Landskapsarkitektstudenter vann innovationspris
Åsa Holmqvist, Malin Söderström, Jessica Svännel. Foto: Malin Malm

Landskapsarkitektstudenter vann innovationspris

Text: Anette Neldestam Publicerad: 18 september 2015
Industrier och forskningsanläggningar producerar restvärme som kan tas tillvara i större utsträckning än vad man gjort hittills. Restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration) ställde frågan: ”Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30-50 grader C, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?”

Tävlingen lockade både studenter och yrkesverksamma, sammanlagt 13 kreativa förslag som behandlade alltifrån användning av den lågtempererade restvärmen för livsmedelsproduktion till att värma upp busskurer eller hela gårdsmiljöer. Tävlingsjuryn valde slutligen att särskilt lyfta fram fem förslag, som delar på prissumman om sammanlagt 400 000 kr.

Vinnarna i innovationstävlingen presenterades vid en konferens om restvärme som en hållbar resurs för städer och livsmedelsproduktion som ägde rum på SLU i Alnarp, torsdagen den 17 september.

Ett av förslagen kom från tre landskapsarkitektstudenter vid SLU som fick ett delat första pris på 85 000:- i studentklassen. Förslagsställare var Åsa Holmqvist, Malin Söderström och Jessica Svännel.

Låt oss värma dig

Motivering: ”Förslaget presenterar på ett trevligt sätt en bukett av intressanta lösningar på ett och samma tema: restvärme-uppvärmda urbana funktioner för det offentliga rummet som busskurer, cykelräcken, gymredskap, lekplatser, mötesmattor etc.”

–Under utbildningen har man pratat om hållbar energi, men restvärmefrågan var ny för oss. Genom tävlingen har vi närmat oss ett arbetssätt som liknar arbetsmarknadens och det har varit otroligt roligt, berättade Åsa Holmqvist, Malin Söderström och Jessica Svännel, pristagare i studentklassen, som snart är färdiga landskapsarkitekter vid SLU.

 

Fakta

Restvärmekonsortiet

Bakom konferensen och tävlingen står restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), i samarbete med SLU, Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomfördes med stöd av Vinnova.

 

18 september 2015 1

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan