Lina – doktorand och företagare samtidigt
Lina Ahlbäck Widenfalk i fält. Foto: Lisa Sandberg

Lina – doktorand och företagare samtidigt

Text: Mikael Jansson Publicerad: 10 april 2017
Kan man ägna sig åt doktorandstudier och samtidigt driva ett företag (och dessutom under den resans gång också bli förälder två gånger)? Jodå, det går, med planering och en stöttande omgivning. Lina Ahlbäck Widenfalk, nybliven doktor på Ekologi och en av ägarna till konsultföretaget Greensway har visat det.

– Jag började doktorandstudierna 2010, innan hade jag varit osäker på om jag verkligen ville bli forskare, säger Lina. En bit in i studierna kände jag också att jag nog inte ville fortsätta med en karriär inom akademien.

Hon utnyttjade möjligheten till coachsamtal via SLU:s personalavdelning och kom då fram till att, jo, utbildningen var ändå betydelsefull för vad hon ville göra sedan.

Hennes man Olof Widenfalk jobbade då på Skogforsk, men paret bestämde sig för att starta eget företag. Men det innebar också ett pusslande med föräldraledighet, tjänstledigheter, studier och arbete om vartannat under en ganska lång period, medger Lina.

Hoppstjärtar

Lina disputerade i februari i år på ämnet artdiversitetsmönster hos hoppstjärtar, små varelser som hon innan forskarstudierna knappt hade hört talas om. Hoppstjärtar är en ordning inom sexfotingar som omfattar i runda tal 8 000 kända arter, av vilka sådär 400 finns i Sverige. De flesta är små, mycket små – bara någon millimeter stora.

– Jag studerade hoppstjärtar eftersom de är bra modelldjur för att se artdiversitetsmönster, berättar Lina. De är bra när man vill se vilka faktorer som påverkar artdiversitet. Men det var också spännande att zooma in i en fascinerande värld. Artskillnaderna är stora – en del är små blinda, vita varelser som lever i mörker, andra är ganska sociala och har till och med små parningsdanser. Och alla är de viktiga för näringsomsättningen.

Hon har fortfarande kvar en halvtidstjänst på Ekologi för att kunna avrunda sin doktorandtjänst, men efter sommaren ska det bli heltid i företaget.

Ekologikonsulter

Foto: Caroline Greiser

Greensway AB är i dag ett ekologikonsultföretag med kontor i Green Innovation Park på Ultunaområdet. Man har för närvarande sex anställda plus en handfull säsongsanställda, eftersom mycket av fältarbetet behöver utföras under den snöfria delen av året. Verksamheten innefattar bland annat natur- och artinventeringar och åtgärdsplaner, men även större utredningar och olika typer av ekologiska analyser samt utbildningar inom området. Bland kunderna finns både skogsbolag och byggföretag liksom olika myndigheter, till exempel Trafikverket.

Men forskarlusten finns också kvar, även om Lina redan tidigt kände att forskarkarriären inte var för henne, så söker Greensway även forskningsmedel för mer renodlade forskningsprojekt.

– Idén med företaget är att finnas i skärningen mellan forskning och praktiskt arbete kring naturvårds- och ekologiska frågor. Det var den biten jag inte tyckte att jag kunde hitta på arbetsmarknaden och det var därför vi ville starta eget från början. Förutom att söka egna forskningsmedel försöker vi se till att förankra alla tillämpade projekt vi gör i den senaste forskningen på området och har även ett nära samarbete med eller kunder bland forskare vid SLU, Uppsala och Stockholms universitet. Målet är ju ändå detsamma, säger Lina, att få utveckla naturvård.

Alltid naturintresserad

Lina är Uppsalabo från början och har alltid haft ett naturintresse, men hade inga tankar på att bli företagare. Men någon form av yrkeskarriär med naturanknytning ingick ändå i framtidsplanerna.

– Jag vill ju jobba utifrån mina egna idéer och värderingar men det finns inte så många arbetsgivare att välja på, så då är egenföretagande en lösning. Även som forskare måste man ju ägna mycket tid åt att jaga pengar, men här kan jag ha en annan frihet att söka medel för det jag brinner för, menar Lina.

Att jobba tillsammans med maken Olof både i arbete och på fritid fungerar bra, tycker Lina.

– Ibland kan det vara bättre att kunna diskutera de jobbiga frågorna hemma, sådant som rör pengar, personal och annat i företaget, säger Lina Ahlbäck Widenfalk.

 

10 april 2017 5
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan