Kulturhistoriskt värdefullt konstverk blir kvar på Ultuna
Djungeln vaknar av Gunnar Nylund. Detalj. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU

Kulturhistoriskt värdefullt konstverk blir kvar på Ultuna

Text: Mårten Granert Publicerad: 15 februari 2019
När SLU just hade bildats 1977 placerades konstverket Djungeln vaknar i Undervisningshuset vid biblioteket på Ultuna. Under det senaste året har verket uppmärksammats extra då det fanns förslag på att flytta det på grund av motivets karaktär.

Placeringen på Ultuna berodde på att Lantbrukshögskolan, en av SLU:s föregångare, hade haft ett mångårigt internationellt engagemang i Afrika. I samband med ett besök från just Afrika i april förra året höjdes röster i SLU:s ledning att verket skulle tas bort från sin plats. Man menade att det gick att tolka in ett kolonialt och kanske rasistiskt motiv i konstverket.

Scen från paradiset

Verket är gjort av konstnären Gunnar Nylund 1946. Det anses vara ett av hans absolut främsta med stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde. Motivet föreställer en scen från paradiset där djuren och människorna lever i fredlig harmoni, sida vid sida. Valet av motiv ska ses mot bakgrund av att det just hade blivit fred efter Andra världskriget. Världen låg i ruiner och krigets alla fasor hade uppdagats.

När planerna på verkets flytt blev kända förra våren blev det reaktioner. Många tyckte det var väldigt tråkigt att det skulle behöva flyttas från Ultuna. SLU:s ledning, tillsammans med Statens konstråd och Akademiska hus, som äger verket, diskuterade möjliga lösningar, till exempel en annan placering på Ultuna. Verket är stort och svårplacerat, det mäter 3,1 × 2,6 meter och väger 2,5 ton och om Nationalmuseet skulle tagit hand om det skulle det ha magasinerats.

Med förklarande text

SLU:s ledning beslutade nu i januari att Djungeln vaknar ska vara kvar på sin plats. Det finns nu också en förklarande text i anslutning till konstverket där verket sätts in i sitt sammanhang.

– Det känns väldigt roligt att verket får vara kvar. Djungeln vaknar andas en optimism och framtidstro och visar på människans möjligheter, ett konstverk som därför speglar de visioner som SLU står för, säger Teresa de Mendonça som är konsthandläggare på SLU.

Fakta

Djungeln vaknar


 • Tillverkad vid Rörstrand i Lidköping 1946.
 • Konstnären är Gunnar Nylund (1904–1997).
 • Storleken är 3,1 × 2,6 meter.
 • Verket består av 70 delar mattglaserat stengods.
 • Konstverket beställdes av Grand Central Hotell i Gävle 1946. Hotellet beställde tre konstverk av Nylund.
 • Verket skadades vid en brand 1968 men renoverades
 • Verket skänktes till Högskolan i Gävle som dock ansåg sig inte ha plats och därför placerades det senare på sin nuvarande plats i Undervisningshuset på Ultuna 1977.
 • Gunnar Nylund har skapat ett trettiotal reliefer och skulpturer för offentlig utsmyckning.
 • Djungeln vaknar ägs av Akademiska Hus.
15 februari 2019 3 1
 1. Kommentar från Alexandra D'Urso 18 mars 2019:

  Det är olyckligt att ledningen ångrar sitt beslut. SLU är inte ett konstmuseum, det är ett universitet som ska vara till för alla i samhället och i världen. Något som vi kan fråga oss själva är, vilka känner sig välkomna här? Känner sig alla inkluderade, oavsett hudfärg? Vilka andra representationer av svarta människor finns i allmänna rummen på SLU – finns det några öht? Varför försvarar vi ett konstverk som gör folk må illa och skämmas? Konstverket skapar en dålig arbetsmiljö.

  Jag förstår att detta konstverk har provocerat anställda, besökare och studenter under många år. Det är alltså inte först nyligen som det har uppmärksammas inom SLU.

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan