Nästa steg för LTV-fakultetens strategiska handlingsplan

Text: Anette Neldestam Publicerad: 22 januari 2015
På 2014 års sista fakultetsnämndsmöte togs beslutet om LTV:s handlingsplan för att konkretisera fakultetens strategi. Genast började nästa steg i arbetet med att formulera uppdrag för att påbörja aktiviteterna i handlingsplanen.

Vid årets första fakultetsnämndsmöte, den 11 februari, kommer uppdragen och vilka som ska vara ansvariga att driva de olika projekten under 2015-2016 att beslutas för tre av de aktiviteter som rör frågor av övergripande strategisk karaktär. För övriga aktiviteter gäller att dekanus och/eller fakultetsdirektör beslutar om uppdrag.

All information finns samlad på webben och du finner sidan här.

 Handlingsplanen

Fakta

Bakgrund

I juni antogs en ny strategi för LTV-fakulteten. Fakultetsnämnden beslutade att målen och de övergripande aktiviteterna i strategin ska omsättas i en årlig handlingsplan. Ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet är vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund.

Medarbetarnas aktiva medverkan i det strategiska arbetet är helt avgörande för att en strategi ska vara framgångsrik. Det kom in fler än 350 förslag genom en webbenkät och genom förslagshäften som delades ut i verksamheten. Efter förslagsinsamlingen fortsatte arbetet med att diskutera, analysera, hitta synteser och prioritera. I december fattade LTV-fakultetens fakultetsnämnd beslut om den strategiska handlingsplanen.

 

22 januari 2015 5

Twitter

Penningregn över innovatörer! https://t.co/3SDdZFXtfM https://t.co/4vqklvMz0G @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Smedjeveckan - populärvetenskap vid SLU i Skara https://t.co/n51S8Xm46I https://t.co/maSh9Rnbzl @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Pressinbjudan: H.K.H. Prins Carl Philip inviger nytt stall utanför Skara https://t.co/6sEDgZexnQ https://t.co/LZ5L457BPS @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Vad säger forskningen om olika sätt att förebygga rovdjursangrepp på boskap? Tjugoen forskare från 10 länder har gr… https://t.co/7pANetTETp @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Tuffa åtgärder krävs för att stoppa puckellaxen https://t.co/M6mXfm4IrB @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Pressinbjudan: Matproduktion i städer och prisutdelning i Sveriges största innovationstävling… https://t.co/Vf1gisuByz @_SLU via Twitter 5 dagar sedan