Kvalitetsarbetet för miljödata går vidare

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 21 oktober 2016
I somras blev 75 miljöanalysverksamheter klara med sin självvärdering enligt SLU:s kvalitetsguide för datahantering. De har kartlagt sin datahanteringsprocess och identifierat vilka förbättringar som de behöver gå vidare med.

Självvärderingen är första steget i en arbetsprocess för att nå de kvalitetsmål och kvalitetskrav som SLU ställer på sina miljödatahanteringsverksamheter. Målen och kraven är samlade i ett dokument som kallas för kvalitetsguiden*. Den går igenom kvalitetskrav för när man samlar in, tar emot, lagrar och tillhandahåller data, samt olika processer för styrning, planering och dokumentation för datahanteringen.

Mikaela Asplund

Mikaela Asplund är verksamhetsutvecklare vid SLU:s Miljödatastöd. Foto: Ulla Ahlgren, SLU

– Självvärderingarna visar på en stor spridning. Från projekt som skriver på inventeringsblanketter och saknar back-up på sina data, till verksamheter som dokumenterar alla steg i sin datahantering och också tillgängliggör data på webben. Vi brukar säga att verksamheterna har uppnått olika hög datamognad, säger Mikaela Asplund, som jobbar som verksamhetsutvecklare på SLU:s miljödatastöd.

Miljödatastöd är en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys. Den har som uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, stärka samordning och långsiktigt arbeta för att SLU:s miljödata är kvalitetsdeklarerade och tillgängliga. På miljödatastöd arbetar för närvarande Mikaela Asplund, Leif Hallbäcken, Katarina Kyllmar och David Alger.

Kvalitetsnivå ett, två eller tre?

Kvalitetsguiden anger tre olika nivåer för datahanteringskvalitet, där nivå 3 ställer högst krav. Målet är att alla miljöanalysverksamheter åtminstone ska uppfylla kvalitetsnivå 1.
– Nivå 1 innebär att man har dokumenterat sin datahantering avseende personal och teknik, att det finns back-up och rutiner för kvalitetskontroller samt adekvat lagring av data. Det krävs också att man har en webbsida på SLU:s webb där man beskriver sina data, anger en kontaktperson och hur man går tillväga för att få tag på data, säger Mikaela Asplund.

Verksamheterna bestämmer vilken kvalitetsnivå som de vill nå (dvs. 1, 2 eller 3). I vissa fall styrs den av uppdragsgivares krav. När man bestämt kvalitetsnivå görs en bedömning av vilka delar som eventuellt behöver förbättras och man gör en plan för hur man kan jobba vidare med dessa för att nå den nivå man bestämt sig för. Det är här som verksamheterna är i dag.
– Målet är att alla ska vara klara med sina åtgärder till januari 2018. Vi kommer att ha en kontinuerlig dialog med verksamheterna och se hur arbetet flyter på och stödja i åtgärdsarbetet, säger Leif Hallbäcken, som är föreståndare för miljödatastöd.

Leif Hallbäcken, föreståndare för Miljödatastöd. Foto: Viktor Wrange, SLU

Leif Hallbäcken, föreståndare för Miljödatastöd. Foto: Viktor Wrange, SLU

Satsar på personliga möten

Leif Hallbäcken berättar att miljödatastöd satsar mycket på det personliga mötet, på att träffa de som arbetar med miljödata och ge dem råd och stöd på plats. De försöker också sprida goda exempel på hur man arbetar med sin datahantering till exempel via olika seminarier och webbinarier.
– Jag tycker att de möten som vi haft med verksamheterna har känts väldigt positiva. Verksamheterna har en enorm kunskap inom sina områden och ofta handlar det egentligen om att vi påtalar sådant som de redan vet borde göras, men kanske inte har hunnit ta tag i tidigare, säger Leif Hallbäcken.

Vad gäller efterfrågan på miljöanalysdata, framför allt tillgängliggjorda miljöanalysdata, så ökar den både från nationellt och internationellt håll. Under året har SLU också undertecknat en avsiktsförklaring att följa den myndighetsgemensamma strategin för miljödatahantering som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenmyndigheterna tagit fram. Den trycker bland annat på att det ska vara lätt att få tillgång till ”öppna data”.
– Just vad gäller tillhandahållandet av data har SLU en hel del kvar att göra, men vi ser att det kommer nya verktyg, både inom och utanför SLU, som kan göra det enklare med tillgängliggörandet, säger Mikaela Asplund.

Något som kanske kan bli ett av de kommande stegen i den arbetsprocess för miljödatahantering som SLU är mitt uppe i just nu.

*Miljödatastöd har tagit fram kvalitetsguiden på uppdrag av Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar).

Kontakt:

Leif Hallbäcken, 018-67 38 29, 072-522 98 84, leif.hallbacken@slu.se
Mikaela Asplund, 090-786 83 21, mikaela.asplund@slu.se

Läs mer:

Miljödatastöd på medarbetarwebben
Kvalitetsguiden
Miljömål, fortlöpande miljöanalys
Länk till Miljödatastrategin

21 oktober 2016 4
Möjligheter i brandens fotspår

Möjligheter i brandens fotspår

Möjligheter I september för tre år sedan var branden i Västmanland fortfarande inte helt släckt. En person hade omkommit och många hade drabbats, fysiskt, personligt och ekonomiskt, sedan dagen i slutet av juli då en gnista från en skogsmaskin startade den största skogsbranden i Sverige i mannaminne. Nu, några år senare, går det trots allt att summera ihop en hel del positiva effekter av det som till en början inte kunde ses på något annat sätt än en katastrof. Området är numera en unik resurs för forskning och den speciella miljön lockar årligen mängder av turister.
15 september 2017 3
Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Blädning ett bra alternativ för att kombinera bevarande av artmångfald och... https://t.co/hnJeSdL7RB https://t.co/20ce4x6iCN @_SLU via Twitter 2 timmar sedan
Four new Master’s programmes at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU https://t.co/7tuZEEEwMj @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Sparris och tomat i framtidens grönsaksdisk (SLU-studie) https://t.co/KxT9KvU7qk @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
SLU söker hjälp från livsmedelsbranschen. Vilka utmaningar ska de nya... https://t.co/XCbhal9aPA https://t.co/gZvWCsBCjk @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Tonfiskmärkningen avslutad, med riktigt lyckat resultat! Om ett år får vi veta hur... https://t.co/OhrEytvVbf https://t.co/HUMKWdojKN @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya rön om arvsanlag som påverkar hästars gångarter och prestationer. https://t.co/sHLvQD87kQ https://t.co/yFham2BGK9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan