Kvalitetsarbetet för miljödata går vidare

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 21 oktober 2016
I somras blev 75 miljöanalysverksamheter klara med sin självvärdering enligt SLU:s kvalitetsguide för datahantering. De har kartlagt sin datahanteringsprocess och identifierat vilka förbättringar som de behöver gå vidare med.

Självvärderingen är första steget i en arbetsprocess för att nå de kvalitetsmål och kvalitetskrav som SLU ställer på sina miljödatahanteringsverksamheter. Målen och kraven är samlade i ett dokument som kallas för kvalitetsguiden*. Den går igenom kvalitetskrav för när man samlar in, tar emot, lagrar och tillhandahåller data, samt olika processer för styrning, planering och dokumentation för datahanteringen.

Mikaela Asplund

Mikaela Asplund är verksamhetsutvecklare vid SLU:s Miljödatastöd. Foto: Ulla Ahlgren, SLU

– Självvärderingarna visar på en stor spridning. Från projekt som skriver på inventeringsblanketter och saknar back-up på sina data, till verksamheter som dokumenterar alla steg i sin datahantering och också tillgängliggör data på webben. Vi brukar säga att verksamheterna har uppnått olika hög datamognad, säger Mikaela Asplund, som jobbar som verksamhetsutvecklare på SLU:s miljödatastöd.

Miljödatastöd är en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys. Den har som uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, stärka samordning och långsiktigt arbeta för att SLU:s miljödata är kvalitetsdeklarerade och tillgängliga. På miljödatastöd arbetar för närvarande Mikaela Asplund, Leif Hallbäcken, Katarina Kyllmar och David Alger.

Kvalitetsnivå ett, två eller tre?

Kvalitetsguiden anger tre olika nivåer för datahanteringskvalitet, där nivå 3 ställer högst krav. Målet är att alla miljöanalysverksamheter åtminstone ska uppfylla kvalitetsnivå 1.
– Nivå 1 innebär att man har dokumenterat sin datahantering avseende personal och teknik, att det finns back-up och rutiner för kvalitetskontroller samt adekvat lagring av data. Det krävs också att man har en webbsida på SLU:s webb där man beskriver sina data, anger en kontaktperson och hur man går tillväga för att få tag på data, säger Mikaela Asplund.

Verksamheterna bestämmer vilken kvalitetsnivå som de vill nå (dvs. 1, 2 eller 3). I vissa fall styrs den av uppdragsgivares krav. När man bestämt kvalitetsnivå görs en bedömning av vilka delar som eventuellt behöver förbättras och man gör en plan för hur man kan jobba vidare med dessa för att nå den nivå man bestämt sig för. Det är här som verksamheterna är i dag.
– Målet är att alla ska vara klara med sina åtgärder till januari 2018. Vi kommer att ha en kontinuerlig dialog med verksamheterna och se hur arbetet flyter på och stödja i åtgärdsarbetet, säger Leif Hallbäcken, som är föreståndare för miljödatastöd.

Leif Hallbäcken, föreståndare för Miljödatastöd. Foto: Viktor Wrange, SLU

Leif Hallbäcken, föreståndare för Miljödatastöd. Foto: Viktor Wrange, SLU

Satsar på personliga möten

Leif Hallbäcken berättar att miljödatastöd satsar mycket på det personliga mötet, på att träffa de som arbetar med miljödata och ge dem råd och stöd på plats. De försöker också sprida goda exempel på hur man arbetar med sin datahantering till exempel via olika seminarier och webbinarier.
– Jag tycker att de möten som vi haft med verksamheterna har känts väldigt positiva. Verksamheterna har en enorm kunskap inom sina områden och ofta handlar det egentligen om att vi påtalar sådant som de redan vet borde göras, men kanske inte har hunnit ta tag i tidigare, säger Leif Hallbäcken.

Vad gäller efterfrågan på miljöanalysdata, framför allt tillgängliggjorda miljöanalysdata, så ökar den både från nationellt och internationellt håll. Under året har SLU också undertecknat en avsiktsförklaring att följa den myndighetsgemensamma strategin för miljödatahantering som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenmyndigheterna tagit fram. Den trycker bland annat på att det ska vara lätt att få tillgång till ”öppna data”.
– Just vad gäller tillhandahållandet av data har SLU en hel del kvar att göra, men vi ser att det kommer nya verktyg, både inom och utanför SLU, som kan göra det enklare med tillgängliggörandet, säger Mikaela Asplund.

Något som kanske kan bli ett av de kommande stegen i den arbetsprocess för miljödatahantering som SLU är mitt uppe i just nu.

*Miljödatastöd har tagit fram kvalitetsguiden på uppdrag av Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar).

Kontakt:

Leif Hallbäcken, 018-67 38 29, 072-522 98 84, leif.hallbacken@slu.se
Mikaela Asplund, 090-786 83 21, mikaela.asplund@slu.se

Läs mer:

Miljödatastöd på medarbetarwebben
Kvalitetsguiden
Miljömål, fortlöpande miljöanalys
Länk till Miljödatastrategin

21 oktober 2016 4
Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Oväntad vändning i samverkan mellan Holmen Skog och SLU

Vilt Hur påverkas den uppväxande skogen av bete från klövdjur? Det var frågan som Holmen skog hoppades att samarbetet med SLU skulle ge svar på. På en lyckad exkursion till ett älghägn utanför Gideå i Västernorrland visade doktoranden Michelle Nordkvist att samarbetet kan ge svar på hur insekterna påverkas också. – Roligt att vi kan skapa ytor för en viss typ av forskning som sedan leder till ny forskning som vi inte hade förutsett men kan ha nytta av, säger Peter Christoffersson på Holmen Skog.
8 december 2017 7

Twitter

Den nordamerikanska vattenpesten fortsätter att sprida sig norrut och in i skogslänen. En ny avhandling ger en förk… https://t.co/7mX0eotUqa @_SLU via Twitter 10 timmar sedan
RT @stdysustainably: SLU had the honour to host the President of Iceland, Guðni Th. Jóhannesson and the First Lady of Iceland during their… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: The President of Iceland asks how one can make people eat insects. Dr Annsofie Wahlström answers that you either can op… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
RT @SLUUrbanFutures: Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och det svenska kungaparet besöker @_SLU för att höra om SLU:s fyra fra… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett hur den förädlats https://t.co/0j02EnsJ11 https://t.co/76pm6AgCdL @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter.… https://t.co/bsB5eedaBn @_SLU via Twitter 12 dagar sedan