Klimatsmart narkos ger mervärden
Operation vid smådjurskliniken. Foto: Birgitta Östlund-Wiberg

Klimatsmart narkos ger mervärden

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 2 juni 2017
Tjugo procents minskning av koldioxidutsläpp är målet för ett av de tre projekt som fick medel från miljöfondens första utlysning för snart två år sedan. Det är Universitetsdjursjukhuset (UDS) som med hjälp av utbildning och ny utrustning har lyckats minska användningen av inhalationsläkemedlet isofluran vid operationer. Den årliga förbrukningen av isofluran vid UDS motsvarar ett koldioxidutsläpp från 25.000 mil i bil, vilket är fram och tillbaka mellan Uppsala och Sundsvall varje dag i ett år.

− Minskningen vid smådjurskliniken på 20 % är ett mycket bra resultat, tycker Birgitta Östlund-Wiberg, en av miljösamordnarna på VHC.

Miljöfonden på SLU inrättades i mars 2014 och året efter var första gången man kunde söka medel från fonden. Vid första utlysningen fördelade fonden ut drygt 650.000 kr till tre olika projekt, alla med målet att bidra till en positiv klimatpåverkan för SLU. Birgitta Östlund-Wiberg sökte tillsammans med Johanna Miemois, tidigare chefsveterinär på smådjurskliniken, pengar ur fonden och beviljades 250.000 kr för att minska isoflurananvändningen vid operationer genom utbildningsinsatser och utrustning.

Isofluran är ett narkosläkemedel, det vill säga ett sövningsmedel, som medför ett stort koldioxidutsläpp, betydligt mer än lustgas som också brukar lyftas fram som en klimatbov. När UDS började mätningen av isofluran i samband med flytten till VHC såg man att utsläppen var i nivå med koldioxidutsläppen från alla VHC:s tjänstebilar och det var därför rimligt att se över förbrukningen. Nu, snart två år senare ser man resultaten av projektet och kan konstatera att det har varit positivt, inte bara för miljön.

Minskad användning av isofluran påverkar även patientsäkerheten

Tillvägagångssättet när man vill minska användningen av isofluran som anestesimedel vid operation handlar till viss del om att ha utrustning som möjliggör tillförlitlig anestesigasmätning. Att använda fler läkemedel i kombination gör också narkosen säkrare och kommer på så sätt patienten direkt till gagn. Även momenten innan och efter själva operationen är viktiga, det vill säga från smärtlindring via sövningsmoment och operation, till hur uppvaket är ordnat. Ett bra upplägg för helheten spelar alltså en stor roll. Det, tillsammans med en kunnig personal, tycker både Birgitta Östlund-Wiberg och Johanna Miemois att de har fått till.

−  Personalen jobbar hela tiden med detta och har varit fantastiska hela vägen, även om det ibland säkert har varit kämpigt med ytterligare moment när tiden är knapp, säger Johanna Miemois.

Det är här pengarna från miljöfonden kommer in. Det hela handlar om kunskap för att kunna hitta så låga flöden som möjligt utan att riskera patientsäkerheten. Utbildningarna har lett till ökat medvetande om just detta och man jobbar hela tiden med att ytterligare förbättringar. Förhoppningen är att studenterna, genom att se hur UDS arbetar med anestesi och låga flöden, i sin tur tar med sig sina kunskaper ut i landet och för tankesättet vidare, vilket ytterligare kan förstärka effekten av den här utbildningssatsningen.

Lyckat arbete som fortsätter

Att satsningen har varit så lyckad tror både Johanna Miemois och Birgitta Östlund-Wiberg bland annat beror på att man redan sedan tidigare hade påbörjat arbetet med att utveckla anestesin på djursjukhuset. När flytten gick till Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum fanns också nya anestesimaskiner av högsta klass på plats.

Arbetet med att minska isofluranåtgången är självklart inte över. Det finns fortfarande mer att göra, bland annat finns det utrymme för att minska isofluranförbrukningen ytterligare vid hästkliniken. Där kommer man med Görel Nyman (VMD, docent) som kursledare under våren och hösten att utbilda djursjukskötare och veterinärer med målet att förbättra kunskaperna i anestesi och därmed också minska användningen av isofluran.

2 juni 2017
Klimatsmart narkos ger mervärden

Klimatsmart narkos ger mervärden

Miljöarbete Tjugo procents minskning av koldioxidutsläpp är målet för ett av de tre projekt som fick medel från miljöfondens första utlysning för snart två år sedan. Det är Universitetsdjursjukhuset (UDS) som med hjälp av utbildning och ny utrustning har lyckats minska användningen av inhalationsläkemedlet isofluran vid operationer. Den årliga förbrukningen av isofluran vid UDS motsvarar ett koldioxidutsläpp från 25.000 mil i bil, vilket är fram och tillbaka mellan Uppsala och Sundsvall varje dag i ett år.
2 juni 2017
Vi har en vinnare!

Vi har en vinnare!

Rätt svar Grattis till er som svarat rätt i tävlingen om brandsäkerhet vid SLU. Nu dragningen av vinnarna klar, Christine Jakobsson vann första pris, en brandsläckare. Och hon har egna erfarenheter av brandtillbud. – Jag har för ett antal år sedan hindrat en brand hemma då jag kände att det luktade en svag kryddig röklukt när jag kom in i huset från stallet. Trots att jag var osäker på om det verkligen var något ringde jag brandkåren. Det visade sig vara en pyrande skorstenbrand som tack och lov aldrig tog sig.
7 juni 2017
Det handlar om helheten

Det handlar om helheten

Krönika Livsmedelsproduktionens hållbarhet diskuteras flitigt vid SLU och på andra ställen. I SLU:s miljöpolicy nämns ”ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling”. Vi pratar också om etiskt hållbar utveckling och vid VH-fakulteten har vi stor tonvikt vid etik inom djurhållning. Det finns stor kunskap, men även behov av ny kunskap, för att lösa respektive mål. Det är dock när flera faktorer skall vägas samman till en helhet som utmaningarna blir riktigt stora. Är det möjligt att producera riskfria, nyttiga och goda animala livsmedel med hänsyn till såväl djurvälfärd, klimat- och miljöeffekter på ett sätt som gör att lantbrukaren kan erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö och samtidigt ta ut lön till sig själv?
2 juni 2017

Twitter

SNS vill ge träteknologin en skjuts! Nätverkande främjar forskning och utveckling - nya, friska pengar att söka! https://t.co/JZ7NTlKxKo @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU tar krafttag för kräftor https://t.co/ChrH0S65O2 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Rovfisk ger friska vikar https://t.co/rjc4rvoLZZ https://t.co/OMKj3ThTi9 @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Antagningsbeskeden är här! Kom ihåg att tacka ja senast 28 juli! För alla som redan gjort det finns… https://t.co/VY6dGVvSmq @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Dåligt med blåbär i år, enligt SLU:s bärprognos https://t.co/wmAg1GMQeL @_SLU via Twitter 14 dagar sedan
Sista seminariet hos SLU i #Almedalen kl 10 handlar om nytänkande kring ekonomi och lokal organisering, https://t.co/WKUuS57dvC @_SLU via Twitter 20 dagar sedan