Konfokalmikroskopet – en resurs tillgänglig för alla

Text: Li Gessbo Publicerad: 17 juni 2016
Alyona Minina förestår plattformen för konfokalmikroskop vid SLU i Uppsala. Det är en resurs som är tillgänglig för alla och erbjuder mikroskopi, bildbehandling och -lagring samt kurser.

I BioCentrums källare finns det lilla rummet med två konfokalmikroskop. Det första skaffades i december 2013 för att lösa problemet med att den saknade resursen skapade flaskhalsar i forskningen.

– Det installerades under julhelgen och det tog oss sedan ett par tre månader att anpassa utrustningen för SLU:s behov, men även för att kunna ta emot externa användare. Det var viktigt att det skulle bli användningsbart för så många som möjligt, säger Alyona Minina.

Foto: Li Gessbo, SLU
Alyona Minina framför datorn där mikroskopbilderna behandlas. Foto: Li Gessbo, SLU

 

Alyona studerade växtvirus i Moskva, blev ”lämnad en hel sommar med en tjock manual på tyska” för att använda konfokalmikroskop på plats i Tyskland och tog doktorsexamen 2007. Hon kom till SLU 2008 för forskning kring programmerad celldöd i växter. Nu arbetar hon i professor Peter Bozhkovs forskargrupp vid institutionen för kemi och bioteknologi.

Tillgängligheten viktig

Foto: Li Gessbo, SLU

Jan Hoffmann vid det äldre konfokalmikroskopet. På väggen bakom honom finns tydliga instruktioner för hur utrustningen ska användas. Foto: Li Gessbo, SLU

– Jag behövde konfokalmikroskop för min forskning så i början fick jag åka till Stockholm eller använda det som finns hos SciLifeLab i Uppsala. Men med kalla, svenska vintrar och levande växtprover kunde det vara problematiskt…

När NJ-fakulteten beslutade att skaffa ett eget konfokalmikroskop så kom man även att erbjuda en hel plattform med resurser: en särskild dator för bildbehandling med mjukvara för grafik samt backup-lagring av bilderna. Både bokningssystemet, de lagrade bilderna och grafikdatorn finns tillgängliga via nätet, så användare kan arbeta med sina bilder från sin egen arbetsplats var som helst i världen.

Efter installationen av mikroskopet 2013 ökade efterfrågan:
– Det gick inte att boka tid, det var alltid fullt, det orsakade nästan stridigheter, säger Alyona.

Sommaren 2015 köptes det andra konfokalmikroskopet in som är lättare att använda. Utrusningen underhålls och nu uppgraderas det äldre mikroskopet till ett två-foton-mikroskop, som då ska kunna hantera även svårare prover som växtfrön eller tjockare rötter.

Alla är välkomna

Kurs i hur konfokalmikroskopen fungerar hålls inom ramen för forskarskolan Organism Biology.

– Men alla som är intresserade är välkomna! säger Alyona

Nästa kurs hålls den 20 september – 25 oktober, anmälan senast 6 september. Kontakta Alyona Minina om du vill veta mer: alena.minina@slu.se

Mer information om konfokalmikroskopen i Biocentrum

Fakta

Konfokalmikroskopi

Utvecklingen av det gröna fluorescerande proteinet belönades med Nobelpriset i kemi 2008. Upptäckten har lagt grunden för dagens avancerade mikroskopi, som använder ljus för att urskilja olika beståndsdelar i prover.

Marvin Minsky forskade inom kognitionsvetenskap och artificiell intelligens. Han är konfokalmikroskopins upphovsmakare.

Konfokalmikroskopi belyser olika cellplan med laserstrålar och snitten fotograferas. All oväsentlig information rensas bort och tredimensionella bilder sätts samman av den information som blir kvar.

Med FRAP-teknik kan konfokalmikroskopet ge bilder på molekylers rörelser och FRET-teknik kan visa hur proteiner interagerar.

Summary in English

The confocal microscope – a resource for all

Alyona Minina is manager of the confocal microscope platform at SLU Uppsala. This is a resource available to all SLU staff and offers microscopy, image processing, image storage and courses.

When the NJ Faculty decided to invest in a confocal microscope, this led to a whole range of resources being offered: a dedicated computer for image processing with graphic software and image backup storage. The booking system, the stored images and the dedicated computer are all available online to allow you to work on your images from anywhere in the world.

As part of the Organism Biology graduate school, a course in confocal microscopy will be offered.
– Anyone who’s interested is welcome to attend, says Alyona.

The next course will be held 20 September – 25 October. Registration closes on 6 September.

For more information, please contact Alyona Minina: alena.minina@slu.se

17 juni 2016 14
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan