Miljöministern i Alnarp
Studenter från vänster, med moderator Caroline Dahl till vänster och ministern längst till höger: Niklas Carlsson Lark-16, Emilia Ruist Lark-16, Nora Juhlin Lark-17, Lisa Stolth Ling, Karolina Wingård Lark-15, Arvid Wendel Ling-16 och Axel Pihl Lark-15. Foto: Marianne Persson

Miljöministern i Alnarp

Text: Marianne Persson Publicerad: 1 maj 2018
Alnarp bjöd på aprilväder och magnoliablom när miljöminister Karolina Skog kom på besök under sin skåneresa. I ett samtal mellan ministern och sju SLU-studenter diskuterades allt från Sveriges första nationella stadsutvecklingsstrategi till grönytefaktor och markbyggnadsplikt.

Karolina Skog har en speciell portfölj, som miljöminister med särskilt ansvar för stadsutveckling. Under sitt tvådagarsbesök i Skåne ville hon därför gärna besöka SLU Alnarp och träffa studenter med hennes hjärtefrågor i fokus. Temat för mötet var ”Hållbara och levande städer”.

Ny nationell stadsutvecklingsstrategi

En stor del av samtalet kopplades till den nyligen lanserade nationella stadsutvecklingsstrategin, Strategin för levande städer. Sveriges första och ett redskap som Karolina Skog saknat i sin tidigare verksamhet som kommunpolitiker i Malmö.

– En väsentlig del i strategin handlar om grönska i tätorter och städer, vi har behov av att arbeta aktivt med det. Det finns även ett nytt statsbidrag, som kan sökas för investering i ekosystemtjänster i miljön, för nyetableringar eller restaureringar. Syftet är att öka rumstätheten.

Som första fråga kom begreppet täthet upp i samtalet, ett ofta använt, men komplext begrepp, inom ministerns ansvarsområde

– Vad  är täthet för er, undrade miljöministern?

Studenterna representerade olika årskurser, med både blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer, och svaret blev därmed omfattande. Flexibla, mångfacetterade platser, yteffektiva transporter, exploatering av åkermark, effektiviserad mobilitet, mindre parker i förhållande till vidder var några begrepp som luftades. Omfattar den nya strategin något av detta, undrade studenterna?

– Strategin handlar mycket om grönska och vad grönska kan vara i städerna. Under arbetet gick vi från att prata täthet till att använda begreppet närhet, ett begrepp som rymmer mer men skrämmer mindre. Täthet är ett medel, närhet det vi vill skapa och uppnå, berättade Karolina Skog.

I strategin konstateras att grönskan kan användas mer aktivt i samhällsbyggnaden för olika nyttor, till exempel i arbetet med klimatförändringarna där det behövs en mer robust miljö och en tät grönska kan spela roll. Därefter överlämnas till kloka utformare att mer i detalj definiera utformningen.

Marknadsbyggnadsplikt

En annan fråga rörde en lagstadgeändring om möjligheten att inför markbyggnadsplikt i översiktsplanen.

– Det verkar vara ett bra verktyg, tror du att det kommer användas, undrade Arvid Wendel som studerar till landskapsingenjör?

Förhoppningsvis, det är en av de konkreta ändringarna vi gör, blev svaret. Det krävs marklov för att hårdgöra en yta, markbyggnadsplikt är en form av försäkring framåt i tiden för att inte planerad grön yta ska kunna hårdgöras i framtiden.

– Den nya strategin erbjuder möjligheter att göra olika saker, vad ställer man för krav från statsnivå för att kommunerna genomför det man önskar, undrade Nora Juhlin, blivande landskapsarkitekt.

Här konstaterade ministern att staten ska tycka något och vilja något men styra mjukt.

– Det handlar ofta om att möjliggöra projekt eller göra dem större. Och signalgivning, det staten lägger pengar på är viktigt.

Sociala frågor

Lisa Stolth, som studerar till landskapsingenjör, berättade om sitt examensarbete där hon skriver om hållbara persontransporter. Hon efterlyste verktyg som omfattar sociala frågor.

Här kunde ministern bara reflektera över att verktyg för ekonomisk och ekologisk hållbarhet redan finns men verktygen för en hållbar social stadsutveckling är mindre tydliga. En fråga för alla som är intresserade av stadsutveckling att arbeta vidare med.

Körschemat bjöd därefter på mingel i den vackra Alnarpsparken och information av universitetslektor Allan Gunnarsson om det unika trädgårdslaboratoriet och undervisningen inom Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Aprilvädret ville annat, Allan Gunnarsson berättade engagerande om arbetet mer utbildningarna, men under tak,  och ministern fick möjlighet att studera en planschutställning med elevarbeten innan hon fortsatte den skånska resan.

Under eftermiddagen medverkade även SLU:s rektor Peter Högberg, dekan Håkan Schroeder, prefekt Ingrid Sarlöv Herrlin som arrangerat mötet, samt tankesmedjan Moviums verksamhetsledare Caroline Dahl som modererade diskussionen.

1 maj 2018 4
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan