LTV slipar handlingsplan för att nå strategiska mål

Text: Anette Neldestam Publicerad: 24 september 2014
Den 25 augusti på LTV-fakultetens fakultetsdag gick startskottet för processen att ta fram en handlingsplan för att nå verksamhetens strategiska mål.

fakdagloftetltn
Processen delas in i olika steg. Just nu, fram till den 3 oktober, är vi inne i en förslagsfas. Häften har delats ut till alla institutioner och enheter där man kan skriva in förslag. Många enheter har också arrangerat miniworkshops för att i brainstorming plocka fram goda idéer. Förslag kan också lämnas direkt på projektwebbplatsen där även alla dokument och tidsplaner finns samlade.

– Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det finns ingen som vet mer om arbetssituationen ute i verksamheten än medarbetarna. Med utgångspunkt i målen och aktiviteterna i strategin är tanken att medarbetarna delar med sig av de tankar och idéer de har om vad vi kan göra inom LTV för att nå större framgång. Förhoppningen är att alla medarbetare ska bidra med minst en idé, berättar dekanerna Håkan Schroeder och Eva Johansson.

Processen går vidare i steg 2, prioriteringsfasen. I steg 2 diskuteras först förslagen i dekanrådet för att sedan i en större grupp, med fakultetsnämndens ledamöter samt adjungerade, prefekter och stf prefekter samlas vid ett möte för att diskutera, analysera och prioritera bland inkomna förslag.

I steg 3 hamnar vi i beslutsfasen. Förslag till beslut om strategisk handlingsplan diskuteras i fakultetsnämnden i början av november och före det slutgiltliga beslutet om den strategiska handlingsplanen den 10 december kommer även en sista avstämning att göras i LTV:s ledningsgrupp.

Nästa år börjar steg 4, implementeringen, som sträcker sig under åren 2015-2016. Detta innebär att aktiviteterna i handlingsplanen utförs av ansvariga

Planen uppdateras i slutet av 2015 och hela processen utvärderas i steg 5 under slutet av 2016.

Projektledare för arbetet är fakultetshandläggare Ida Andersson som driver processen med största kunnighet och säker hand. Har du några frågor eller vill veta mer? Ta kontakt med Ida. Tel 040-41 55 47, eller ida.andersson@slu.se.

Bilder från fakultetsdagen

 

24 september 2014 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 13 dagar sedan