Kravprofil för ny rektor

Text: Tina Zethraeus Publicerad: 12 september 2014
Nu stiger temperaturen i processen för att utse en ny rektor för SLU. Redan vid styrelsens möte den 23 september tog man ställning till den kravprofil som arbetats fram av en rekryteringsgrupp.

Rekryteringsgruppen består av styrelseledamöterna Rolf Brennerfelt (ordförande), Lennart Båge och Johan Lindman, fakultetsrepresentanterna Karin Ljung (S-fak), Sara Hallin  NJ, Eva Johansson, LTV, och Marianne Jensen Waern, VH. Karin Bothén representerar studenterna, Maria Tunberg doktoranderna, Lars Lundqvist och Roger Andersson, SACO respektive ST.

Alla anställda har rätt att komma med förslag, och en rekryteringskonsult är också inkopplad i processen.

I februari 2015 beräknas styrelsen ta ställning till vem som ska föreslås till rektor och i mars eller april väntas regeringen utse den som ska efterträda Lisa Sennerby Forsse från och med juli 2015. Långt innan dess har regeringen utsett en ny rektor för Lunds universitet. SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz är föreslagen.

När sker vad i höst?

23 september: Styrelsen fastställer kravprofil och process.

Slutet av september: Annonsering

3 november: Hörandeförsamling tillsatt.

6 november: Styrelsen informeras om processen.

November-december: Intervjuer och samtal med rekryteringskonsult.

19 november: Hörandeförsamlingens konstituerande möte.

16 december: Styrelsen orienteras.

Summary in English

Job description for a new Vice-Chancellor

The temperature is now rising in the process to recruit a new Vice-Chancellor for SLU. A first step at the Board meeting on 23 September will be to take a position on the recruitment profile, which has been drafted by a recruitment group.

The group consists of members of the board Rolf Brennerfelt (chair), Lennart Båge and Johan Lindman, faculty representatives Karin Ljung (S), Sara Hallin (NJ), Eva Johansson (LTV) and Marianne Jensen Waern (VH). Karin Bothén represents the students, Maria Tunberg the doctoral students, and Lars Lundqvist and Roger Andersson are the representatives of SACO and ST respectively.

In February 2015, the Board will present its candidate, and in March or April the Government is expected to appoint the person who will succeed Lisa Sennerby Forsse as of July 2015. Long before then, the Government will appoint a new Vice-Chancellor of Lund University. Torbjörn von Schantz, SLU’s Deputy Vice-Chancellor, is the main candidate.

What happens next?

September 23: The Board establishes the recruitment profile and process

Late September: The post of Vice-Chancellor is advertised

November 3: Consultative assembly

November 6: The Board will be informed of the process

November–December: Interviews and meetings with the recruitment consultant

Early December: Inaugural meeting of the consultative assembly

12 september 2014

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan