Klimatneutralt SLU: 1 och 2

Text: Camilla Källman Publicerad: 3 maj 2018
SLU ska vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027, det har SLU:s ledning beslutat. För att nå dit är sex fokusområden identifierade. Vi börjar att tittar närmare på område ett: All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

SLU producerar egen energi genom sol och biogas. Bland annat är Lövsta forskningsanläggning i Uppsala helt självförsörjande på både el o värme. Vi har med andra ord nått nästan ända fram på det här området. Nu jobbar vi vidare på att producera ännu mer egen el genom fler solpaneler och eventuellt vattenkraft.

Hur ser det ut hos andra myndigheter?

Naturvårdsverket sammanställer årligen en miljöledningsrapport enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Den senaste rapporten är för verksamhetsåret 2016 och då hade samtliga 185 myndigheter svarat. 49 av myndigheterna anger att de har 100 % förnybar energi. De myndigheter som helt eller delvis ställer krav på produktionsspecificerad förnybar el är 124 stycken (66 %). Myndigheter som producerar egen energi är 20 stycken, fler än dubbelt jämfört med året innan. Produktionen sker nästan uteslutande med hjälp av solceller.

Rapporten visar också att det kan vara en utmaning att ställa krav på förnybar värme och kyla eftersom den förnybara andelen beror av energibolagets mix.

Fakta

Sex fokusområden

Under 2018 gör Resurs en artikelserie om SLU:s sex fokusområden:

 1. All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
 2. All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
 3. Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle.
 4. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.
 5. Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.
 6. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.
Fakta

Så här mycket egen energi producerar SLU


 • El från biogas: 2 658 800 kWh (producerad bruttomängd el, biogas).
 • Värme från biogas: 2 514 500 kWh (producerad bruttomängd värme, biogas).
 • El från solpaneler: 121 295 kWh.

Totalt: 5 294 595 kWh
Biogas + solel
3 maj 2018 1 1
 1. Kommentar från Stina Drakare 27 september 2018:

  Ni får gärna komplettera faktarutan med info om hur mycket energi SLU gör av med. Så man ser eventuell skillnad. Är målet all egen energi också?

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan