Korta filmer ska locka ungdomar till SLU
Inledningen av en av de korta filmerna. Det är studenter på SLU som medverkar.

Korta filmer ska locka ungdomar till SLU

Text: Mårten Granert Publicerad: 10 februari 2020
Sedan mitten av januari kör SLU filmer i sociala medier i syfte att förmå fler ungdomar att söka utbildningar på SLU. I de korta filmerna svarar studenter på frågan hur just de kan rädda världen. Filmerna är bitar av alla de pusselbitar som ska samverka för att öka antalet studenter på SLU.

Filmerna är på 20–25 sekunder och de ska gå till den 15 april, vilket är sista datumet för att söka utbildningar på universitet och högskolor.

– Vi annonserar filmerna på Facebook, Instagram, You tube samt på Googles respektive Facebooks partnernätverk. Där finns lejonparten av vår målgrupp som är 18- till 24-åringar. Eftersom kännedomen om SLU är låg i målgruppen kör vi brett så att vi når många. När jag säger brett menar jag att vi inte angett så många kriterier som skulle minska antalet personer som vi når, säger Vaike Raag som är marknadsförare på kommunikationsavdelningen och är den som koordinerar SLU:s annonsering på SLU när det gäller annonsering i sociala medier.

Det är på baksidan det händer

Det är på ”baksidan” av de sociala medierna som Vaike ställer in kriterierna. Det är också där Vaike kan se statistik på hur pass populära filmerna är.

– Såväl möjligheten att marknadsföra som att se statistiken på hur denna marknadsföring fungerar är väl utvecklade i de sociala medier där SLU finns. Jag kan till exempel se detaljer som hur länge de ser på en film, hur många som sett en film, vilken musik som fungerar bäst, hur många som sett en film som sedan klickar sig vidare till SLU:s webb, ja, och en massa annat som är viktigt för oss att veta när vi utformar våra budskap och kommande kampanjer.

Även master

SLU marknadsför även utbildningar på masternivå i sociala medier. Förutom i delar av Sverige går de i utvalda städer i Europa samt i de städer i världen där SLU representerats på en utbildningsmässa.

– När det gäller masterutbildningarna har vi satt ganska många kriterier, till exempel att de som ser våra annonser ska vara mellan 25 och 35 år, bo i stad som har ett universitet med utbildningar på kandidatnivå som kan ligga som grund till någon av SLU:s masterutbildningar.

Många filmer och annonser

Rädda världen-filmerna måste synkas med de övriga filmerna och annonserna som SLU kör. Just nu är det mellan 30 och 50 filmer eller annonser i sociala medier, till exempel filmerna om öppet hus som SLU just nu planerar i Umeå, Uppsala och Alnarp.

– Det är nog inte så många på SLU som vet att vi periodvis kör så många filmer i social medier som vi faktiskt gör. Den enkla orsaken är att de inte tillhör målgruppen. Då visas inte filmerna.

Se filmerna

Klicka här för att se Rädda världen-filmerna – och andra.

Vaike Raag på kommunikationsavdelningen koordinerar SLU:s annonsering i sociala medier. Det är Vaike man ska kontakta om man vill annonsera. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt

10 februari 2020 5
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan