Inte rådlös i Skara
Sophie Helander, RådNu. Foto: Vanja Sandgren

Inte rådlös i Skara

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 28 april 2015
SLU i Skara byter inriktning. Ett av initiativen är ett kompetenscentrum för rådgivning, RådNu.

– För att lantbruksföretag ska bli lönsamma och stå sig i konkurrensen med lantbrukare i Europa och världen har rådgivningen en central roll.  I Västra Götaland finns det många lantbruksföretag och därför är SLU i Skara en perfekt utgångspunkt för detta kompetenscentrum, säger Sophie Helander, projektkoordinator på RådNu.

Sophie blev klar husdjursagronom 2010 och har sedan dess bland annat genomfört ett utvecklingsprojekt för mjölkföretagare. Nu ska hon arbeta med verktyg som ska ge effekt hos lantbrukare för att få ett lönsamt lantbruk i Sverige. Sophie är också verksamhetsledare för Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag.

– Tanken är att jag ska skapa en brygga mellan RådNu och branschrådet.

SLU:s  viktiga roll

Målet med RådNu är bl.a. att bli en nationell samarbetspartner för privata företag, rådgivningsorganisationer och myndigheter. RådNu är en del av överenskommelsen mellan SLU och Västra Götalandsregionen.

– Bakgrunden till kompetenscentrat är att Västra Götalandsregionen förstod SLU: s viktiga roll i regionen och beviljade en ansökan om medel till att starta RådNu. Så nu arbetar vi vidare med att vara en brygga mellan forskning, rådgivning och lantbruksföretag. 

– Vi engagerar förutom forskare ett helt batteri av andra resurser på SLU, däribland kommunikatörer, datapedagoger, och administratörer, säger Sophie Helander.

Snabbare kunskap

Ambitionen är att identifiera framgångsfaktorer för så kallade ”boundary organisations”, som gör att kunskapsutvecklingen går snabbare, får rätt fokus och därmed bidrar till ett hållbart och lönsamt lantbruk. Det innebär samverkan inom branschen, från universitetet med forskningen som grund till rådgivaren som förmedlar till lantbrukaren. Och tvärtom. Utbytet är viktigt!

RådNu ska skapa koncept för utveckling av rådgivningsmetodiken och sedan göra forskningen mer tillgänglig för rådgivare. En särskild rådgivarakademi är under uppbyggnad som utgår från rådgivarens behov av ny kunskap och som konkret kommer ske genom ny uppdragsutbildning.

– Vi kommer också att hjälpa till med att kanalisera forskning inom de gröna näringarna. Exempel kan vara växtrådgivaren som har en gedigen växtodlingskunskap, men behöver hjälp med att sålla ny information. Genom RådNu som hjälper till med att hitta aktuell kunskap, strukturerar den och lägger på webbplattformar blir den lättare att nå. På så sätt blir det lättare för rådgivare att hitta ny kunskap inom sitt kompetensområde.

Pågående projekt

Idag finns det sju pågående forskningsprojekt knutna till RådNu. Ett projekt handlar om kunskapskedjan – från sändare till mottagare, från forskare till lantbrukare och tvärtom. Intressant är när det blir brott i kunskapskedjan, vad är det som gör att info inte når ända fram?

Benchmarking för rådgivare för konkurrenskraftig mjölkproduktion och om arbetsmiljö och säkerhet på LEAN-gårdar är ett annat projekt. (En LEAN-gård arbetar med att skapa ständig förbättring och en effektiv arbetsplats där man utnyttjar sina resurser och förutsättningar).

Ett koncept för traineeutbildning för rådgivare har också börjat utvecklas. Tanken med en traineeutbildning är att en nyutexaminerad rådgivare under sin första tid som anställd ska få möjlighet att varva praktiskt arbete med vidareutbildning på RådNu:s Rådgivarakademi. Områden är till exempel kommunikation, pedagogik, coachning och ledarskap.

I målen finns även planer för ett samarbete med företag som idag säljer rådgivning inom lantbruksnäringen kring en industridoktorand och redan i november 2015 planeras RådNu:s första rådgivarkonferens.

– Vi hoppas att den blir en mötesplats där aktuella frågeställningar inom forskning och pedagogik kan diskuteras, säger Sophie Helander.

Fakta

Forskningsprojekt och samverkan

I RådNu arbetar förutom Sophie Helander och Ove Karlsson också initiativtagarna Margareta Stigson och Magnus Ljung.

– Det är värdefullt att vi arbetar över SLU: s ortsgränser och som exempel har vi sökt och fått strategiska samverkanspengar från Vinnova. Med hjälp av dessa kommer det snart att anställas en post.doc på SOL, säger Margareta Stigson.

Forskaren ska under två år studera och stödja utvecklingen av den nationella samverkansplattformen RådNu. Samarbete sker också med kompetenscentrum för företagsledning i Alnarp.
Fakta

Om RådNu

RådNu- Kompetenscentrum för Rådgivning skapades med det tanke på det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Syftet är att forskning och kunskap lättare ska göras tillgänglig för rådgivare och lantbrukare och att de faktorer som hindrar en effektiv kunskapsöverföring överbryggas.

Kompetenscentrum Rådgivning ingår i en omfattande satsning vid SLU i Skara, som ingår i Västra Götaland 2020 - Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling.

http://www.slu.se/radnu

 

 

 

28 april 2015 4 1
  1. Kommentar från Hanna Mann 18 maj 2015:

    Kul att det blir en rådgivarkonferens redan 2015, lycka till! /Hanna

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan