LTV slipar handlingsplan för att nå strategiska mål

Text: Anette Neldestam Publicerad: 24 september 2014
Den 25 augusti på LTV-fakultetens fakultetsdag gick startskottet för processen att ta fram en handlingsplan för att nå verksamhetens strategiska mål.

fakdagloftetltn
Processen delas in i olika steg. Just nu, fram till den 3 oktober, är vi inne i en förslagsfas. Häften har delats ut till alla institutioner och enheter där man kan skriva in förslag. Många enheter har också arrangerat miniworkshops för att i brainstorming plocka fram goda idéer. Förslag kan också lämnas direkt på projektwebbplatsen där även alla dokument och tidsplaner finns samlade.

– Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det finns ingen som vet mer om arbetssituationen ute i verksamheten än medarbetarna. Med utgångspunkt i målen och aktiviteterna i strategin är tanken att medarbetarna delar med sig av de tankar och idéer de har om vad vi kan göra inom LTV för att nå större framgång. Förhoppningen är att alla medarbetare ska bidra med minst en idé, berättar dekanerna Håkan Schroeder och Eva Johansson.

Processen går vidare i steg 2, prioriteringsfasen. I steg 2 diskuteras först förslagen i dekanrådet för att sedan i en större grupp, med fakultetsnämndens ledamöter samt adjungerade, prefekter och stf prefekter samlas vid ett möte för att diskutera, analysera och prioritera bland inkomna förslag.

I steg 3 hamnar vi i beslutsfasen. Förslag till beslut om strategisk handlingsplan diskuteras i fakultetsnämnden i början av november och före det slutgiltliga beslutet om den strategiska handlingsplanen den 10 december kommer även en sista avstämning att göras i LTV:s ledningsgrupp.

Nästa år börjar steg 4, implementeringen, som sträcker sig under åren 2015-2016. Detta innebär att aktiviteterna i handlingsplanen utförs av ansvariga

Planen uppdateras i slutet av 2015 och hela processen utvärderas i steg 5 under slutet av 2016.

Projektledare för arbetet är fakultetshandläggare Ida Andersson som driver processen med största kunnighet och säker hand. Har du några frågor eller vill veta mer? Ta kontakt med Ida. Tel 040-41 55 47, eller ida.andersson@slu.se.

Bilder från fakultetsdagen

 

24 september 2014 1
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan