Landskapsingenjörsprogrammet planeras expandera till Ultuna
Foto: Jenny Svennås Gillner

Landskapsingenjörsprogrammet planeras expandera till Ultuna

Text: Anette Neldestam Publicerad: 5 juni 2018
Ett omfattande arbete har påbörjats för att uppnå visionen om fördubblat antal SLU-studenter till år 2027. Utbildningsnämnden (UN) har fördelat strategiska utvecklingsmedel för utvecklingsarbete.

Först ut för fortsatt beredning och beslut inför höstterminen 2019 är inrätta masterprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management, 120 hp, med studieort Umeå och Landskapsingenjörsprogram, 180 hp, med studieort Uppsala (finns sedan flera år på studieort Alnarp). Här berättar vi mer om landskapsingenjörsprogrammet.

En utredning, ”Expansion av landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna”, vad gäller att starta ett Landskapsingenjörsprogram även i Ultuna har gjorts av Johan Östberg, forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

God arbetsmarknad att vänta

Johan har genom enkät vänt sig till arbetsmarknaden, det vill säga bostadsföretag, kommuner, konsult-, skötsel- och anläggningsföretag samt kyrkogårdsförvaltningar och här framkommer det att det finns ett stort behov av landskapsingenjörer. I snitt är det från 14% och upp till 49% av de som svarade på enkäten som behöver nyanställa landskapsingenjörer de kommande fem åren. Om enkätundersökningen är representativ för hela branschen kan det betyda att totalt anställningsbehov på 159 personer per år de närmaste fem åren.

Många landskapsingenjörer väljer idag att stanna i södra Sverige efter examen samtidigt som det upplevs finnas en brist i Mellansverige, ett dilemma som kunnat ses under många år. Idag finns 50 platser på programmet.

Påverkan på utbildningen i Alnarp och i Ultuna

Nära 75% av nuvarande studenterna vid landskapsingenjörsprogrammet har i en enkät svarat att att de hade läst i Alnarp även om utbildningen fanns i Ultuna. De sökande till programmet idag kommer främst från södra Sverige, varav 35% från Malmö och Lund och ytterst få sökande kommer från norra delar av Sverige. En programstart även i Ultuna kan komma att innebära en ökad medvetenhet kring programmet och detta skulle i sin tur kunna leda till fler sökande till båda orterna och dessutom locka fler sökande från norra och mellersta delarna av Sverige.

Landskapsarkitektstudenterna i Uppsala är positiva till att programmet även startar i Uppsala då det ger dem möjlighet att möta sina framtida kolleger redan under utbildningen och att yrkesrollerna kan komma att bättre definieras.

Lokaler och lärare

Det som återstår under hösten är att se över behovet av lärare med kompetens bland annat inom markbyggnad, projektering, skötsel och byggande i Ultuna och det bör också finnas en studierektor på plats. Det kan också komma att ske ett ökat utbyte av lärare och att det blir fler valbara kurser för ökad specialisering, då kurser kommer att kunna ges på två orter.
Det behövs även en översyn över över allt från lokalbehov, datorsalar, plats i matsalar och till tillgång till skåp.

Under hösten kommer allt att klarna och vi kommer att få veta om ett landskapsingenjörsprogram kan starta även i Uppsala till hösten 2019!

Fakta

Rapporten

Läs den fullständiga rapporten här.

Fakta

Fortsatt beredning och beslut inför HT 2019

- Styrelsen informeras om UN:s preliminära förslag 14-15 juni
- Fakultets- och programnämnderna lämnar yttranden senast den 31 augusti
- UN tar slutgiltig ställning till programutbudet den 13 september
- Styrelsen förväntas fastställa programutbudet för höstterminen 2019 den 27 september
- UN beslutar om utbildningsplaner under hösten 2018

 

5 juni 2018 3

Twitter

RT @SLUFutureFood: Hör @Elin_Roos_SE ge 3 konkreta råd och förklara hur klimatmålen kan nås utan att behöva drabba svenska köttproducenter.… @_SLU via Twitter 4 timmar sedan
Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald https://t.co/BPpvFhBBB8 https://t.co/Sxgd9FS34k @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Följ @SLUFutureFood som liverapporterar från #livsmedelsforum https://t.co/1qdS9Mq32P @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Emåns museum fick naturvägledarpris https://t.co/xjoqV6gSJM https://t.co/gs5VXu0M0M @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @_Bondesson: Branschen och akademin är solklara kompisar ??? @LRFSverige & @_SLU https://t.co/RmqfikNNjm @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @sgraslun: Connecting forest, science and people ????? - the large ?@IUFRO? world forest congress will be hosted by @_SLU &Sweden inSto… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan