för Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag.

– Tanken är att jag ska skapa en brygga mellan RådNu och branschrådet.

SLU:s  viktiga roll

Målet med RådNu är bl.a. att bli en nationell samarbetspartner för privata företag, rådgivningsorganisationer och myndigheter. RådNu är en del av överenskommelsen mellan SLU och Västra Götalandsregionen.

– Bakgrunden till kompetenscentrat är att Västra Götalandsregionen förstod SLU: s viktiga roll i regionen och beviljade en ansökan om medel till att starta RådNu. Så nu arbetar vi vidare med att vara en brygga mellan forskning, rådgivning och lantbruksföretag. 

– Vi engagerar förutom forskare ett helt batteri av andra resurser på SLU, däribland kommunikatörer, datapedagoger, och administratörer, säger Sophie Helander.

Snabbare kunskap

Ambitionen är att identifiera framgångsfaktorer för så kallade ”boundary organisations”, som gör att kunskapsutvecklingen går snabbare, får rätt fokus och därmed bidrar till ett hållbart och lönsamt lantbruk. Det innebär samverkan inom branschen, från universitetet med forskningen som grund till rådgivaren som förmedlar till lantbrukaren. Och tvärtom. Utbytet är viktigt!

RådNu ska skapa koncept för utveckling av rådgivningsmetodiken och sedan göra forskningen mer tillgänglig för rådgivare. En särskild rådgivarakademi är under uppbyggnad som utgår från rådgivarens behov av ny kunskap och som konkret kommer ske genom ny uppdragsutbildning.

– Vi kommer också att hjälpa till med att kanalisera forskning inom de gröna näringarna. Exempel kan vara växtrådgivaren som har en gedigen växtodlingskunskap, men behöver hjälp med att sålla ny information. Genom RådNu som hjälper till med att hitta aktuell kunskap, strukturerar den och lägger på webbplattformar blir den lättare att nå. På så sätt blir det lättare för rådgivare att hitta ny kunskap inom sitt kompetensområde.

Pågående projekt

Idag finns det sju pågående forskningsprojekt knutna till RådNu. Ett projekt handlar om kunskapskedjan – från sändare till mottagare, från forskare till lantbrukare och tvärtom. Intressant är när det blir brott i kunskapskedjan, vad är det som gör att info inte når ända fram?

Benchmarking för rådgivare för konkurrenskraftig mjölkproduktion och om arbetsmiljö och säkerhet på LEAN-gårdar är ett annat projekt. (En LEAN-gård arbetar med att skapa ständig förbättring och en effektiv arbetsplats där man utnyttjar sina resurser och förutsättningar).

Ett koncept för traineeutbildning för rådgivare har också börjat utvecklas. Tanken med en traineeutbildning är att en nyutexaminerad rådgivare under sin första tid som anställd ska få möjlighet att varva praktiskt arbete med vidareutbildning på RådNu:s Rådgivarakademi. Områden är till exempel kommunikation, pedagogik, coachning och ledarskap.

I målen finns även planer för ett samarbete med företag som idag säljer rådgivning inom lantbruksnäringen kring en industridoktorand och redan i november 2015 planeras RådNu:s första rådgivarkonferens.

– Vi hoppas att den blir en mötesplats där aktuella frågeställningar inom forskning och pedagogik kan diskuteras, säger Sophie Helander.

Fakta

Forskningsprojekt och samverkan

I RådNu arbetar förutom Sophie Helander och Ove Karlsson också initiativtagarna Margareta Stigson och Magnus Ljung.

– Det är värdefullt att vi arbetar över SLU: s ortsgränser och som exempel har vi sökt och fått strategiska samverkanspengar från Vinnova. Med hjälp av dessa kommer det snart att anställas en post.doc på SOL, säger Margareta Stigson.

Forskaren ska under två år studera och stödja utvecklingen av den nationella samverkansplattformen RådNu. Samarbete sker också med kompetenscentrum för företagsledning i Alnarp.
Fakta

Om RådNu

RådNu- Kompetenscentrum för Rådgivning skapades med det tanke på det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Syftet är att forskning och kunskap lättare ska göras tillgänglig för rådgivare och lantbrukare och att de faktorer som hindrar en effektiv kunskapsöverföring överbryggas.

Kompetenscentrum Rådgivning ingår i en omfattande satsning vid SLU i Skara, som ingår i Västra Götaland 2020 - Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling.

http://www.slu.se/radnu

 

 

 

28 april 2015 4 1
  1. Kommentar från Hanna Mann 18 maj 2015:

    Kul att det blir en rådgivarkonferens redan 2015, lycka till! /Hanna

Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 2
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

Reform options for EU legislation on GMO https://t.co/zNJhVwr92b https://t.co/N5lg429Wwj @_SLU via Twitter 4 timmar sedan
Forskare: Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning https://t.co/t3XKE0VSVX https://t.co/pC0D86Mbj8 @_SLU via Twitter 4 timmar sedan
Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog https://t.co/fXoXTdqHlt https://t.co/BdAa5eX7jZ @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @NKfV_AnnaNH: Landsbygdsministern vill öka svensk vattenbruksproduktion - hållbar mat med lågt klimatavtryck och stor potential. Profess… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön, men problemen kan minskas genom relativt enkla tekn… https://t.co/Vu2TLd7spN @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Premiär 13 februari – jubilarer samverkar för att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie!… https://t.co/yg7MJ17Dnr @_SLU via Twitter 6 dagar sedan