När slår Umeås björkar ut?

Text: Olof Bergvall Publicerad: 28 april 2020
Ljusgrönt skimrande björkar är för många umebor ett kärt vårtecken och symboliskt viktigt i björkarnas stad. Forskare vid SLU i Umeå har utvecklad en metod som definierar tidpunkt för lövsprickning och i år firar metoden och mätningarna 20-årsjubileum.
Noggrann mätning av björklöv.

Nära, men inte nära nog. När bladet mäter 20 millimeter räknas det som utslaget. Foto: Per Hansson, SLU

Metoden som används för att mäta björkars lövsprickning togs fram av SLU-forskarna Jan Falck och Per Hansson vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. När genomsnittslängden på 25 nyutslagna löv på fem referensbjörkar i Framtidsskogen utanför skogsfakulteten i Umeå överstiger 20 millimeter anses björkarna vara utslagna. Då har löven utvecklat skaft och fått sin slutliga form. De fortsätter dock att växa i storlek ett bra tag efter den angivna gränsen. Mätningarna i Framtidsskogen startade 2001 och sedan 2006 används metoden också vid SLU:s skogliga försöksstationer.

Tommy Mörling mäter hur långt björkarna hunnit slå ut.

Tommy Mörling mäter hur långt björkarna hunnit slå ut. Bild från ett tidigare år. Foto: Per Hansson, SLU

Sedan ett par år tillbaka ansvarar Tommy Mörling för mätningarna i Umeå. En dag i slutet av april, när snön hänger i luften, har han precis varit ute och tittat till referensbjörkarna, fem glasbjörkar, Betula pubescens, i Framtidsskogen utanför SLU i Umeå. Dessa valdes ut inför våren 2001. De står inne i ett bestånd och är naturligt föryngrade. De skjuter alltså sina knoppar betydligt senare än björkar i parker och stadsmiljöer, som dessutom kan vara av sydligare proveniens.

– Den viktigaste faktorn för björkars lövsprickning är temperaturen. Ju högre medeltemperatur, desto tidigare lövsprickning, och som senare delen av april varit hittills tror jag inte på något rekord, men det återstår att se, säger Tommy Mörling.

Det tidigaste datumet som noterats i den 20-åriga serien är 15 maj 2002 och 2008. 2005 dröjde det ända fram till den 29 maj innan löven officiellt var utslagna.

Fakta

Björkarnas stad

Större delen av Umeå brann ner 1888. Vid sekelskiftet 1900 gjordes stora insatser för att plantera björkar som skydd mot eldsvådor.

I dag finns cirka 2 300 björkar i centrala Umeå. För 100 år sen var de dubbelt så många.

Gatuträden längs de öst-västliga gatorna i centrala staden finns sedan 1987 upptagna som riksintresse.

Källa: Umeå kommun
28 april 2020 5 2
  1. Kommentar från Margareta Axelsson 15 maj 2020:

    Lägg ut en tabell på de olika årens datum, ange också medeldatum!
    Vänligen
    Margareta

    • Kommentar från Olof Bergvall 18 maj 2020:

      Hej Margareta, jag ska se efter om det finns en uppdaterad tabell att presentera.

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 6

Twitter

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från den kräsna snedstreckade ekstyltmalen. Ny studie undersökte varfö… https://t.co/p8u6NUKE9s @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020: Rune Andersson, Sarah Gurr, Madeleine Fogde, Shakuntala Thilsted, Mikael Rö… https://t.co/29C7Uf1Kj4 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår https://t.co/bGyYOb28KH https://t.co/i8YtyVvZDs @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Lejon försvårar klimatanpassningen för vissa bytesdjur. Möjligheten att anpassa sig till varmare förhållanden genom… https://t.co/WWp7Lk2Liy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd upp… https://t.co/lZWDl32KJy @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Fladdermöss i Umeå och Uppsala ska kartläggas med frivilligas insatser. Medborgarforskning vid SLU.… https://t.co/HeL2g0Je0d @_SLU via Twitter 11 dagar sedan