Nästa steg för LTV-fakultetens strategiska handlingsplan

Text: Anette Neldestam Publicerad: 22 januari 2015
På 2014 års sista fakultetsnämndsmöte togs beslutet om LTV:s handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi. Genast började nästa steg i arbetet med att formulera uppdrag för att påbörja aktiviteterna i handlingsplanen.

Vid årets första fakultetsnämndsmöte, den 11 februari, kommer uppdragen och vilka som ska vara ansvariga att driva de olika projekten under 2015-2016 att beslutas för tre av de aktiviteter som rör frågor av övergripande strategisk karaktär. För övriga aktiviteter gäller att dekanus och/eller fakultetsdirektör beslutar om uppdrag.

All information finns samlad på webben och du finner sidan här.

 Handlingsplanen

Fakta

Bakgrund

I juni antogs en ny strategi för LTV-fakulteten. Fakultetsnämnden beslutade att målen och de övergripande aktiviteterna i strategin ska omsättas i en årlig handlingsplan. Ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet är vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund.

Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det kom in fler än 350 förslag genom en webbenkät och genom förslagshäften som delades ut i verksamheten. Efter förslagsinsamlingen fortsatte arbetet med att diskutera, analysera, hitta synteser och prioritera. I december fattade LTV-fakultetens fakultetsnämnd beslut om den strategiska handlingsplanen.

 

22 januari 2015 5
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan