Landskap som nyckel till hållbar utveckling

Text: Catherine Kihlström Publicerad: 3 juni 2019
SLU Landskap är en plattform för samverkan mellan institutioner och andra verksamheter inom landskap vid Ultuna och Alnarp. Det är en av Europas största miljöer inom forskning och undervisning i landskapsarkitektur, vilket rektor Karin Holmgren framhöll vid årets professorsinstallation vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).

SLU Landskap bildades 2014 med ett initialt fokus på att skapa en gemensam kultur och förbättra det interna samarbetet. Nu är plattformen en etablerad förebild för samverkan inom SLU.

Håkan Schroeder, dekan vid LTV-fakulteten, blickar framåt:
– Jag ser stora möjligheter att fortsätta utveckla samarbetet genom SLU Landskap för att verkligen ta tillvara den stora potentialen hos fakulteten inom detta verksamhetsområde.

Fem röster om SLU Landskap

– SLU Landskap gör SLU:s landskapsfält synligt för övriga inom akademi och yrkeskår, både nationellt och internationellt, genom evenemang som SLU Landskapsdagar, webbsidan och en tydlig tillhörighet som kompletterar enheter och institutioner. Lisa Diedrich, Programchef SLU Urban Futures.

– Vi inom doktorandforum tror att SLU Landskap kan utvecklas till en stark plattform för att verkligen lyfta landskapets centrala roll i samhällsutvecklingen – i allt från tekniska, ekologiska och sociala avseenden. Amalia Engström, doktorand vid institutionen för stad och land (SOL) och medgrundare av SLU Landskap doktorandforum.

– SLU Landskap, som idé och som handling, lyfter fram den kvantitativt omfattande forsknings- och utbildningsverksamheten i landskapsarkitektur och andra angränsande ämnen inom hela SLU. SLU Landskap bidrar till att höja SLU-ribban i den akademiska världen och för hållbar samhällsutveckling.  Tiina Sarap, fd dekan vid LTV-fakulteten.

– I tider av klimatförändringar och politiska värdeförskjutningar, är det i högsta grad angeläget att utveckla och kommunicera kunskap och ”best practice” om människans förmåga att i vid bemärkelse hantera landskap baserat på nationella och internationella erfarenheter vid SLU Landskap. Petter Åkerblom, universitetslektor vid SOL.

– SLU Landskap hjälper oss att bilda en enad tillgång gentemot vår omvärld, trots vår geografiska spridning.  Åsa Bensch, universitetsadjunkt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och medgrundare till SLU Landskap lärarforum.

Fakta

Om SLU Landskap

SLU Landskap består av närmare 200 forskare och lärare från institutionen för stad och land (Ultuna), institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (Alnarp), institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (Alnarp), Tankesmedjan Movium (Alnarp) och forskningsplattformen SLU Urban Futures (Ultuna och Alnarp).

Hur främjar SLU Landskap samverkan?

  • Det största arrangemanget är SLU Landskapsdagar som går av stapeln två gånger per år och ger möjlighet för kollegor att träffas och lyssna på internationellt ledande inom landskapsfältet. Programmet består av inbjudna keynoteföreläsare, seminarier, medarbetarinitierade workshops samt presentationer inom olika ämnen relaterade till utbildning och forskning på området.
  • Inom initiativet Call for Ideas (CFI) bjuder SLU Landskap in förslag till gemensamma projekt för att synliggöra landskapsämnet mer inom SLU, bidra till att bygga externa forskningsnätverk samt stärka utbudet av landskapsutbildningar.
  • Två projekt sprungna ur CFI har utvecklats till särskilda forum för doktorander och lärare, där deltagarna ges möjlighet att dela erfarenheter, resurser och öka medvetenheten och öppenheten gentemot den tvärvetenskapliga mångfalden inom landskapsfältet.
  • Läs mer: www.slu.se/landskap

 
3 juni 2019 2

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan