Karusellen på Lövsta har gått sitt sista varv

Text: Mårten Granert Publicerad: 10 december 2019
Den största förändringen sedan ladugården togs i bruk 2011 håller nu på att slutföras på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Den stora mjölkningskarusellen har ersatts av tre individuella mjölkningsrobotar och ett nytt fodersystem för kraftfodret har installerats.

200 av de 300 korna har dagligen mjölkats i den automatiska mjölkningskarusellen. De har varit indelade i tre grupper med vardera 65 kor som mjölkats i omgångar. En fjärde grupp på 60 kor har sedan tidigare varit utrustad med individuell mjölkningsrobot. Även om korna har skött mjölkningen själva har en djurskötare varit tvungen att föra fram korna till karusellen och öppna efter mjölkningen så de kommer tillbaka till rätt avdelning.

– Korna mjölkades sista gången i karusellen på morgonen den 13 november. Omställningen har gått bra. Vi antog att bytet skulle avspegla sig i antalet liter mjölk, och mycket riktigt blev det en rejäl svacka det dygnet men redan dagen efter var produktionen uppe på den tidigare nivån. Vi trodde att återhämtningen skulle gå långsammare, säger driftchef Mats Pehrsson.

Den senaste digitala tekniken

De nya robotarna har den senaste digitala tekniken när det gäller mjölkprovtagning och datainsamling. I den kringutrustning som har installerats ingår ett system för provtagning av nivåer av progesteron (”brunsthormon”), om de är på väg att utveckla mastit (juverinflammation) och vilken energibalans de har.

– Systemet följer produktionen på varje juverfjärdedel. Det betyder mycket för att få en skonsam mjölkning att varje enskild spenkopp automatiskt tas av när mjölken är slut . Alla data som samlas in sparas och kan användas i forskningen, säger Mats.

Robotarna är en donation från DeLaval. I donationen ingår fyra robotar men det är tre som nu har installerats.

– Den fjärde roboten var tänkt att ersätta den befintliga på samma plats men på grund av ett pågående försök och möjligheter att nyttja karusellområdet ska vi fundera över vilken lösning som blir bäst för Lövsta. Vi behöver bygga ut kalvningsavdelningen samtidigt som vi har forskning på kor och kalvar som kräver speciallösningar. Kanske ska vi bygga boxar på en del av ytan. Ja, vi får se. Vi räknar med att den fjärde roboten ska vara på plats under sommaren.

Korna har förberetts

Att installationen av tre nya mjölkningsrobotar noggrant behöver planeras förstår alla men att även korna ska förberedas kan vara en nyhet.

– Medarbetarna har varit fantastiska. Det är en utmaning att göra en ombyggnad under pågående produktion samtidigt som vi har pågående forskningsprojekt och undervisning. Under den första veckan har det krävts insatser att hjälpa en del av korna att hittat fram till mjölkningen men överlag har övergången gått väldigt bra. Går det för lång tid mellan kons mjölkningar larmar systemet och det har blivit lite enklare att följa robotarnas funktion i telefonen med den här senaste versionen.

Avancerade foderförsök

Under hösten har Mats Pehrsson också lagt grunden för möjligheten att kunna utföra mer avancerade foderförsök på Lövsta.

– Jag har satt in ett fodersystem i kostallet som egentligen är till för grisproduktion. Mitt val var att bygga ut det befintliga kraftfodersystemet som vi är missnöjda med eller gör det byte vi funderat på i ett flertal år var valet enkelt. Förutom att anläggningen nu väger ut foder med gramprecision finns nu möjligheter att använda ännu fler sorter och vi är nära att kunna använda egenproducerad spannmål och proteinfoder i till korna. Så när det gäller foderförsök kommer vi spela i en helt annan division framöver, avslutar Mats.

Stor invigning

En så här stor förändring med installationen av fyra nya mjölkningsrobotar måste givetvis invigas enligt konstens regler. Den 18 december bjuder VH-fakultetens dekan Rauni Niskanen tillsammans med DeLaval in gäster till Lövsta för att under eftermiddagen få höra om den forskning som bedrivs där samt om DeLavals framgångsrika utveckling av mjölkningsrobotar. Ett sjuttiotal personer förväntas komma. SLU:s rektor Mia Knutson Wedel och DeLavals vd Joakim Rosengren klipper bandet.

Se karusellfilmen

Se den spännande filmen om vad korna gör i karusellen. Klicka här.

Film och foto samtliga bilder: Mårten Granert-Gärdfeldt.

10 december 2019 1
Intensivt skede för Fördubblingsprojektet

Intensivt skede för Fördubblingsprojektet

Fördubblingsprojektet I Fördubblingsprojektet pågår ett intensivt arbete: I slutet av januari ska alla skarpa förslag om nya och omarbetade program lämnas till utbildningsnämnden. Målet är att styrelsen i juni ska kunna fatta beslut om SLU:s utbildningsutbud från och med 2021. Tidigare under hösten lämnade konsult-företaget Ernst & Young sin rapport som analyserar ett urval av SLU:s utbildningar. Just nu jobbas det särskilt med bland annat programnamnen i form av fokusgrupper med ungdomar i flera städer.
10 december 2019 3

Twitter

Fåglar kan missgynnas när äldre hus renoveras, till exempel för att bli mer energisnåla. https://t.co/OtCaaR3l4i https://t.co/n4tESY6qwW @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Världsunikt center för insektsforskning, Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology invigs. Det ha… https://t.co/CFWbK0Ru1q @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU:s nya ämnesområde viktigt för gröna företagare https://t.co/xmu1FXNlvz https://t.co/oe3Jm4dBrM @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Pressinbjudan: Vallkonferens – från klimatnytta till ostkvalitet https://t.co/ntIoBEKS7d https://t.co/JEdirvH06n @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Övningar med stridsflyg hindrar renar från att undkomma insekter https://t.co/wamK36R9Bp https://t.co/kHAEN0Yexv @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Today’s the day! This is the last day to apply for the First admission round for autumn semester 2020. We recommen… https://t.co/vBACWJS0br @_SLU via Twitter 10 dagar sedan