Nästa steg för LTV-fakultetens strategiska handlingsplan

Text: Anette Neldestam Publicerad: 22 januari 2015
På 2014 års sista fakultetsnämndsmöte togs beslutet om LTV:s handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi. Genast började nästa steg i arbetet med att formulera uppdrag för att påbörja aktiviteterna i handlingsplanen.

Vid årets första fakultetsnämndsmöte, den 11 februari, kommer uppdragen och vilka som ska vara ansvariga att driva de olika projekten under 2015-2016 att beslutas för tre av de aktiviteter som rör frågor av övergripande strategisk karaktär. För övriga aktiviteter gäller att dekanus och/eller fakultetsdirektör beslutar om uppdrag.

All information finns samlad på webben och du finner sidan här.

 Handlingsplanen

Fakta

Bakgrund

I juni antogs en ny strategi för LTV-fakulteten. Fakultetsnämnden beslutade att målen och de övergripande aktiviteterna i strategin ska omsättas i en årlig handlingsplan. Ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet är vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund.

Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det kom in fler än 350 förslag genom en webbenkät och genom förslagshäften som delades ut i verksamheten. Efter förslagsinsamlingen fortsatte arbetet med att diskutera, analysera, hitta synteser och prioritera. I december fattade LTV-fakultetens fakultetsnämnd beslut om den strategiska handlingsplanen.

 

22 januari 2015 5

Twitter

Ny marin snäckart i svenska vatten https://t.co/oZDD02o9Pq https://t.co/ayuleoOWnH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper. https://t.co/zFplNYQO4A https://t.co/oYZLQzIxWy @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Käk för kris eller krig – för 50 år sen och nu. Hur kan vi bygga beredskap på ett sätt som samtidigt skulle göra Sv… https://t.co/Jr5poTLL9T @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art https://t.co/SV74GFKOSd https://t.co/hT9at2mPMp @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
SLU höjer sin röst i Almedalen https://t.co/T0RBSip5Pj @_SLU via Twitter 13 dagar sedan
Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018 https://t.co/meGuBiiglw https://t.co/YQSPpsQUFq @_SLU via Twitter 13 dagar sedan