Med ett brinnande intresse för skalbaggar – nu lägger Åke Lindelöw SLU-kepsen på hyllan 
SLU-entomologen Åke Lindelöw har alltid brunnit för ämnet entomologi och insekter, framför allt skogens insekter. Foto: Boris Hrasovec

Med ett brinnande intresse för skalbaggar – nu lägger Åke Lindelöw SLU-kepsen på hyllan 

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 12 mars 2019
En aspvedbock som landar på en axel – så kan ett livslångt intresse för insekter starta. För Åke Lindelöw hände det en solig sommardag i Stockholms skärgård år 1962. Aspvedbocken, som landade på Åkes mammas axel när de ankrat vid en ö, ledde till att resten av sommaren ägnades åt ett intensivt skalbaggesamlande.

Intresset kom sedan att explodera under jägmästarutbildningen, då Åke Lindelöw träffade SLU-entomologen Bengt Enström.

– Det blev rena gnistblandningen när vi träffades! Är det någon som jag har att tacka för all min kunskap om insekter, så är det Bengt. Jag fick vara med på Bengts kurser i faunavård för skogsbruket och vi var mycket ute i skog och mark. Han lärde mig allt om växter, djur och geografi, vi jämförde insektssamlingar och bytte baggar med varandra, berättar Åke.
Åke skrattar lite när han tänker tillbaka på sin tid som SLU-student och den Sverigeresa som jägmästarstudenterna gjorde.

– Jag var nog lite av en odräglig student, som mest ägnade mig åt att samla baggar. Men en fördel med min hobby är att jag lärde mig väldigt mycket om skogens insekter, vilket jag haft nytta av i arbetet.

Längtade tillbaka till insekterna

Efter avslutad jägmästarutbildning arbetade Åke under ett par år som lärare på en skogsbruksskola, men han längtade snart tillbaka till insekterna och till SLU. Det här var i slutet av 1970-talet, då stubbrytning för massaved dragit igång på allvar. En högaktuell fråga då var hur stubbrytningen skulle påverka förekomsten av snytbagge.

– Något man testade mycket var att använda dofter mot skadeinsekter, berättar Åke. Jag kom in som forskningsassistent på institutionen för entomologi och fick vara med vid många fältexperiment. Sedan blev jag doktorand och disputerade år 1992. Några år senare blev jag docent.

Blev SLU:s fjärde fältentomolog

När tjänsten som fältentomolog blev ledig år 1990 sökte Åke tjänsten och fick den. Han blev då SLU:s fjärde fältentomolog. Åke fortsatte i Bengts uppdragna fältentomologispår, som innebar ett öppet förhållningssätt till allmänheten och en bred samverkan med samhället. En viktig del i arbetet har varit att svara på frågor om skogsinsekter, undervisa på kurser på alla nivåer och fungera som expert åt Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

– Jag har haft fördelen att andra har efterfrågat min kunskap och varit intresserade av det som jag har att säga. Jag har fått uppskattning av alla: från småbarn till yrkesverksamma.
I arbetet har det också ingått att ha en bred kunskap om skogsinsekter, att följa forskningsfronten, att diskutera nya rön och frågeställningar med institutionens forskare och att revidera kunskap utifrån nya resultat.

– Jag har haft ett fantastiskt arbete och har trivts utomordentligt bra! Det jag har trivts så bra med är arbetets frihet. Jag har inte behövt lyfta ett finger för att starta aktiviteter utan har hela tiden fått frågor: vill du vara med i den här kursen, i det här faunaprojektet om granbarkborrar, i den här guidningen? När jag har varit ute och representerat SLU har jag alltid varit noggrann med att ha SLU-kepsen på mig.

Stormen Gudrun – ett eldprov

Men några eldprov har Åke också fått uppleva. Det största eldprovet kom i efterdyningarna av stormen Gudrun. Då besökte Åke stormområdet och var med på flera möten med många skogsägare. Och de var upprörda. Granbarkborrar åt upp deras skog.

– Där fick jag se till att balansera min egen syn på saken. Jag blir ju entusiastisk, det finns många spännande aspekter på kräket! Men för skogsägarna var de ett rejält obehag och bekymmer, så här fick jag tänka på hur jag mötte dessa personer.

Åke berättar att det var upprördhet kors och tvärs, ibland nästan panikstämning. Och den överhängande frågan bland skogsägarna var – vad ska vi göra?

– Min roll var att förklara hur granbarkborren fungerar och vad man kan göra åt dem, och jag blev positivt bemött. Men det har tagit lång tid för mig att lära mig att möta människor i sådana här situationer.

Ett annat exempel är det stora utbrottet av tallmätare på Hökenås år 1997. Då genomförde Åke Lindelöw 25 guidningar där han förklarade hur insekten fungerar. Han fick också spekulera i vad som troligen skulle komma att hända med träden.

– Sådana här tider av intensiv samverkan ger erfarenheter. De är lite av kryddan i jobbet också.

”SLU syns om jag ställer upp”

En följd av Åke Lindelöws utåtriktade roll är att journalister med jämna mellanrum kontaktar honom med både små och stora frågor.

– Det kan vara en lokalradiostation som ringer och frågar om en nyckelpiga. Jag tycker att det är viktigt att svara, eftersom SLU syns om jag ställer upp. Men ett problem vid intervjuer är ofta att man får så kort om tid på sig. Ibland kommer jag på efteråt ”åh, jag skulle ha sagt det också!”, säger Åke och skrattar.

Prisad för sin samverkan

Ibland har dock Åke känt sig ensam i sin roll som fältentomolog, och då har funderingarna över om det han gör har någon betydelse funnits där. Eftersom initiativen ofta kommer utifrån kan det vara svårt att se det strategiska i olika insatser. Vari ligger till exempel det strategiska i att träffa naturskolelärare i naturområdet Hammarskog utanför Uppsala? Men så lyser det plötsligt till – ”det här du gör, det är precis det som SLU vill ha”.

– För fem år sedan fick jag ett samverkanspris som delades ut av SLU och Uppsala universitet. Det var väldigt roligt. Och något som också var trevligt var att fältentomologen och fältmykologen i den förra Kon-utvärderingen lyftes fram som goda exempel på samverkan.

Kepsen på hyllan och segelbåten i sjön

Men nu hamnar SLU-kepsen på hyllan hemma i huset mitt ute i Roslagsskogarna. Huset omges av en uppvuxen fruktträdgård och i trädgården ligger en snickarverkstad, där Åke planerar att tillbringa delar av sin lediga tid. När han inte fortsätter sitt arbete med att artbestämma och sortera insekter. I dag är två tredjedelar av Åkes insektssamling instoppad i SLU:s samling, men i den del som Åke behåller finns sorteringsarbete kvar. Och kanske kommer samlingen att kompletteras med nya insekter?

– Ja, insektssamlandet fortsätter jag med, och jag arbetar också som volontär åt Naturhistoriska riksmuseet med att sortera barkborrar. Och så har jag mina möten i entomologiska föreningen. Varje dag är fylld av något.

Och till sommaren kommer segelbåten fram. Kanske för att segla ut till några av Åkes gamla smultronställen i Stockholms skärgård, där aspvedbockarna ibland söker sig ut från land över vattnet.

Fotnot: Mats Jonsell, samverkanslektor i skogsentomologi, tar över Åke Lindelöws samverkansuppgifter. Skogsskada tar Jan Stenlid hand om.

Fakta

Om Åke Lindelöw


  • Namn: Åke Lindelöw.
  • Född: 1950 i Stockholm.
  • Bor: Valö i norra Roslagen.
  • Gör: Fältentomolog vid SLU. Går i pension den sista juni 2019.
  • Familj: Sambon Ditte, som är konstnär och engagerad i hembygds- och roslagshistoria. Döttrar och barnbarn i Stockholm.
  • Fritidsintressen: Insekter, natur, segling, skärgård och slöjd.
  • Smultronställe: Gisslingö i Stockholms skärgård där Åkes morfar ägde ett gammalt skärgårdsjordbruk. Åke tillbringade både somrar och vintrar där ute.
  • Favoritinsekt: Cinnoberbagge (Upplands landskapsinsekt).

12 mars 2019 12

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan