Matilda har en reko räka
Glada miner vid invigningen av Vegafish anläggning i Uppsala. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Matilda har en reko räka

Text: Mikael Jansson Publicerad: 13 mars 2015
Nyligen invigdes högtidligen företaget Vegafishs räkodlingsanläggning i Uppsala, i närvaro av bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och landshövding Peter Egardt. VD Matilda Olstorpe utvecklar tillsammans med SLU: s professor i akvakultur, Anders Kiessling, deras gemensamma koncept för miljövänlig odling av jätteräka.
Tigerräka. Foto: iStockphoto

                                    Tigerräka. Foto: iStockphoto

Och hennes tropiska jätteräkor odlas i en miljö som är små ekosystem, enligt den så kallade bioflockmetoden, där räkorna lever i vattentankar tillsammans med ”flockar” av mikroorganismer, räkornas avföring och foderrester och som fungerar både som foderproducenter och som reningsverk.

Matilda Olstorpe själv konstaterade att detta är nästa generation av akvakultur, även om själva metoden har sina rötter 5000 år bakåt i tiden.

Hållbart vattenbruk

Matilda Olstorpe, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Matilda Olstorpe, SLU.
Foto: Jenny Svennås-Gillner

För att göra vattenbruket mer hållbart försöker hon och andra SLU-forskare ta fram foder som innehåller mindre fiskprotein än dagens foder. En mycket intressant foderråvara är proteinrika mikroorganismer som föds upp på olika restprodukter, t ex från tillverkning av pappersmassa eller livsmedel. Sådant mikrobiellt protein kan antingen tillverkas i särskilda foderfabriker eller direkt i dammar eller tankar där fisk eller skaldjur odlas.

Matilda Olstorpe är i dag VD på deltid för bolaget Vegafish, som har stöd från bland annat Europeiska fiskerifonden, Uppsala kommun och SLU.

– Målet är att vår jätteräka ska kunna klassas som ekologisk. I dag använder vi främst melass som energisubstrat och en del proteinfoder som är miljöcertifierat (ASC). Vi hoppas nu att den foderutprovning som görs vid SLU ska ge oss fler bra inhemska proteinkällor, säger Matilda Olstorpe.

Några räkor syntes dock inte till på invigningsdagen; av smittoriskskäl (för räkornas del) fick besökarna nöja sig med att se odlingsbassängerna – men till sommaren ska de första jätteräkorna genom livsmedelsföretaget Findus försorg hamna på krogtallrikar.  Idag odlas jätteräka av arten vannamei, men i framtiden vill man också odla tigerräka.

Export och tillväxt

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU 

SLU:s vicerektor Johan Schnürer (mikrobiolog precis som Olstorpe) såg i sitt tal att anläggningen också kan utgöra en möjlighet för SLU:s studenter och forskare inte bara inom akvakultur utan även andra områden.

Landshövdingen såg framför sig en möjlig framtida exportsuccé, och närde även hoppet om att få servera lokalproducerade räkor på slottsmiddagarna.

Även landsbygdsministern såg i sitt tal akvakulturens möjligheter att erbjuda tillväxt och sysselsättning, inte minst på landsbygden, och pekade på Vegafish som ett bra exempel på en tillämpad forskning som han vill se mer av.

Summary in English

Matilda´s prawn farm

Recently, Vegafish´s prawn farm opened in Uppsala, in the presence of, among other Minister of Rural Affairs Sven-Erik Bucht and Governor Peter Egardt. Company CEO is SLU researcher Matilda Olstorpe.

– There is a market in Sweden for an environmentally-friendly farmed prawn, which cannot be linked to devastated mangroves or eutrophic emissions”, she says.

Her tiger prawns grow in a “small ecosystem”, according to the bioflock method, where the prawn live in water tanks along with "flocks" of microorganisms, shrimp feces and feed residues and that works both as feed producers and treatment plants.

–The goal is to have our prawn classified as organic. Today we mainly use molasses as energy substrates and some protein feed that is environmentally certified (ASC). We now hope that the feed testing being done at SLU will give us more good domestic sources of protein”, says Matilda Olstorpe.

 

13 mars 2015 7

Twitter

RT @SLUmiljoanalys: Hur firar du den biologiska mångfalden? Några tips från #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/L… @_SLU via Twitter 11 timmar sedan
Magrare foder till dikor på stall: Ensilerad rörflen gav lovande resultat. https://t.co/qVavU4Sf6o https://t.co/y5tCo3IsiG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning, enligt en studie som också tyder på att framtida klimateffek… https://t.co/4iDhVp2Lp6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Den 29 maj inviger RISE testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Vi hoppas att du vill vara med. Testbädden ä… https://t.co/Yg9NprHgQy @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 24 maj. Om teknik och planering för framtidens skogsskötsel, och om läkemedels… https://t.co/8XgjKQRvJq @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Var med och fira den biologiska mångfalden! Här tipsar #SLU om aktuell kunskap, verktyg och aktiviteter https://t.co/Lp… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan