Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Text: Ylva Carlqvist Warnborg Publicerad: 2 juni 2020
Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.

Lantbruksrådgivning har haft sin givna plats i svenskt lantbruk sedan 1700-talet, men vår nutid och framtid innebär ständigt ändrade och ökande krav på rådgivarnas livslånga kompetensutveckling. Omkring 100 rådgivare från bland annat Hushållningssällskapet, LRF Konsult, Växa Sverige och Gård- och Djurhälsan deltog från hösten 2018 och under hela 2019 i ett antal workshops, föreläsningar och arbetsplatsbesök som ingick i KUR, som finansierades av Europeiska Socialfonden med Agroväst och SLU RådNu som arrangörer.

Magnus Ljung. Foto: Ylva Carlqvist Warnborg

– Rådgivningen är sedan länge en nyckel för att stärka lantbrukets konkurrenskraft, lönsamhet och hållbarhet, och vi ville med KUR-projektet fokusera på framtidens krav och förväntningar som vi redan nu kan möta med kompetensutveckling, säger Magnus Ljung, verksamhetsledare för SLU RådNu.

KUR erbjöd en plats i tid och rum för erfarenhetsutbyten, handledning och individuell förkovran och reflektion kring rådgivningsmetodik, digitalisering och coachning – sådant som annars sällan hinns med i en rådgivares vardag.

– Att träffa så många andra rådgivare var mycket värt. De som jobbat länge delade med sig av sina erfarenheter, och jag som är ny i branschen kom med mina perspektiv. Tryggheten för oss rådgivare är ju att våra råd är förankrade i forskning, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad, säger Linus Nilsson, rådgivare hos Hushållningssällskapets Rådgivarna Sjuhärad.

– Att lära mer om det coachande förhållningssättet gav mig mycket, och jag uppskattade också det mer oväntade inslaget i utbildningen med en föreläsning om jämställdhet och likabehandling, säger Stina Månsson, rådgivare på Hushållningssällskapet Västra.

Heterogen grupp

Både i den externa och den interna utvärdering som gjorts av KUR framkommer att deltagarna var olika nöjda. Vissa upplevde att en del utbildningsmoment inte erbjöd någon ny kunskap, medan andra tyckte att samma moment var väldigt givande.

– Det är inte lätt att ordna kompetensutveckling för en så stor och så heterogen grupp som både erfarna och nya rådgivare, som dessutom jobbar med så olika ämnen som växtodling, ekonomi och djur. Men för mig som chef gäller det nu att på bästa sätt försöka ta vara på den kompetensutveckling som skett hos varje enskild medarbetare, säger Helena Börjesson, regionchef inom Rådgivning företagande på Växa Sverige i Halland, Västra Götaland och Värmland.

Och inte bara rådgivarkåren har fått kompetensutveckling genom KUR.

– Vi har fått otroligt mycket djupare insikter i vilka konkreta frågor och problem som rådgivarna brottas med. Det i sin tur gör att vi bättre kan forska och utbilda om det som faktiskt efterfrågas, säger Magnus Ljung på SLU RådNu, som hoppas på fler, liknande utbildningsinsatser för rådgivare också i norra, södra och östra Sverige framöver.

Hör Kunskapspoddens avsnitt om KUR-projektet

2 juni 2020

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 5 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 5 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 5 månad sedan