Masstestning på campus Umeå

Text: Olof Bergvall Publicerad: 16 september 2020
Vad händer med spridningen av covid-19-viruset när verksamheter börjar återgå till ett tillstånd som liknar det som var innan de stora nedstängningarna? Sveriges hittills största undersökning av förekomst av covid-19 håller just nu på att avslutas. I en unik undersökning som pågått de två senaste veckorna har studenter och anställda på SLU och Umeå universitet deltagit genom att lämna in självtester.

Folkhälsomyndigheten gav Region Västerbotten och Umeå universitet i uppdrag att under två veckor i september genomföra en prevalensundersökning för covid-19 i syfte att undersöka och följa vad som händer med smittspridningen i samhället under en pandemi när till exempel ett campus öppnar upp igen. Eftersom SLU i Umeå delar campus med Umeå universitet var det naturligt att undersökningen också skulle inkludera studenter och personal vid SLU. För att delta i undersökningen krävdes att en hade svenskt personnummer, vilket tyvärr kan ha exkluderat ganska många personer, särskilt inresande studenter.

Inför testningarna skapades en mindre arbetsgrupp vi SLU i Umeå bestående av dekan, fakultetsdirektör, utbildningsledare, HR-specialist och kommunikatör. Gruppen bedömde att det skulle finnas cirka 575 anställda och 275 studenter vid SLU i Umeå de första veckorna i september. Av dessa hade närmare 350 av de anställda och 150 av studenterna testat sig efter första provomgången, en mycket hög uppslutning alltså.

Självtest

Efter att deltagaren hade registrerat sig och svarat på enkätfrågor, lämnades prov-kiten ut av Försvarsmakten på tre olika ställen på campus. Det befarades att det skulle kunna uppstå trängsel, men de farhågorna kom på skam.

Själva provtagningen kunde sen genomföras på arbetsplatsen eller i hemmet. Efter att provet registrerats och lämnats in var väntetiden på provsvar upp till 72 timmar, men det gick i de allra flesta fall mycket snabbare än så.

Få upptäckta fall

Den första veckan testades drygt 8 000 personer. Två testade positivt. Efter andra testomgången hade 16 000 personer testats. Av alla dessa tester har hittills endast 6 fall av aktiv covid-19-infektion upptäckts.

En stor andel av de testade var födda 1990 eller senare, en åldersgrupp som i andra länder pekats ut som en grupp med hög smittspridning. Projektledaren, hygienöverläkare Anders Johansson, konstaterade att masstestningen vid campus Umeå inte gav stöd för det.

– Det ser bra ut. Det verkar stödja att det inte finns risk för en ökning av smittspridningen när man öppnar campus, sade Anders Johansson i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

De slutgiltiga siffrorna presenteras inom kort av Folkhälsomyndigheten och vi uppdaterar denna artikel när de är tillgängliga.

Fakta

Om undersökningen

Projektet kallades Proaktiv testning för covid-19 vid Campus Umeå och ingick i ett nationellt uppdrag om prevalensundersökningar av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har vid flera tillfällen under pandemin gett olika parter i uppdrag att utföra olika prevalensundersökningar av covid-19. Undersökningen i Umeå var den hittills största som gjorts i Sverige och också en möjlighet att testa personer som kommer från olika delar av Sverige i en och samma undersökning. Det hade också varit relativt liten smittspridning i Västerbotten vilket gjorde det extra intressant att utföra undersökningen här. Det var också första gången en covidundersökning gjordes vid universitet.

 

16 september 2020 1
Ny led-belysning i Lövstaladugården

Ny led-belysning i Lövstaladugården

Varde ljus Försämrad arbetsmiljö och höga underhållskostnader är några av orsakerna till att lysrörsbelysningen nu byts ut till led-belysning i koladugården på Lövsta forskningscentrum. Installationen blir klar i början av november. Led-belysning har lägre energiåtgång och längre brinntid jämfört med lysrör. Korna tycker om ljus men vill ha mörkare på natten för att trivas och få en bra produktion. Det visar SLU:s egen forskning.
26 oktober 2020 1

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 2 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 2 månad sedan