Kravprofil för ny rektor

Text: Tina Zethraeus Publicerad: 12 september 2014
Nu stiger temperaturen i processen för att utse en ny rektor för SLU. Redan vid styrelsens möte den 23 september tog man ställning till den kravprofil som arbetats fram av en rekryteringsgrupp.

Rekryteringsgruppen består av styrelseledamöterna Rolf Brennerfelt (ordförande), Lennart Båge och Johan Lindman, fakultetsrepresentanterna Karin Ljung (S-fak), Sara Hallin  NJ, Eva Johansson, LTV, och Marianne Jensen Waern, VH. Karin Bothén representerar studenterna, Maria Tunberg doktoranderna, Lars Lundqvist och Roger Andersson, SACO respektive ST.

Alla anställda har rätt att komma med förslag, och en rekryteringskonsult är också inkopplad i processen.

I februari 2015 beräknas styrelsen ta ställning till vem som ska föreslås till rektor och i mars eller april väntas regeringen utse den som ska efterträda Lisa Sennerby Forsse från och med juli 2015. Långt innan dess har regeringen utsett en ny rektor för Lunds universitet. SLU:s prorektor Torbjörn von Schantz är föreslagen.

När sker vad i höst?

23 september: Styrelsen fastställer kravprofil och process.

Slutet av september: Annonsering

3 november: Hörandeförsamling tillsatt.

6 november: Styrelsen informeras om processen.

November-december: Intervjuer och samtal med rekryteringskonsult.

19 november: Hörandeförsamlingens konstituerande möte.

16 december: Styrelsen orienteras.

Summary in English

Job description for a new Vice-Chancellor

The temperature is now rising in the process to recruit a new Vice-Chancellor for SLU. A first step at the Board meeting on 23 September will be to take a position on the recruitment profile, which has been drafted by a recruitment group.

The group consists of members of the board Rolf Brennerfelt (chair), Lennart Båge and Johan Lindman, faculty representatives Karin Ljung (S), Sara Hallin (NJ), Eva Johansson (LTV) and Marianne Jensen Waern (VH). Karin Bothén represents the students, Maria Tunberg the doctoral students, and Lars Lundqvist and Roger Andersson are the representatives of SACO and ST respectively.

In February 2015, the Board will present its candidate, and in March or April the Government is expected to appoint the person who will succeed Lisa Sennerby Forsse as of July 2015. Long before then, the Government will appoint a new Vice-Chancellor of Lund University. Torbjörn von Schantz, SLU’s Deputy Vice-Chancellor, is the main candidate.

What happens next?

September 23: The Board establishes the recruitment profile and process

Late September: The post of Vice-Chancellor is advertised

November 3: Consultative assembly

November 6: The Board will be informed of the process

November–December: Interviews and meetings with the recruitment consultant

Early December: Inaugural meeting of the consultative assembly

12 september 2014
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan