Kravprofil för ny rektor

Text: Tina Zethraeus Publicerad: 12 september 2014
Nu stiger temperaturen i processen för att utse en ny rektor för SLU. Redan vid styrelsens möte den 23 september tog man ställning till den kravprofil som arbetats fram av en rekryteringsgrupp.

Rekryteringsgruppen består av styrelseledamöterna Rolf Brennerfelt (ordförande), Lennart Båge och Johan Lindman, fakultetsrepresentanterna Karin Ljung (S-fak), Sara Hallin  NJ, Eva Johansson, LTV, och Marianne Jensen Waern, VH. Karin Bothén representerar studenterna, Maria Tunberg doktoranderna, Lars Lundqvist och Roger Andersson, SACO respektive ST.

Alla anställda har rätt att komma med förslag, och en rekryteringskonsult är också inkopplad i processen.

I februari 2015 beräknas styrelsen ta ställning till vem som ska föreslås till rektor och i mars eller april väntas regeringen utse den som ska efterträda Lisa Sennerby Forsse från och med juli 2015. Långt innan dess har regeringen utsett en ny rektor för Lunds universitet. SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz är föreslagen.

När sker vad i höst?

23 september: Styrelsen fastställer kravprofil och process.

Slutet av september: Annonsering

3 november: Hörandeförsamling tillsatt.

6 november: Styrelsen informeras om processen.

November-december: Intervjuer och samtal med rekryteringskonsult.

19 november: Hörandeförsamlingens konstituerande möte.

16 december: Styrelsen orienteras.

Summary in English

Job description for a new Vice-Chancellor

The temperature is now rising in the process to recruit a new Vice-Chancellor for SLU. A first step at the Board meeting on 23 September will be to take a position on the recruitment profile, which has been drafted by a recruitment group.

The group consists of members of the board Rolf Brennerfelt (chair), Lennart Båge and Johan Lindman, faculty representatives Karin Ljung (S), Sara Hallin (NJ), Eva Johansson (LTV) and Marianne Jensen Waern (VH). Karin Bothén represents the students, Maria Tunberg the doctoral students, and Lars Lundqvist and Roger Andersson are the representatives of SACO and ST respectively.

In February 2015, the Board will present its candidate, and in March or April the Government is expected to appoint the person who will succeed Lisa Sennerby Forsse as of July 2015. Long before then, the Government will appoint a new Vice-Chancellor of Lund University. Torbjörn von Schantz, SLU’s Deputy Vice-Chancellor, is the main candidate.

What happens next?

September 23: The Board establishes the recruitment profile and process

Late September: The post of Vice-Chancellor is advertised

November 3: Consultative assembly

November 6: The Board will be informed of the process

November–December: Interviews and meetings with the recruitment consultant

Early December: Inaugural meeting of the consultative assembly

12 september 2014
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan