LTV slipar handlingsplan för att nå strategiska mål

Text: Anette Neldestam Publicerad: 24 september 2014
Den 25 augusti på LTV-fakultetens fakultetsdag gick startskottet för processen att ta fram en handlingsplan för att nå verksamhetens strategiska mål.

fakdagloftetltn
Processen delas in i olika steg. Just nu, fram till den 3 oktober, är vi inne i en förslagsfas. Häften har delats ut till alla institutioner och enheter där man kan skriva in förslag. Många enheter har också arrangerat miniworkshops för att i brainstorming plocka fram goda idéer. Förslag kan också lämnas direkt på projektwebbplatsen där även alla dokument och tidsplaner finns samlade.

– Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det finns ingen som vet mer om arbetssituationen ute i verksamheten än medarbetarna. Med utgångspunkt i målen och aktiviteterna i strategin är tanken att medarbetarna delar med sig av de tankar och idéer de har om vad vi kan göra inom LTV för att nå större framgång. Förhoppningen är att alla medarbetare ska bidra med minst en idé, berättar dekanerna Håkan Schroeder och Eva Johansson.

Processen går vidare i steg 2, prioriteringsfasen. I steg 2 diskuteras först förslagen i dekanrådet för att sedan i en större grupp, med fakultetsnämndens ledamöter samt adjungerade, prefekter och stf prefekter samlas vid ett möte för att diskutera, analysera och prioritera bland inkomna förslag.

I steg 3 hamnar vi i beslutsfasen. Förslag till beslut om strategisk handlingsplan diskuteras i fakultetsnämnden i början av november och före det slutgiltliga beslutet om den strategiska handlingsplanen den 10 december kommer även en sista avstämning att göras i LTV:s ledningsgrupp.

Nästa år börjar steg 4, implementeringen, som sträcker sig under åren 2015-2016. Detta innebär att aktiviteterna i handlingsplanen utförs av ansvariga

Planen uppdateras i slutet av 2015 och hela processen utvärderas i steg 5 under slutet av 2016.

Projektledare för arbetet är fakultetshandläggare Ida Andersson som driver processen med största kunnighet och säker hand. Har du några frågor eller vill veta mer? Ta kontakt med Ida. Tel 040-41 55 47, eller ida.andersson@slu.se.

Bilder från fakultetsdagen

 

24 september 2014 1

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan