Med forskning i fokus

Text: Olof Bergvall Publicerad: 21 oktober 2019
Fotografen Andreas Palmén fick ett annorlunda uppdrag: att dokumentera forskningen som bedrivs vid Svartbergets försökpark utanför Vindeln. I höst har hans bilder visats vid olika fotoutställningar.

Andreas Palmén. Foto: Per Marklund.

Andreas Palmén, fotograf i Umeå, fick på vårvintern 2018 ett annorlunda erbjudande: SLU-forskarna Mats Nilsson och Tomas Lundmark vill knyta en fotograf till Svartbergets försökspark för att för en längre period dokumentera den verksamhet som bedrivs där.

– De såg ett behov av att ha bra bildmaterial för att beskriva verksamheten  för att locka forskare att använda infrastrukturen som byggts upp, men också för att kunna illustrera tunga forskningsansökningar, säger Andreas Palmén.

Uppdraget pågår fram till 2021. Att det är ett så omfattande uppdrag beror dels på mängden försök som dokumenteras, men också på arten av försök: skog växer ju som bekant ganska långsamt. Dessutom är det viktigt att alla årstider kommer med i dokumentationen.

Andreas Palmén har själv en bakgrund som biolog, vilket definitivt varit till nytta i arbetet.

– Med min bakgrund tycker jag det blir lätt att se det större perspektivet, men det är helt klart fascinerande att se trädens respiration i realtid, säger Andreas Palmén och syftar på de uppkopplade tallarna som står på Rosinedalheden söder om Vindeln.

Ett urval av fotografierna har varit utställda i Umeå och Vindeln i samband med invigningen av Vindelälvens biosfärområde (länk) och nu senast vid SLU-dagen i Umeå.

Fakta

Mer om Andreas Palmén

21 oktober 2019 8
Framtid för samverkanshjältar

Framtid för samverkanshjältar

Framgång Hur fungerar samverkan mellan forskare, rådgivare i gröna näringar och lantbrukare? För att uttrycka det diplomatiskt: ofta inte så väldigt bra. Ändå är ju samverkan nästan alltid nyckeln till utveckling och framgång – och lyckligtvis finns det stor förbättringspotential. Det är slutsatser ur rapporten Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling från RådNu, SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning inom de gröna näringarna.
29 oktober 2019 5

Twitter

Ny bok för ännu bättre naturvägledning i Norden https://t.co/6HIMn8SjcU https://t.co/gtx00MINS2 @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Viktigt lyssna på djurägarnas syn på skyddsåtgärder mot rovdjur https://t.co/WiQh8g5Vn1 https://t.co/2X0ImZueoj @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
Utökat samarbete i Norden för kunskapsbyggande om biologisk mångfald https://t.co/bV1Uu42Odf https://t.co/ma0lfaR05z @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
"Jag är mycket glad över det utvidgade samarbetet eftersom alla tre länder delar samma artstock" kommenterar Lena S… https://t.co/Xr8DIWiYdR @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
Betande älgar påverkar skadeinsekten röd tallstekel. https://t.co/uAtLNSAhSu https://t.co/cEmczc80Zm @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt https://t.co/kztYa4lxUl @_SLU via Twitter 22 dagar sedan