Krävs nya tag – igen!

Krävs nya tag – igen!

Text: Anette Neldestam Publicerad: 25 april 2016
Informationskampanjen ”Allt börjar med ett frö” med syftet att berätta om vad en hortonom är, läser under sin utbildning och arbetar med efter examen gjorde en rivstart i februari i fjol. Glädjande nog kunde vi konstatera att antalet sökande ökade och vi kunde fylla alla 20 studieplatser höstterminen 2015.

Under hela hösten 2015 och våren 2016 har det pågått flera insatser med allt ifrån annonsering i vissa utvalda tidningar/utbildningsbilagor till film och mässdeltaganden, där vi fortsatt att sprida budskapet. Bland mycket annat har aktiviteter på Facebook har rullat på med benägen hjälp från hortonomstudent Josefin Lundblad. Från noll till 769 gillare på ett år är ett mycket gott resultat för en så pass ”smal” facebooksida som SLU Hortonom är.

Studentambassadör Josefin Lundblad. Foto: Jerry Larsson

Dessvärre visar de första antagningssiffrorna för i år på att vi inte uppnår lika många sökande till hortonomprogrammet efter första ansökningsomgången som vi gjorde i fjol. Men, det är ju inte slut ännu! Fortfarande finns det studenter som har programmet som sitt andra- eller tredjehandsval och kanske ändrar sig vid andra urvalet. Och fortfarande kan vi ta emot sena anmälningar.

Fakta

Sökande till program på LTV-fakulteten

Hortonom
13 sökande till 20 platser*

Lantmästarprogrammet
115 sökande till 50 platser *

Landskapsarkitekt Alnarp
110 sökande till 60 platser *

Landskapsarkitekt Ultuna
91 sökande till 60 platser*

Landskapsingenjör
63 sökande till 45 platser**

Trädgårdsingenjör Odling
116 sökande till 45 platser**

Trädgårdsingenjör Design
46 sökande till 25 platser*

* Färre förstahandssökande jämfört med i fjol i första antagningsomgången
** Fler förstahandssökande jämfört med i fjol i första antagningsomgången

25 april 2016 1

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan