Livet i en dammsugarpåse
Gulaim Seisenbaeva analyserade innehållet från dammsugarpåsar från sju städer runt om i världen. Foto: Li Gessbo, SLU.

Livet i en dammsugarpåse

Text: Li Gessbo Publicerad: 23 oktober 2014
Gulaim Seisenbaeva fick ett annorlunda uppdrag från företaget Electrolux: undersök innehållet i dammsugarpåsar och -filter från hushåll i olika delar av världen. Vad kan fynden berätta om dem som bor där?

Smuts- och skräpanalys

Gulaim Seisenbaeva forskar vid institutionen för kemi och bioteknologi. Hon fick i uppgift att analysera innehållet från dammsugarpåsar och -filter från två hushåll från vardera sju städer runt om i världen, från Los Angeles, Sao Paolo, Stockholm, Paris, Singapore, Seoul och Taipei. Framför allt skulle hon analysera det oorganiska innehållet, men alla fynd registrerades.

För att göra analysen använde Gulaim ESEM (miljö-svepelektronmikroskopi) försedd med EDS (Energy Dispersion Spectroscopy), som visar struktur, sammansättning och storlek på partiklarna och av vilka ämnen de består. Med ESEM kan man se t.ex. bakterier, svampsporer, trästrukturer och hur insekter ser ut i hög förstoring. Instrumentet hjälper till att visualisera processer i biologiska prov och i markprover och inhandlades med stöd från NJ-fakulteten.

– Analyserna avslöjar ganska mycket om dem som bor i hushållen, det är spännande som en brottsplatsundersökning, säger Gulaim.

Visa din dammsugarpåse och jag kan säga vem du är

Spackel med vit färg (titanvitt). Foto: Gulaim Seisenbaeva, SLU.

Spackel med färg (titanvitt).

Gipskristaller med sand. Foto: Gulaim Seisenbaeva, SLU.

Gipskristaller och sand.

Rost. Foto: Gulaim Seisenbaeva, SLU.

Rost.

Giftig gammal färg; blyvitt. Foto: Gulaim Seisenbaeva, SLU.

Gammal giftig färg; blyvitt.

Tygfibrer och dammpartiklar. Foto: Gulaim Seisenbaeva, SLU.

Tygfibrer och damm.

– Innehållet i dammsugarpåsen kan berätta var du bor, vad du jobbar med, vad du har för hobbys, vad du äter, om du har barn eller husdjur – och hur ofta och noga du städar, säger Gulaim.

Hon berättar att i Sverige lever vi relativt rent, Stockholm är en ganska liten och ren ”världsstad”. Även provet från Singapore var överraskande rent, men där var orsaken en hushållerska som städade och våttorkade i bostaden varje dag.

– Dammsugarinnehållet från Los Angeles var däremot väldigt smutsigt, illaluktande och innehöll mycket hår, säger Gulaim.
Det kunde förklaras med att hushållet har tre hundar och närmare 20 rum, som bara städas en gång i månaden.

Paris-provets analys kunde avslöja att paret i bostaden spelar tennis (gruset!). Och generellt kan man se att från hushåll utan djur innehåller smutsen nästan inga bakterier och där det finns barn hamnar småsaker, som pärlor, i dammsugarpåsen.

Är smutsen skadlig?

Efter att ha gjort analyserna av smutsen vi lämnar efter oss i hemmen har Gulaim blivit lite mer noggrann: hon tar inte in smutsiga skor och hon använder flytande tvättmedel.
– Tvättmedel i pulverform dammar och sprids i bostaden och det är nog inte så hälsosamt, säger hon.

Vissa ämnen kan vara skadliga, men det är framför allt mängden av olika ämnen som kan bli ohälsosam. Och boten mot det är förstås att städa: dammsuga, våttorka, vädra. Och dra inte in mer än nödvändigt: ta av smutsiga skor och ha rejäla hallmattor som fångar upp skräp.

Mikroskopbilderna är fotograferade av Gulaim Seisenbaeva.

Läs mer

Om The Invironment Project hos Electrolux

Dust Art, från Electrolux

Fakta

Om Gulaim Seisenbaeva

Gulaim Seisenbaeva är forskare vid institutionen för kemi och bioteknologi. Hon disputerade i kemi (kärnkemi) i Moskva 1989 och kom till SLU 1999 efter en post doc vid Stockholms universitet: först som gästforskare till institutionen för kemi samt institutionen för energi och teknik. Just nu arbetar hon i två forskningsprojekt:

Summary in English

Life in a vacuum cleaner bag

Gulaim Seisenbaeva was given an unusual task by company Electrolux: investigate the contents of vacuum cleaner bags and filters from households around the world. What can the findings tell us about the people who live in these homes?

Dirt and dust analysis

Gulaim Seisenbaeva is a researcher at the Department of Chemistry and Biotechnology. She was given the task of analysing the contents of vacuum cleaner bags and filters from two different households in seven different cities around the world – Los Angeles, Sao Paolo, Stockholm, Paris, Singapore, Seoul and Taipei. She focused on inorganic content, but everything she found was recorded.

Your vacuum cleaner bags reveals the real you

– The content of your vacuum cleaner bag can tell me where you live, what you do for a living, which your hobbies are, what you eat, if you have children or pets. And, of course, how often and how well you clean your house, says Gulaim.

She reveals that Sweden is a fairly clean country, Stockholm a small and clean “big city”. The samples from Singapore were also surprisingly clean, but the reason for this was a maid who cleaned and mopped every day.
– The samples from Los Angeles however were really filthy, they were smelly and contained a lot of hair, explains Gulaim. There was a reason for this too – a household with three dogs and close to 20 rooms that were only cleaned once a month.

Is dirt harmful?

Some substances may be harmful, but above all it is the combined amount of different substances that can be unhealthy. Fortunately, you can protect yourself against this – by regularly vacuuming, mopping and airing your home!

 

23 oktober 2014 23

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan