Klimatneutralt SLU: 1 och 2

Text: Camilla Källman Publicerad: 3 maj 2018
SLU ska vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027, det har SLU:s ledning beslutat. För att nå dit är sex fokusområden identifierade. Vi börjar att tittar närmare på område ett: All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

SLU producerar egen energi genom sol och biogas. Bland annat är Lövsta forskningsanläggning i Uppsala helt självförsörjande på både el o värme. Vi har med andra ord nått nästan ända fram på det här området. Nu jobbar vi vidare på att producera ännu mer egen el genom fler solpaneler och eventuellt vattenkraft.

Hur ser det ut hos andra myndigheter?

Naturvårdsverket sammanställer årligen en miljöledningsrapport enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Den senaste rapporten är för verksamhetsåret 2016 och då hade samtliga 185 myndigheter svarat. 49 av myndigheterna anger att de har 100 % förnybar energi. De myndigheter som helt eller delvis ställer krav på produktionsspecificerad förnybar el är 124 stycken (66 %). Myndigheter som producerar egen energi är 20 stycken, fler än dubbelt jämfört med året innan. Produktionen sker nästan uteslutande med hjälp av solceller.

Rapporten visar också att det kan vara en utmaning att ställa krav på förnybar värme och kyla eftersom den förnybara andelen beror av energibolagets mix.

Fakta

Sex fokusområden

Under 2018 gör Resurs en artikelserie om SLU:s sex fokusområden:

 1. All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
 2. All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
 3. Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle.
 4. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.
 5. Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.
 6. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.
Fakta

Så här mycket egen energi producerar SLU


 • El från biogas: 2 658 800 kWh (producerad bruttomängd el, biogas).
 • Värme från biogas: 2 514 500 kWh (producerad bruttomängd värme, biogas).
 • El från solpaneler: 121 295 kWh.

Totalt: 5 294 595 kWh
Biogas + solel
3 maj 2018 1 1
 1. Kommentar från Stina Drakare 27 september 2018:

  Ni får gärna komplettera faktarutan med info om hur mycket energi SLU gör av med. Så man ser eventuell skillnad. Är målet all egen energi också?

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan