Nästa steg för LTV-fakultetens strategiska handlingsplan

Text: Anette Neldestam Publicerad: 22 januari 2015
På 2014 års sista fakultetsnämndsmöte togs beslutet om LTV:s handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi. Genast började nästa steg i arbetet med att formulera uppdrag för att påbörja aktiviteterna i handlingsplanen.

Vid årets första fakultetsnämndsmöte, den 11 februari, kommer uppdragen och vilka som ska vara ansvariga att driva de olika projekten under 2015-2016 att beslutas för tre av de aktiviteter som rör frågor av övergripande strategisk karaktär. För övriga aktiviteter gäller att dekanus och/eller fakultetsdirektör beslutar om uppdrag.

All information finns samlad på webben och du finner sidan här.

 Handlingsplanen

Fakta

Bakgrund

I juni antogs en ny strategi för LTV-fakulteten. Fakultetsnämnden beslutade att målen och de övergripande aktiviteterna i strategin ska omsättas i en årlig handlingsplan. Ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet är vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund.

Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det kom in fler än 350 förslag genom en webbenkät och genom förslagshäften som delades ut i verksamheten. Efter förslagsinsamlingen fortsatte arbetet med att diskutera, analysera, hitta synteser och prioritera. I december fattade LTV-fakultetens fakultetsnämnd beslut om den strategiska handlingsplanen.

 

22 januari 2015 5
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan