Krävs nya tag – igen!

Krävs nya tag – igen!

Text: Anette Neldestam Publicerad: 25 april 2016
Informationskampanjen ”Allt börjar med ett frö” med syftet att berätta om vad en hortonom är, läser under sin utbildning och arbetar med efter examen gjorde en rivstart i februari i fjol. Glädjande nog kunde vi konstatera att antalet sökande ökade och vi kunde fylla alla 20 studieplatser höstterminen 2015.

Under hela hösten 2015 och våren 2016 har det pågått flera insatser med allt ifrån annonsering i vissa utvalda tidningar/utbildningsbilagor till film och mässdeltaganden, där vi fortsatt att sprida budskapet. Bland mycket annat har aktiviteter på Facebook har rullat på med benägen hjälp från hortonomstudent Josefin Lundblad. Från noll till 769 gillare på ett år är ett mycket gott resultat för en så pass ”smal” facebooksida som SLU Hortonom är.

Studentambassadör Josefin Lundblad. Foto: Jerry Larsson

Dessvärre visar de första antagningssiffrorna för i år på att vi inte uppnår lika många sökande till hortonomprogrammet efter första ansökningsomgången som vi gjorde i fjol. Men, det är ju inte slut ännu! Fortfarande finns det studenter som har programmet som sitt andra- eller tredjehandsval och kanske ändrar sig vid andra urvalet. Och fortfarande kan vi ta emot sena anmälningar.

Fakta

Sökande till program på LTV-fakulteten

Hortonom
13 sökande till 20 platser*

Lantmästarprogrammet
115 sökande till 50 platser *

Landskapsarkitekt Alnarp
110 sökande till 60 platser *

Landskapsarkitekt Ultuna
91 sökande till 60 platser*

Landskapsingenjör
63 sökande till 45 platser**

Trädgårdsingenjör Odling
116 sökande till 45 platser**

Trädgårdsingenjör Design
46 sökande till 25 platser*

* Färre förstahandssökande jämfört med i fjol i första antagningsomgången
** Fler förstahandssökande jämfört med i fjol i första antagningsomgången

25 april 2016 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan