Livsviktigt – ett projekt som ska stärka livsmedelsindustrin i Västra Götaland
Anna-Karin Hallgren kommer att leda projektet Livsviktigt. Foto: Vanja Sandgren

Livsviktigt – ett projekt som ska stärka livsmedelsindustrin i Västra Götaland

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 13 mars 2014
Nu satsas det på livsmedelsindustrin i Västra Götaland. 1, 7 miljoner kronor under tre år ska göra företagen mer konkurrenskraftiga och attraktiva för ny arbetskraft. Centrum för utbildningsinsatserna blir Meny på SLU i Skara.

Det är Skara kommun som tagit initiativet och Västra Götalandsregionen som satsar pengarna på projektet Livsviktigt, ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt. Till grund för projektet ligger en förundersökning som Skara kommuns näringslivschef Anna Sundbom lät göra. Den visade att majoriteten av deltagande företag upplevde det som ett problem med att man å ena sidan har låg personalomsättning och å andra sidan saknar kompetens inom vissa specialområden. Det fanns också ett visst motstånd till att utveckla den personal som redan finns i företaget.

Lära ledarna

Erfarenhet och forskning visar på hur organisationer som har en ledning med akademisk bakgrund eller erfarenhet från andra industriella inriktningar, tenderar att se större möjlighet i den personal man har och arbetar strukturerat med att höja kompetensen på den personalstyrka som redan finns på plats. Därför börjar Livsviktigt med att stärka och höja kompetensen hos ledarna och för att de ska få stöd av varandra kommer ett VD-nätverk att bildas.

– Vi kommer att inleda med att ge företagsledarna en processledarutbildning, för att ge verktygen för att skapa delaktighet och processledning på arbetsplatserna. Andra och tredje året riktar vi oss mot alla anställda med ett smörgåsbord av de utbildningar som Meny redan har, berättar Anna-Karin Hallgren, som blir projektledare.

– Varje år kommer vi dessutom att ge inspirationsseminarium kring olika ämnen. Det kan vara tillväxt, hållbar produktion och jämställdhet. Vi kommer naturligtvis att höra med deltagarna vilka ämnen som känns viktiga för dem.

Meny har flera verktyg att arbeta med, webbaserade kurser, cirklar, mentorskap och i det här projektet kommer flera av dem att användas.

– Menys närhet både till forskningen och näringslivet blir en tillgång i projektet och det är glädjande att Skara kommun tagit initiativ till den här satsningen, säger Margareta Stigson, programchef Meny.

Fakta

Meny

Meny arbetar med kompetensutveckling sedan 13 år och har ett väl upparbetat nätverk över hela landet. Meny har utvecklats av SLU, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Lunds universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar). Idag tillhör Meny Sekretariatet för uppdragsutbildning vid SLU, där Margareta Stigson är verksamhetsledare. Hon är också platschef på SLU i Skara.
13 mars 2014 3
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan